.

2020

Kwalifikacja wojskowa 2020

Roczniki i terminy kwalifikacji wojskowej. Jakie dokumenty należy zabrać?

Ilustracja do informacji: Kwalifikacja wojskowa 2020
W okresie od 03 lutego do 02 marca 2020 roku na terenie Powiatu Żarskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Powiatowa Komisja Lekarska pracować będzie w budynku Powiatowego Schroniska Turystycznego w Żarach przy ul. Górnośląskiej 2 (obok Zespołu Szkół Budowlanych), w godz. od 8.00 do 14.00.
 
Tegoroczna kwalifikacja obejmuje:
 • mężczyzn urodzonych w 2001 roku;
 • mężczyzn urodzonych w latach 1996 - 2000, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby urodzone w latach 1999 - 2000, którym:
  • została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  • została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolność upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, jednak osoby te przed zakończeniem kwalifikacji złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • kobiety urodzone w latach 1996 – 2001, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków;
 • osoby, które ukończyły 18 lat życia i ochotniczo zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna mieć ze sobą:
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
 • dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej
 • aktualną fotografię o wymiarach 3x4cm, bez nakrycia głowy
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.
Terminarz posiedzeń Powiatowej Komisji Lekarskiej w Powiecie Żarskim:
 
Miasto Żary - od 03 do 11 lutego 2020 r.
Miasto Łęknica -11 lutego 2020 r.
Gmina Lubsko - od 12 do 17 lutego 2020 r.
Gmina Żary- od 18 do 20 lutego 2020 r.
Gmina Jasień - od 20 do 21 lutego 2020r.
Gmina Trzebiel - 24 lutego 2020r.
Gmina Lipinki Łużyckie - 25 lutego 2020 r.
Gmina Tuplice - 26 lutego 2020 r.
Gmina Przewóz - 27 lutego 2020 r.
Gmina Brody- 28 lutego 2020 r.
Kobiety/Zakończenie kwalifikacji - 02 marca 2020 r.
 
Zapraszamy do zapoznania się z:
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook