.

Wydarzenia

V sesja Rady Powiatu Żarskiego

Ilustracja do informacji: V sesja Rady Powiatu Żarskiego
27 lutego 2015 w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się V sesja Rady Powiatu Żarskiego.
Z porządku obrad::
1. Przyjęcie protokołu IV sesji Rady Powiatu Żarskiego.
2. Sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
3. Informacja Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracy Komisji w okresie między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Żarskiego do wszczęcia uproszczonego postępowania skargowego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Stałych Rady na rok 2015.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2015-2020”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żagańskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2015 roku.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na rok 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych na członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski, sprawy różne.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook