.

2019

IX sesja Rady Powiatu Żarskiego

Ilustracja do informacji: IX sesja Rady Powiatu Żarskiego
29 sierpnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się IX sesja Rady Powiatu Żarskiego.
Przed rozpoczęciem obrad Starosta Żarski - Józef Radzion, Wicestarosta - Małgorzata Issel, oraz Przewodniczący Rady Powiatu Żarskiego - Wiktor Kułdosz wręczyli akty powierzenia na stanowiska dyrektorów: Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lubsku Pani  Elżbiecie Maćko oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych
w Lubsku Pani Gabrieli Fiedler. Uroczyście wręczono akt nadania stopnia awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego  Pani Agnieszce Kasperskiej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lubsku.
W trakcie sesji Rada Powiatu Żarskiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady o pracach Komisji w okresie między sesjami.
W punkcie dotyczącym spraw różnych członek zarządu Pan Tomasz Czajkowski, Starosta, Wicestarosta oraz Przewodniczący Rady złożyli gratulacje członkowi zarządu Panu Markowi Femlakowi w związku z uzyskaniem tytułu doktora nauk medycznych. Doktor Marek Femlak jest bardzo uznanym lekarzem diabetologiem, pełni funkcję zastępcy Dyrektora ds. medycznych w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym w Żarach.
Podczas sesji podjęto uchwały:
- w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu,
- w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Żarskiego od dnia 1 września 2019 roku,
- w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców miejscowości Dąbrowa Łużycka dotyczącej remontu drogi powiatowej nr 1084F,
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2019 r.,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2019-2025.
  

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook