.

Posiedzenie Zarządu Powiatu Żarskiego

 • 06-05-2020
Ilustracja do informacji: Posiedzenie Zarządu Powiatu Żarskiego
30 kwietnia 2020 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu Żarskiego.
Przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, stosując się do wprowadzonych przez rząd obostrzeń w związku z aktualną sytuacją epidemiczną, Zarząd Powiatu na bieżąco wykonuje swoje zadania.
 
W trakcie zarządu podjęto uchwały:
- w sprawie ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 548 000 euro;
- w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach do wykonywania zadań związanych z realizacją pilotażowego programu "Aktywny samorząd”;
- w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach do wykonywania zadań związanych z realizacją Modułu III programu pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”;
- w sprawie ustalenia zasad przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.;
- w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Żarskiemu ustawami na rok 2020;
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2020 r.;
- w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowych kierunków kształcenia w Zespole Szkół Technicznych w Lubsku, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Żarski;
- w sprawie ustalenia miesięcznej stawki dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w Powiecie Żarskim w 2020 r.
 
Przyjęto projekt uchwały:
- w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 r.;
czytaj dalej

Otwarcie łącznika ścieżki pieszo-rowerowej.

 • 05-05-2020
Ilustracja do informacji: Otwarcie łącznika ścieżki pieszo-rowerowej.
OTWARCIE ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ 
 
Zgodnie z paragrafem 14 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w pełnym rygorze ograniczeń ilości uczestników, 3 maja 2020 roku Starosta Żarski Józef Radzion wraz z Burmistrzem Lubska Januszem Dudojciem, w towarzystwie Przewodniczącego Rady Powiatu Wiktora Kułdosza, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Krzysztofa Czerniawskiego, Radnej Powiatu Elżbiety Haściło, oraz Radnego Powiatu Sebastiana Górskiego, przy udziale przedstawicieli Urzędu Gminy Lubsko przecięli wstęgę, która symbolicznie otwiera trakt łączący zalew Karaś w Lubsku ze ścieżką biegnącą w kierunku Brodów (i dalej w kierunku Niemiec).
Ukończone zostały prace przy realizacji ścieżki pieszo - rowerowej, wybudowanej w ramach projektu pn. „Przygoda z Nysą- zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - niemieckiego - etap V”.
„Przygoda z Nysą” to projekt mający na celu zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko –niemieckiego. V etap projektu współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020.

W ramach projektu „Przygoda z Nysą” realizowanego przez Powiat Żarski została wybudowana ścieżka pieszo-rowerowa wraz z elementami małej architektury, doskonała do uprawiania wielu sportów. Inwestycja miała na celu połączenie ścieżki rowerowej biegnącej od granicy z Niemcami (w miejscowość Forst (Brandenburgia)) ze ścieżką wokół Zalewu “Karaś” – inwestycja zrealizowana w ramach IV etapu Przygody z Nysą. Dodatkowo na potrzeby turystów zakupiony został sprzęt rekreacyjny: leżaki, parasole, stoły z ławkami, namiot oraz sprzęt nagłaśniający.
Dzięki sprawnej realizacji kolejnych etapów projektu mieszkańcy terenów przygranicznych oraz turyści zyskali m.in. możliwość korzystania z kilkuset kilometrów nowo wybudowanych tras rowerowych, pieszych, nordic walking itp. Przerwę w wycieczce można spędzić w specjalnie przygotowanych miejscach odpoczynku, a poruszanie się po regionie ułatwiają ciekawe tablice turystyczne. Wybrane zabytki i godne uwagi atrakcje turystyczne zostały opisane na tablicach obiektowych, natomiast na dużych i małych tablicach znajdziecie Państwo mapy z przebiegiem szlaków oraz różne przydatne i ciekawe informacje. Sama Nysa Łużycka stała się symbolem integracji i przyjaźni, dobrej zabawy w otoczeniu niezapomnianych krajobrazów. Trasa obsadzona została drzewami, m.in. miododajnymi lipami, głogiem oraz klonami, które za kilka lat dadzą przyjemny cień.
V etap projektu „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego” realizuje dziewięciu partnerów:
GMINA ZGORZELEC, POWIAT GÖRLITZ, SENCKENBERG MUSEUM FUR NATURKUNDE GOERLITZ, STADT GOERLITZ - GÖRLITZER SAMMLUNGEN FÜR GESCHICHTE UND KULTUR, GMINA MIEJSKA ZGORZELEC, POWIAT ŻARSKI, GMINA PIEŃSK, NADLEŚNICTWO LIPINKI, GMINA ŻARY.
Na terenie naszego Powiatu w ramach V etapu:
Wartość projektu: 359 963,15 euro
Dofinansowanie: 85%
czytaj dalej

Środki dezynfekcyjne z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego dla żłobków i przedszkoli.

 • 04-05-2020
Ilustracja do informacji: Środki dezynfekcyjne z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego dla żłobków i przedszkoli.
30 kwietnia 2020 r. Starostwo Powiatowe w Żarach dokonało odbioru 200 pięciolitrowych pojemników środka dezynfekcyjnego z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem dla 41 przedszkoli i 7 żłobków powiatu żarskiego. Już od poniedziałku Referat ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Starostwa Powiatowego rozpoczął rozdysponowanie w/w środka do poszczególnych gmin Powiatu Żarskiego.
Zgodnie z zapowiedzią przedszkola i żłobki powinny rozpocząć swoją działalność już 6 maja br.
czytaj dalej

Życzenia z okazji Dnia Strażaka

 • 04-05-2020
Ilustracja do informacji: Życzenia z okazji Dnia Strażaka

Zniesiona kwarantanna dla pracujących i uczących się za granicą.

 • 04-05-2020
Ilustracja do informacji: Zniesiona kwarantanna dla pracujących i uczących się za granicą.
30 kwietnia br. po wideokonferencji z Premierem i przygranicznymi samorządami, Starosta Żarski informuje, że podjęto decyzję, o tym iż od dnia 4 maja osoby pracujące lub uczące się tuż za granicą – pracownicy,
uczniowie transgraniczni będą mogli wrócić do pracy i nauki.
Nie będą musieli przechodzić obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny.
Ta decyzja koresponduje ze stanowiskiem Starosty i Zarządu Powiatu Żarskiego w sprawie przywrócenia ruchu transgranicznego, przekazanym w dniu 28 kwietnia br. do Kancelarii Premiera.
 
czytaj dalej

Radni Powiatu Żarskiego wspierają szpitale

 • 30-04-2020
Ilustracja do informacji: Radni Powiatu Żarskiego wspierają szpitale
30 kwietnia 2020 r. Przewodniczący Rady Powiatu Wiktor Kułdosz wraz z członkiem Zarządu Michałem Rudnickimw imieniu wszystkich radnych powiatu przekazali na ręce Prezes Szpitala na Wyspie w Żarach Jolanty Dankiewicz oraz na ręce Dyrektora ds. lecznictwa 105 Kresowego Szpitala Wojskowego Marek Femlaka środki ochrony osobistej- maseczki medyczne oraz maseczki jednorazowe.
 
Wszyscy Radni Rady Powiatu Żarskiego z chęcią przyłączyli się do pomysłodawców Tadeusza Kordylewskiego, Michała Rudnickiego i Dariusza Dyby i przeznaczyli swoje diety na zakup maseczek do obu szpitali.
Z przekazanych diet zakupiono 800 szt. maseczek atestowanych dla lekarzy i pielęgniarek, oraz 400 maseczek jednorazowych do wykorzystania przez pacjentów szpitali.
 
Starosta Żarski Józef Radzion z członkami zarządu, rozumiejąc powagę sytuacji w dobie pandemii
w walce z COVID-19, nieustannie wspiera przeznaczając środki finansowe z budżetu powiatu; szpitale, DPSy, Domy Dziecka.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
czytaj dalej

COVID 19 - Nietypowe zakończenie szkoły.

 • 30-04-2020
Ilustracja do informacji: COVID 19 - Nietypowe zakończenie szkoły.
W piątek (24 kwietnia) naukę zakończyło 515 uczniów ze szkół średnich, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski. Niestety pandemia koronawirusa uniemożliwiła tegorocznym maturzystom, absolwentom techników i szkół branżowych przeżywania ostatnich dni w szkole wspólnie z kolegami, przyjaciółmi, wychowawcami i nauczycielami. Uczniowie, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej, odbierali indywidualnie świadectwa z rąk wychowawców w obecności dyrektorów szkół.
 
Starosta:                                                                                                
Nowa rzeczywistość, w której znaleźli się uczniowie i nauczyciele, wymagała niespotykanego i nowatorskiego podejścia do nauki. Dzięki wdrożeniu systemu zdalnego nauczania możliwe było prowadzenie zajęć dydaktycznych on-line, bez wychodzenia z domów. Bardzo dziękuję dyrektorom za sprawną organizację pracy, a nauczycielom za trud przeniesienia szkoły do wirtualnej rzeczywistości. Słowa uznania kieruję do wychowawców i pedagogów, którzy uczyli swoich wychowanków tego, jak radzić sobie ze stresem i trudnymi emocjami związanymi z brakiem kontaktów z kolegami ze szkoły. Dziękuję wszystkim pracownikom szkół za pracę i przygotowanie do egzaminów maturalnych, które będą trwały od 8 do 28 czerwca i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, które będą przeprowadzane w dniach od 22 czerwca do 9 lipca.
 
Wicestarosta:
Drodzy Absolwenci - wiem, że nie tak wyobrażaliście sobie tę chwilę. Na pewno czekaliście na oficjalne pożegnania, podziękowania, gratulacje, klasowe spotkania i wspólne świętowania ukończenia szkoły.
Sytuacja, w której się wszyscy znaleźliśmy, przypomina tę z paraboli Alberta Camusa, w której bohaterowie byli wystawieni na próbę człowieczeństwa. Jestem przekonana, że Wy ten prawdziwy egzamin z dojrzałości zdaliście celująco. Obecne doświadczenia wpłyną na Wasze dorosłe życie, w którym będziecie umieli radzić sobie z przeciwnościami losu.
Przed Wami teraz nowe wyzwania, nowe pomysły i szukanie swojego miejsca na świecie, – ale najpierw Matura. Trzymamy za Was kciuki.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
czytaj dalej

Zdrowie jest najważniejsze

 • 22-04-2020
Ilustracja do informacji: Zdrowie jest najważniejsze
Powiat Żarski w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Domów Pomocy Społecznej, wychowanków Domów Dziecka, Straży Granicznej oraz wszystkich pracowników i ich rodzin ze środków z rezerwy celowej zarządzania kryzysowego zakupił:
- maseczki ochronne,
- środki do dezynfekcji rąk,
- środki do dezynfekcji powierzchni,
- jednorazowe rękawiczki,
- ponadto 100 tys. złotych przekazano do Szpitala na Wyspie w Żarach oraz 105 Kresowego Szpitala Wojskowego.
 
W najbliższym czasie zakupione zostaną:
- maty dezynfekcyjne i opryskiwacze do dezynfekcji,
- ozonator powietrza do dezynfekcji pomieszczeń.
Kolejne partie środków ochrony osobistej oraz maseczek ochronnych sukcesywnie będą przekazywane potrzebującym jednostkom oraz szpitalom.
 
Pamiętajmy! Zdrowie jest najważniejsze! Dbajmy o siebie nawzajem!
czytaj dalej

Zarząd Powiatu Żarskiego podjął decyzję o wsparciu lokalnych przedsiębiorców prowadzących działalność przy udziale powiatowych nieruchomości

 • 16-04-2020
Ilustracja do informacji: Zarząd Powiatu Żarskiego podjął decyzję o wsparciu lokalnych przedsiębiorców prowadzących działalność przy udziale powiatowych nieruchomości
Starosta Żarski Józef Radzion w dniu 16 kwietnia br. poinformował przedsiębiorców prowadzących działalność przy udziale powiatowych nieruchomości o podjętej tego dnia przez zarząd uchwale w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla przedsiębiorców wynajmujących lub dzierżawiących nieruchomości stanowiące własność Powiatu Żarskiego. Uchwała podjęta została w związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii, co jest jednoznaczne z dużymi utrudnieniami w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zarząd Powiatu Żarskiego rozumiejąc trudną sytuację dzierżawców podjął decyzję o wsparciu o możliwości przyznania ulgi w formie:
 1. umorzenia należności czynszowych w wysokości 100% za okres od 14 marca 2020 roku do 30.04.2020 r.
 2. umorzenia należności czynszowych w wysokości 50% za okres od 14 marca 2020 roku do 30.04.2020 r.
 3. odstąpienia od dochodzenia należności czynszowych w okresie trwania epidemii.
1. Przedsiębiorcy, którzy spełniają co najmniej jedną z poniższych przesłanek: zgodnie z przepisami prawa w sprawie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego oraz epidemii, mają zakaz prowadzenia działalności gospodarczej; odnotowują spadek obrotów za m-c marzec lub kwiecień o co najmniej 50 % w stosunku do analogicznych miesięcy roku ubiegłego; w związku z zamknięciem placówek powiatowych mają uniemożliwione prowadzenie działalności mogą składać wniosek o umorzenie należności czynszowych w wysokości 100%.
2. Przedsiębiorcy, którzy odnotowują spadek obrotów za m-c marzec lub kwiecień o co najmniej 25 % w stosunku do analogicznych miesięcy roku ubiegłego – mogą składać wniosek o umorzenie należności czynszowych w wysokości 50%.
3. Przedsiębiorcy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19 – mogą składać wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności czynszowych w okresie trwania epidemii.
Warunkiem uzyskania pomocy na mocy podjętej w dniu dzisiejszym przez zarząd uchwały jest złożenie przez przedsiębiorcę do dnia 31 maja 2020 r. wniosku o udzielenie wsparcia wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków.
 
 
 
czytaj dalej

Powiat Żarski przekazał kolejne wsparcie dla szpitali!

 • 16-04-2020
Ilustracja do informacji: Powiat Żarski przekazał kolejne wsparcie dla szpitali!
16 kwietnia 2020 r. po raz kolejny Zarząd Powiatu Żarskiego wsparł Szpital na Wyspie w Żarach oraz 105 Kresowy Szpital Wojskowy w walce z COVID-19. Starosta Żarski Józef Radzion z członkami zarządu, rozumiejąc powagę sytuacji w  dobie pandemii, przekazał sto tysięcy złotych z rezerwy celowej Zarządzania Kryzysowego. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu w związku z zapobieganiem i zwalczaniem koronawirusa oraz na zakup środków ochrony osobistej dla personelu medycznego.
 
W związku z ogłoszoną przez rząd tarczą antykryzysową (tarcza to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa) i spodziewaną zwiększoną ilością zgłaszających się przedsiębiorców i innych interesantów w Urzędzie Pracy członkowie zarządu uruchomili dodatkowe środki niezbędne na zabezpieczenie pomieszczeń i stanowisk pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żarach w kwocie 30 000 zł z rezerwy ogólnej.
 
Przypominamy, że 31 marca br. decyzją Rady Powiatu Żarskiego przekazano z budżetu 400 tys. złotych na walkę z koronawirusem. Fundusze przeznaczono na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do wyposażenia trzeciej sali operacyjnej w Szpitalu Na Wyspie oraz na zakup środków ochronnych dla personelu medycznego.
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook