.

Spotkanie z Burmistrzami i Wójtami Miast i Gmin Powiatu Żarskiego

  • 10-01-2020
Ilustracja do informacji: Spotkanie z Burmistrzami i Wójtami Miast i Gmin Powiatu Żarskiego
8 stycznia 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się kolejne, cykliczne spotkanie wójtów i burmistrzów z terenu Powiatu Żarskiego ze Starostą Żarskim. Zarząd i Radę Powiatu reprezentowali Starosta Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel oraz członek Zarządu i Przewodniczący Budżetu i Infrastruktury Tomasz Czajkowski. W rozmowach uczestniczyli burmistrzowie: Janusz Dudojć (Lubsko), Piotr Kuliniak (Łęknica), Andrzej Kamyszek (Jasień) i wójtowie: Katarzyna Kromp (Tuplice), Ryszard Kowalczuk (Brody), Michał Morżak (Lipinki Łużyckie), Mariusz Strojny (Przewóz), Leszek Mrożek (Żary), Tomasz Sokołowski (Trzebiel) oraz Kierownik Referatu Infrastruktury i Inwestycji Wojciech Kasprów z gminy Trzebiel.
 
Pani Prezes Szpitala Na Wyspie Jolanta Dankiewicz podziękowała władzom samorządowym za zaangażowanie w rozbudowę szpitala, przedstawiła główne plany i założenia dalszego rozwoju placówki i zaprosiła radnych wszystkich samorządów na sesje wyjazdowe. Będzie to doskonała okazja, jak podkreślała Pani Prezes, do zapoznania się z funkcjonowaniem Szpitala Na Wyspie.
 
Spotkanie było platformą do dyskusji, wymiany doświadczeń i wypracowywania wspólnych stanowisk wszystkich samorządów Powiatu Żarskiego. Głównym tematem było omówienie stanu prac nad złożeniem wniosku o dofinansowanie przy odtwarzaniu linii autobusowych na terenie Powiatu Żarskiego (wielkość środków przewidzianych przez gminy w budżecie w roku 2020).
 
Rozmawiano także o zasadach realizacji wspólnych przedsięwzięć w ramach bieżącego utrzymania dróg i omówiono problemy związane z wycinką krzewów i drzew przy drogach powiatowych na terenie gmin.
 
 

Orszak Trzech Króli 2020

  • 07-01-2020
Ilustracja do informacji: Orszak Trzech Króli 2020
6 stycznia 2020 r. ulicami Żar i Lubska przeszły tradycyjne Orszaki Trzech Króli. Na pamiątkę Objawienia Pańskiego w Kościele Katolickim tłumy mieszkańców wyszły na ulice miast, by śpiewając kolędy, wspólnie manifestować swoją wiarę. W barwnych podchodach uczestniczyły całe rodziny, a władze samorządowe reprezentowali Starosta Żarski Józef Radzion w towarzystwie Burmistrza Janusza Dudojcia w Lubsku oraz Wicestarosta Małgorzata Issel i Burmistrz Miasta Danuta Madej w Żarach. (Zdjęcia: Gazeta Regionalna, Przekrój Lokalny)
 
 
 

Wspólne Kolędowanie w Powiecie Żarskim

  • 07-01-2020
Ilustracja do informacji: Wspólne Kolędowanie w Powiecie Żarskim
Zgodnie z wieloletnią tradycją, na początku nowego roku w Powiecie Żarskim miały miejsce liczne spotkania kolędowe i opłatkowe. 3 stycznia 2020 r. w Domu Pomocy Społecznej w Lubsku odbyła się kolejna, III edycja Noworocznego Kolędowania pod honorowym patronatem Starosty Żarskiego. Na zamkowym dziedzińcu wybrzmiały najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki, a we wspólnym śpiewaniu udział wzięli Starosta Żarski Józef Radzion, Burmistrz Lubska Janusz Dudojć, pracownicy i mieszkańcy DPS-u pod przewodnictwem Dyrektor Wioletty Kuźmińskiej oraz dyrektorzy i pracownicy lubskich placówek oświatowych.
 
6 stycznia 2020 r. z okazji Święta Trzech Króli na Wspólne kolędowanie do Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach zaprosiła Dyrektor Barbara Litewka, natomiast Kresowe Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze im. Orląt Lwowskich w Żarach zorganizowało „Opłatek Kresowy”, w którym uczestniczył Starosta Żarski Józef Radzion.
  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook