.

Wydarzenia

Starosta odwiedził małych pacjentów

 • 08-12-2015
Ilustracja do informacji: Starosta odwiedził małych pacjentów
7 grudnia 2015 Starosta Żarski, Janusz Dudojć odwiedził małych pacjentów Oddziału Dziecięcego Szpitala Na Wyspie w Żarach. Każde dziecko otrzymało mikołajkowy upominek. Kolorowe maskotki i słodycze wzbudzały duże zainteresowanie i poprawę nastroju wśród chorych maluchów. Akcja obdarowywania w okresie mikołajkowym, przebywających na oddziale dzieci, wpisała się w coroczną tradycję zarówno starostwa jak i Szpitala Na Wyspie.
czytaj dalej

Podziękowania na sesji Rady Powiatu

 • 02-12-2015
Ilustracja do informacji: Podziękowania na sesji Rady Powiatu
1 grudnia 2015 w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XII sesja Rady Powiatu Żarskiego. W trakcie obrad starosta Janusz Dudojć w imieniu samorządu powiatu wręczył okolicznościowe podziękowania za wieloletnią, pełną zaangażowania działalność społeczną, w dowód uznania za wybitne zasługi w krzewieniu patriotyzmu oraz propagowanie historii narodowej i tradycji wojskowej służby zdrowia w powiecie żarskim. Otrzymali je bracia - dr n. med. Krzysztof Kopociński i dr n. med. Zbigniew Kopociński - pracujący na co dzień w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym w Żarach.
czytaj dalej

Uroczyste otwarcie al. Wojska Polskiego

 • 02-12-2015
Ilustracja do informacji: Uroczyste otwarcie al. Wojska Polskiego
Oficjalne otwarcie drogi nastąpiło 1 grudnia 2015, w dniu obrad sesji Rady Powiatu, dlatego też w obecności starosty Janusza Dudojcia, wicestarosty Małgorzaty Issel, przewodniczącej rady Heleny Sagasz, radnych i zaproszonych gości dokonano przecięcia wstęgi i oficjalnego otwarcia wyremontowanej al. Wojska Polskiego w Żarach. Na uroczystość przybyli między innymi: Bożena Jankowska, koordynator projektów Województwa Lubuskiego w Wydziale Infrastruktury i Transportu; Danuta Madej, burmistrz Żar; Patryk Faliński, wiceburmistrz Żar; insp. Zdzisław Tomaszewicz, Komendant Powiatowy Policji.
Szczególne podziękowania za troskę o bezpieczeństwo dzieci na ręce starosty Janusza Dudojcia złożyła Józefa Sierachan ze Szkoły Podstawowej nr 8. Zamontowana sygnalizacja świeltlna sprawi, że również rodzice będą mogli spokojniej myśleć o swoich pociechach w drodze do i ze szkoły. Oprócz tej kwestii podkreślano również nowoczesne rozwiązania, estetykę i funkcjonalność, jaką droga zyskała po remoncie.
czytaj dalej

Inwestycja za 5,5 miliona złotych

 • 30-11-2015
Ilustracja do informacji: Inwestycja za 5,5 miliona złotych
Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej nr 1080F - alei Wojska Polskiego w Żarach. Inwestycja została dofinansowana ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudpwy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" w kwocie ok. 2.768.000 zł oraz ze środków budżetu miasta Żary w kwocie 2.000.000 zł. Wartość całego zadania wyniosła prawie 5,5 mln złotych.
 
W celu podniesienia bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Partyzantów, Konopnickiej i al. Wojska Polskiego w pobliżu szkoły podstawowej - uwzględniając prośby mieszkańców - zamontowano sygnalizację świetlną za kwotę blisko 150 tys. złotych. Oprócz poprawy bezpieczeństwa pieszych, z całą pewnością mieszkańcy okolicznych budynków ucieszą się ze zmniejszenia natężenia hałasu związanego z wymianą nawierzchni, a także z nowych miejsc parkingowych wzdłuż wyremontowanej drogi.
 
Zakres robót obejmował m.in. - poszerzenie istniejącej jezdni, korektę geometrii jezdni w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu, budowę azyli dla pieszych,  wymianę nawierzchni z kostki granitowej na nawierzchnię bitumiczną na odcinku ok. 550 m, przebudowę ścieżki rowerowej z kostki betonowej, przebudowę zjazdów na posesję z kostki betonowej, przebudowę zatok autobusowych z kostki granitowej, budowę zatok parkingowych wzdłuż drogi z kostki granitowej, odwodnienie jezdni poprzez budowę przykanalików połączonych do istniejącej kanalizacji deszczowej, korektę stałej organizacji ruchu, regulacja słupów oświetleniowych, zagospodarowanie terenów zielonych. Wykonawcą robót było Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jeleniej Góry.
 
czytaj dalej

Projekty polskich i niemieckich strażaków

 • 30-11-2015
Ilustracja do informacji: Projekty polskich i niemieckich strażaków
26 listopada 2015 w Lubuskiej Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolski odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu z powiatów żarskiego i żagańskiego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020. W trakcie spotkania partnerzy projektowi podjęli decyzję o przekształceniu projektu flagowego, który został złożony w 2014 r. i nie został zaakceptowany do realizacji z powodu swojej wielkości - 19 partnerów - na projekt regularny składający się z trzech etapów. Projekt ma na celu poprawienie bezpieczeństwa na pograniczu polsko-niemieckim poprzez wypracowanie wspólnych procedur ratowniczych i zakupów samochodów wyposażonych w innowacyjne systemy gaśnicze tzw. „suchej piany”. Realizacja projektu spowoduje poprawę bezpieczeństwa przy jednoczesnym uatrakcyjnieniu i pobudzeniu regionu gospodarczo, poprzez możliwość skuteczniejszego podjęcia interwencji i zmniejszenie ewentualnych strat popożarowych do minimum.
czytaj dalej

Wspólnie w sprawie drogi A18

 • 27-11-2015
Ilustracja do informacji: Wspólnie w sprawie drogi A18
25 listopada 2015 w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się konferencja prasowa poświęcona prezentacji wspólnych działań zmierzajacych do modernizacji drogi A18. O podjętych już krokach informowali: Janusz Dudojć, starosta żarski; Henryk Janowicz, starosta żagański oraz przedstawiciele Ruchu Obywatelskiego "Perspektywa".
 
Modernizacja drogi A18 jest inwestycją bardzo potrzebną dla naszego regionu, szczególnie dla rozwoju gospodarczego. Nie bez znaczenia jest fakt, jaką jest złą "wizytówką" naszego kraju przy wjeździe do Polski z Niemiec. Niewątpliwie, w interesie powiatów żarskiego i żagańskiego jest dostęp z tej trasy do Wymiarek, Iłowy oraz Olszyny. Na tych obszarach działają firmy, dla których jest to nieodzowne do dalszego funkcjonowania. Nie można też zapomnieć o miejscach pracy, które te firmy generują. Dlatego też mówi się o tym głośno, podkreślając znaczenie tak zwanych zjazdów z autostrady na terenie dwóch sąsiednich powiatów. Rada Powiatu Żarskiego wyraziła już swoje stanowisko co do konieczności modernizacji trasy A18 w uchwale intencyjnej z 27 marca 2014 i 31 marca 2015 roku. Niebawem samorząd powiatu żagańskiego podejmie podobną uchwałę. Inicjatywę wspiera Ruch Obywatelski "Perspektywa", zrzeszający młodych ludzi, którzy myślą o przyszłości tego regionu. Starostowie podkreślali bardzo dobrą współpracę powiatów żarskiego i żagańskiego. Występuja razem i wspierają się nie tylko w tej sprawie.
 
Zaprezentowano porozumienie w sprawie poparcia inicjatywy przebudowy drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady A18, podpisane przez samorządowców: starostę Janusza Dudojcia, starostę Henryka Janowicza, marszałek województwa Elżbietę Polak, burmistrz Danutę Madej oraz wójtów - Leszka Mrożka i Tomasza Niesłuchowskiego. Jednogłośnie popierają oni tę inicjatywę oraz wszelkie działania do tego zmierzające, podjęte przez Ruch Obywatelski "Perspektywa" i wyrażone w uchwałach intencyjnych.
 
czytaj dalej

Żarska Aleja już przejezdna

 • 24-11-2015
Ilustracja do informacji: Żarska Aleja już przejezdna
Trwają ostatnie prace wykończeniowe na wyremontowanej Alei Wojska Polskiego w Żarach. Kierowcy mogą już poruszać się po niej, począwszy od ronda ks. Demela - do tej pory wjazd ten był zamknięty. Oficjalne otwarcie nastąpi 1 grudnia 2015.
czytaj dalej

Święto Niepodległości

 • 12-11-2015
Ilustracja do informacji: Święto Niepodległości
11 listopada 2015 odbywały się uroczystości upamiętniające 97. rocznice odzyskania niepodległości. W Lubsku, w miejscu pamięci przy ul. Niepodległości kwiaty złożył starosta Janusz Dudojć w towarzystwie radnych powiatowych: Mariana Dąbrowskiego i Zbigniewa Wydrycha. W Żarach, w trakcie uroczystości przy kościele pw. św. Józefa Oblubieńca wiązankę kwiatów złożyli przedstawiciele samorządu powiatowego - wicestarosta Małgorzata Issel oraz radni Edward Łyba i Tadeusz Płóciennik.
czytaj dalej

Remont w Lubsku zakończony

 • 13-11-2015
Ilustracja do informacji: Remont w Lubsku zakończony
10 listopada 2015 w budynku szpitalnym w Lubsku odbyło się uroczyste podsumowanie kolejnego etapu realizowanego przez Szpital Na Wyspie programu pn. "Poprawa ochrony zdrowia osób starszych, niesamodzielnych i przewlekle chorych z Żar, Lubska i pozostałego obszaru południowej części województwa lubuskiego". Szpital, dzięki pozyskanym środkom z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, dokonał remontu Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego i Opiekuńczo-Leczniczego, funkcjonujących w Lubsku. Zgodnie z założeniem Programu Operacyjnego PLO7 "Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych", obydwa zakłady nie tylko zyskały nowy wizerunek, ale także, dzięki przeprowadzonym inwestycjom, dają możliwość świadczenia usług zdrowotnych na najwyższym, możliwym poziomie. Koszt wyremontowania Zakładów wyniósł ok. 830.000 zł.
czytaj dalej

Reprezentował powiat w Japonii

 • 10-11-2015
Ilustracja do informacji: Reprezentował powiat w Japonii
Od 31 października do 1 listopada 2015 w Tokio odbyły się XI Mistrzostwa Świata Karate Shinkyokushinkai. Ziemię Żarką na tych prestiżowych zawodach reprezentował Andrzej Jasiński. Ostatecznie ulokował się na 30 pozycji w świecie. Najlepszy z Polaków był ósmy. Są to największe mistrzostwa świata karate, odbywają się raz na cztery lata, a konkurencja zawodników jest ogromna. W dniach 2-5 listopada Andrzej Jasiński wziął udział w światowym seminarium karate pod górą Fuji, w ośrodku przygotowań olimpijskich Fuji Midori. Spędzony czas pozwolił mu na poznanie japońskich metod treningowych w pracy z dziećmi oraz z młodzieżą, co - jak twierdzi - powinno przekuć się na nasze wyniki sportowe w przyszłości. Już teraz zaczyna ostrą prace z dziećmi, by wychować choć jednego reprezentanta do kadry olimpijskiej. W 2020 roku karate będzie dyscyplina olimpijską. Wyjazd do Japonii był możliwy między innymi dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Żarach.
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook