2019

IV sesja Rady Powiatu Żarskiego

Ilustracja do informacji: IV sesja Rady Powiatu Żarskiego
28 lutego 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się IV sesja Rady Powiatu Żarskiego.

Przed rozpoczęciem obrad – z okazji jubileuszu 20-lecia Powiatu Żarskiego - Starosta Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Wiktorem Kułdoszem złożyli wyrazy uznania za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej pracownikom Starostwa Powiatowego.
 
Listy gratulacyjne i upominki zostały wręczone urzędnikom zatrudnionym w Starostwie Powiatowym w 1999 roku:  Alicji Baranowskiej – Naczelnikowi Wydziału Geodezji I Katastru, Magdalenie Jarockiej -  Referentowi ds. Ewidencji Gruntów, Annie Jarosińskiej  – Kierownikowi Referatu Ds. Administracji Architektoniczno-Budowlanej, Elżbiecie Klimkowskiej -  Inspektorowi ds. Ewidencji Gruntów, Ewie Komedzie – Inspektorowi ds. Rejestracji Pojazdów, Agnieszce Lewandowskiej – p.o. Kierownika Referatu Ds. Ochrony Środowiska,  Arlecie Łoś - Specjaliście ds. Korespondencji, Edycie Miklas – Lis -  Inspektorowi ds. Ruchu i Transportu, Ewie Mikulskiej -  Starszej Specjalistce ds. Obsługi Zasobu Geodezyjno – Kartograficznego, Stanisławowi Owczaryszkowi – Podinspektorowi ds. Administracji Architektoniczno – Budowlanej, Elżbiecie Pawłowskiej – Kierownikowi Referatu ds. Gospodarki Nieruchomości, Izabeli Syroce – Inspektorowi ds. Ewidencji Kierowców, Krzysztofowi Szczechowiakowi – Głównemu Specjaliście ds. Ochrony Środowiska, Wiesławie Szymanek – Inspektorowi ds. Gospodarki Nieruchomościami, Włodzimierzowi Ślósarczykowi – Inspektorowi ds. Rejestracji Pojazdów, Krzysztofowi  Tratkiewiczowi – Robotnikowi Gospodarczemu oraz Wiesławie Zapotocznej – Starszemu Specjaliście ds. Obsługi Zasobu Geodezyjno –Kartograficznego.
 
Następnie przyjęto do wiadomości: sprawozdanie Starosty Powiatu z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami. Po podjęciu uchwał przez Radę Powiatu Żarskiego, radni przystąpili  do składania interpelacji, zapytań oraz dyskusji w części poświęconej wolnym wnioskom.
 
W trakcie sesji podjęto uchwały:
- w sprawie udzielenia dotacji dla 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach.
- w sprawie zmiany uchwały Nr XI/74/99 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 14 grudnia 1999 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez Polski Związek Wędkarski – Zarząd Okręgu w Zielonej Górze.
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2019 r.
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2019-2025.
- w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: sport 1Baner: sport 2Baner: wydarzenia 1Baner: strona główna 1Baner: wydarzenia 2015Baner: OC 1Baner: OC 2Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: oświata 1