.

2021

Umowa na przebudowę podpisana! Mieszkańcy miejscowości Mokra będą mieli nową drogę

Ilustracja do informacji: Umowa na przebudowę podpisana! Mieszkańcy miejscowości Mokra będą mieli nową drogę
21 czerwca 2021 r. Starosta Żarski Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Henryk Jung , Piotr Ciechanowicz – właściciele firmy TANDEM podpisali umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1127F w m. Mokra – od km 6+820 do km 7+264,50”. Zadanie jest realizowane przy udziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
W ramach przebudowy drogi powiatowej zostaną zrealizowane następujące roboty budowlane :
• remont i przebudowa istniejącej nawierzchni jezdni do szerokości 5,50m;
• przebudowa istniejących zjazdów zgodnie z projektem oraz budowa nowych zjazdów na każdą przylegającą nieruchomość – uwaga! Zjazdy, których brak w projekcie należy uwzględnić w ofercie;
• wykonanie chodnika;
• profilowanie i oczyszczenie istniejących rowów przydrożnych;
• przebudowa przepustów;
• wykonanie organizacji ruchu;
➡️Koszty zadania – całość inwestycji 1 098 541 zł
➡️W tym dofinasowanie pochodzące z Funduszu Rozwoju Dróg – 878 832,00 zł
➡️Środki własne Powiatu 219 709,00 zł
➡️Termin realizacji: 30.11.2021 roku.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook