Z wizytą u najmłodszych, Dzień Dziecka 2019

 • 31-05-2019
Ilustracja do informacji: Z wizytą u najmłodszych, Dzień Dziecka 2019
Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Starosta Żarski Józef Radzion oraz Wicestarosta Małgorzata Issel odwiedzili najmłodszych pacjentów powiatowego Szpitala Na Wyspie w Żarach. Podczas odwiedzin towarzyszyli im: Prezes Szpitala Pani Jolanta Dankiewicz, Lekarz Naczelny Pan Rafał Kołsut oraz ordynator Oddziału Noworodkowego Pan Jakub Czwojda.
 
Mali podopieczni Oddziału Dziecięcego oraz Noworodkowego wraz z Mamami, oprócz życzeń szybkiego powrotu do zdrowia, otrzymali drobne upominki oraz zabawkowe mini mebelki do świetlicy, które choć odrobine umilą im czas spędzany w szpitalu. Miłym akcentem podkreślającym wyjątkowy charakter tego święta były kolorowe balony z postaciami z bajek, które dzieci uwielbiają.
 
Z okazji Dnia Dziecka bony upominkowe otrzymały również z rąk Starosty i Wicestarosty dzieci z Powiatowych Domów Dziecka w Żarach i Lubsku.
 
Wszystkim Dzieciom, tym małym i dużym, życzymy wielu powodów do radości i uśmiechu, sukcesów, rozwijania pasji i zainteresowań, a przede wszystkim spełnienia najskrytszych marzeń.
 
czytaj dalej

VII Sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 31-05-2019
Ilustracja do informacji: VII Sesja Rady Powiatu Żarskiego
30 maja 2019. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się VII sesja Rady Powiatu Żarskiego, w trakcie której przyjęto do wiadomości: sprawozdanie Starosty Powiatu pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami oraz sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi Powiatu Żarskiego za rok 2018.
 
Pani Agata Uchman - przedstawicielka Pracowni Ochrony Środowiska EKO-PROJEKT w Zielonej Górze – zdała  raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Żarskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 za lata 2017-2018.
 
Sprawozdanie o stanie bezrobocia w powiecie i podejmowanych działań w zakresie jego zmniejszania przedstawi Pan Józef Tarniowy Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach. Następnie Prezes Szpitala Na Wyspie w Żarach Jolanta Dankiewicz oraz członek Zarządu Powiatu Żarskiego, Zastępca Dyrektora ds. Medycznych 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Żarach Pan Marek Femlak przedstawili zgromadzonym dane dotyczące funkcjonowania i zabezpieczania opieki medycznej w Powiecie Żarskim.
Kwestia ochrony środowiska – a przede wszystkim czystości powietrza zdominował punkt tzw. wolnych wniosków i spraw różnych. Przedstawiciele Fundacji Rozwoju Ekologicznego i Ochrony Środowiska "Eko-Lubusz"  przedstawili radnym prezentacje multimedialne omawiające problem zanieczyszczonego powietrza, którym oddychają mieszkańcy Powiatu Żarskiego.
 
W trakcie sesji podjęto uchwały:
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2019 r.
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2019-2025.
czytaj dalej

Spotkanie poświęcone programowi "Aktywny Samorząd" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

 • 30-05-2019
Ilustracja do informacji: Spotkanie poświęcone programowi "Aktywny Samorząd" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach realizuje pilotażowy program „Aktywny samorząd” skierowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
 
Skontaktuj się z PCPR w Żarach i sprawdź, czy się kwalifikujesz do otrzymania dofinansowania.
 
Od 6 maja do 30 sierpnia 2019 r. można ubiegać się o dofinansowanie do pomocy przy:
 • zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • uzyskaniu prawa jazdy;
 • zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • szkoleniach w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego;
 • zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;
 • utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
Od 2 września do 10 października 2019 r. można ubiegać się o pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
 
Informacje można uzyskać w siedzibie Centrum, ul. Artylerzystów 6, 68-200 Żary
na stronie internetowej www.pcprzary.pl
lub pod nr tel. (68) 363 06 80/ (68) 363 06 84
 
czytaj dalej

Dzień Samorządu Terytorialnego

 • 27-05-2019

Dzień Otwarty i bieg ekologiczny "Piątka z Ekoszkoła"

 • 24-05-2019
Ilustracja do informacji: Dzień Otwarty i bieg ekologiczny "Piątka z Ekoszkoła"
18 maja 2019 r. w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Marszowie zorganizowano Dzień Otwarty, w którym udział wzięło niemal tysiąc osób. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Starosta Żarski Józef Radzion.
 
Na kilka godzin zakład przetwarzania odpadów został udostępniony mieszkańcom regionu. Każdy mógł obejrzeć instalację podczas wycieczek oprowadzanych przez pracowników. Przygotowano wiele atrakcji ekologicznych dla dzieci i dorosłych m.in.: stoisko recyklingowe, stoisko edukacyjne oraz wirtualne gry ekologiczne.
 
Ekologiczny tryb życia to zdrowy tryb życia, z tego powodu organizatorzy zorganizowali strefę atrakcji promujących aktywny styl życia. W strefie przygotowanej przez sportowców z Cross Trening Żagań najmłodsi mieli do pokonania tor przeszkód, a nieco starsi rywalizowali w konkurencjach siłowych ćwicząc m.in. z 30 litrowym workiem kompostu.
 
Dodatkowo, w trakcie dnia otwartego odbyła się II edycja biegu ekologicznego „Piątka z Ekoszkołą”, w którym wystartowało około 230 dorosłych i 170 dzieci. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal. Medale dla zwycięzców biegu dzieci na dystansie 600 m oraz nagrody dla zwycięzców biegu dla dorosłych wręczał Starosta Żarski Józef Radzion wraz z samorządowcami z Powiatu Żarskiego i Powiatu Żagańskiego.
 
Wśród kobiet najszybsza była Agnieszka Ostrowska z Żar, drugie miejsce zajęła Dorota Laskowska z Żar, trzecie miejsce zajęła Katarzyna Sawicka z Żagania. Wśród mężczyzn najszybszy był Marcin Piotrowski - Żary Runners Team, drugie miejsce zajął Marek Włudarski - Żary Runners Team, trzecie miejsce zajął Piotr Krasiński z Gubina.
 
Zdjęcia: ZZO Marszów
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Życzenia z okazji Dnia Matki

 • 24-05-2019
Ilustracja do informacji: Życzenia z okazji Dnia Matki
 
 

XXVI Lubski Festiwal Artystyczny – Scena Specjalna

 • 21-05-2019
Ilustracja do informacji: XXVI Lubski Festiwal Artystyczny – Scena Specjalna
W dniach 14 - 16 maja 2019 r.  odbył się XXVI Lubski Festiwal Artystyczny – Scena Specjalna zorganizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Lubsku oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Serce za Uśmiech”. Hasło tegorocznej edycji imprezy brzmiało „Pomóżmy przyrodzie - ekologia jest w modzie”, a patronat honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Żarski Józef Radzion.
 
Lubski Festiwal Artystyczny stanowi przegląd twórczości dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Swoją twórczość artystyczną prezentują: zespoły muzyczno-wokalne, wokalno-taneczne, teatralne, chóry, soliści oraz grupy zajmujące się innymi formami artystycznymi. Ma on również charakter edukacyjny. Tegorocznym celem festiwalu było kształtowanie postawy proekologicznej, uświadomienie uczniom, jak ważne jest segregowanie odpadów oraz przypomnienie,  jak ogromne korzyści dla środowiska naturalnego niosą postawy proekologiczne. 
 
Wydarzenie miało charakter międzynarodowy oraz międzywojewódzki. W tegorocznej edycji Festiwalu uczestniczyły placówki szkolnictwa specjalnego, stowarzyszenia, warsztaty terapii zajęciowej, świetlic socjoterapeutycznych, z całego województwa lubuskiego, województw sąsiednich, także z Krakowa i Bochni oraz zaprzyjaźnionej szkoły z Niemiec Wichernschule Forst , Szkoła Specjalna  Nr 102 ze Lwowa z Ukrainy.
 
Główną atrakcją XXVI Lubskiego Festiwalu Artystycznego – Scena Specjalna Festiwalu był uroczysty Koncert Galowy, któremu towarzyszył szereg imprez dodatkowych: Miasteczko Festiwalowe - Namioty Aktywności Artystycznej, Korowód Ulicami Miasta czy dyskoteka plenerowa.
czytaj dalej

Dwie promesy dla Powiatu Żarskiego

 • 21-05-2019
Ilustracja do informacji: Dwie promesy dla Powiatu Żarskiego
20 maja 2019 r. w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Starosta Żarski Józef Radzion oraz członek Zarządu Powiatu Żarskiego Tomasz Czajkowski odebrali - z rąk Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka i w obecności Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej – dwie promesy na przebudowę dróg powiatowych.
 
W ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” Powiat Żarski otrzymał dofinansowanie na kwotę 1 mln 799 tys. 037 zł, gdzie 1 mln 018 tys. 825 zł przeznaczony zostanie na remont drogi w Chociczu, a 780 tys. 2012 zł na remont drogi w Mielnie!
 
Przypomnijmy, roboty budowlane zarówno w Mielnie, jak i Chociczu przebiegają zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Pierwsza z dróg ( w Milenie) zostanie m.in. przebudowana i poszerzona do 5 m na długości 711,70 m. Wykonane zostaną pobocza i chodniki z kostki betonowej oraz doświetlone zostaną przejścia dla pieszych oświetleniem solarnym.
 
Natomiast droga w Chociczu zostanie poszerzona do 5,50 m, a wzdłuż drogi wybudowany zostanie chodnik. Istniejące rowy i przepusty poddane zostaną renowacji. W celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego doświetlone zostaną przejścia dla pieszych oświetleniem solarnym. Długość przebudowywanego odcinka wynosi 946 m
 
Termin zakończenia obu inwestycji to 30 października 2019 r.
czytaj dalej

Podsumowanie Eliminacji Wojewódzkich XLVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego

 • 15-05-2019
Ilustracja do informacji: Podsumowanie Eliminacji Wojewódzkich XLVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego
14 maja 2019 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żarach odbyło się podsumowanie Eliminacji Wojewódzkich - województwa lubuskiego XLVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego zorganizowanych przez PTTK Oddział Powiatu Żarskiego.
 
W wydarzeniu uczestniczyli: Wicestarosta Małgorzata Issel oraz radni Rady Powiatu Żarskiego: Tadeusz Kordylewski i Elżbieta Łobacz – Bącal – pełniąca również funkcję Prezesa Zarządu PTTK w Żarach. Kuratorium Oświaty reprezentowała Wioletta Markulak Koordynator Zespołu Wizytatorów w Żarach
 
Rozegrane 3 kwietnia 2019 r. eliminacje wojewódzkie przebiegały w trzech kategoriach wiekowych – szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Szkolne reprezentacje drużynowe uczestniczyły w rozgrywkach teoretycznych i terenowych, a ich wysiłki nagrodzone zostały licznymi nagrodami oraz dyplomami i pucharami wręczanymi podczas dzisiejszego podsumowania.
 
W zmaganiach udział wzięło łącznie 19 trzyosobowych zespołów, w tym 10 zespołów kategorii szkół podstawowych, 3 zespoły w kategorii szkól gimnazjalnych i 6 zespołów w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Do Finału Centralnego  XLVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego w Augustowie zakwalifikowały się następujące drużyny:
 
Kategoria Szkół Podstawowych – Szkoła Podstawowa nr 8 w Żarach
Kategoria Szkół Gimnazjalnych- Gimnazjum przy Szkole Podstawowej nr 10 w Żarach
Kategoria Szkół Ponadgimnazjalnych – Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach
 
Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i życzymy wielu sukcesów na niwie krajoznawczej!
czytaj dalej

Podpisanie umowy na remont dachu budynku nr 1B na terminalu północnym w Olszynie

 • 14-05-2019
Ilustracja do informacji: Podpisanie umowy na remont dachu budynku nr 1B na terminalu północnym w Olszynie
14 maja 2019 r. Starosta Żarski Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Malwina Zielińska – Właścicielka Firmy Ogólnobudowlanej podpisali umowę na modernizację dachu budynku nr 1B na terminalu północnym w Olszynie.
 
W ramach podpisanej umowy wykonawca zobowiązany jest do remontu kominów, renowacji istniejącego pokrycia dachowego, pokrycia dachu papą termozgrzewalną oraz wymiany instalacji odgromowej i dachowych obróbek blacharskich.
 
Koszt całego przedsięwzięcia: 339 tys. 819,64 zł
Termin wykonania robót: 31 sierpnia 2019 r.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 9
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: sport 1Baner: sport 2Baner: wydarzenia 1Baner: strona główna 1Baner: wydarzenia 2015Baner: OC 1Baner: OC 2Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: oświata 1