.

Porady Prawne

BEZPŁATNE PORADY JAK SKORZYSTAĆ ?

  • 20-07-2022
Ilustracja do informacji: BEZPŁATNE PORADY JAK SKORZYSTAĆ ?
BEZPŁATNE PORADY 
JAK SKORZYSTAĆ ?
Obowiązują wyłącznie zapisy telefoniczne
pod nr tel. 536 885 770
w godzinach 
Poniedziałek            7:00 - 16:00
Wtorek - Czwartek   7:00 - 15:00
Piatek                       7:00 - 14:00
 
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty.
Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
W dni ustawowo wolne od pracy (w tym w święta państwowe) punkty są nieczynne
Na poradę należy zabrać ze sobą całą posiadaną dokumentację w sprawie. 

NAJNOWSZE INFORMACJE : 

na stronie Nieodpłatna pomoc prawna, porady obywatelskie i mediacja w Powiecie Żarskim
artykuły w wersji elektronicznej dotyczące:
- OJCOSTWO I JEGO UZNANIE 
- JAK BRONIĆ SIĘ PRZED EGZEKUCJĄ KOMORNICZĄ 
- POSTĘPOWANIE O UBEZWŁASNOWOLNIENIE - DORADCA TYMCZASOWY 
 

na stronie https://edukacja-prawna.info.pl
artykuły w wersji elektronicznej dotyczące:
a) OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY 
b) PESEL 

Kampanie: 
Spot informacyjny o dostępności w polskim języku migowym link: https://edukacja-prawna.info.pl/wp-content/uploads/2022/08/Podcast-PJM-720p-final-2-napisy.m4v
- KAMPANIA STOP CYBERPRZEMOCY 


Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Wtyczka Facebook