.

Wydarzenia

Zakończenie kwalifikacji wojskowej

 • 03-03-2017
Ilustracja do informacji: Zakończenie kwalifikacji wojskowej
02 marca 2017 r. zakończyła się kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Żarskiego.
W okresie od 30 stycznia do 02 marca przed Powiatową Komisją Lekarską stawiły się 503 osoby, w tym 10 kobiet.
Kategorię zdrowia „A” – zdolny do czynnej służby wojskowej – otrzymało 451 mężczyzn. Kobiety, chociaż było ich znacznie mniej niż mężczyzn, to decydowanie miały najsilniejszą reprezentację – wszystkim przyznano kategorię „A”.
czytaj dalej

Gala Sportu 2017 w Lubsku

 • 02-03-2017
Ilustracja do informacji: Gala Sportu 2017 w Lubsku
25 lutego 2017 r. w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku odbyła się Gala Sportu 2017 zorganizowana przez Urząd Miejski w Lubsku oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubsku. Z ramienia Powiatu Żarskiego w uroczystości udział wzięli: Starosta Żarski Janusz Dudojć wraz z Przewodniczącą Rady Powiatu Żarskiego Heleną Sagasz oraz Członkiem Zarządu Powiatu Józefem Radzionem.
 
Podczas Gali Starosta podziękował za wieloletnią współpracę polsko-niemiecko-ukraińską panu Sergiejowi Melniczuk z Tarnopola oraz panu Friedhelmowi Schiefelbein z Vlotho. Natomiast za wybitne osiągnięcia sportowe i trenerskie oraz postawę sportową godną do naśladowania z rąk Starosty Żarskiego nagrody otrzymali:
 
- Paweł Bahyrycz
- Mateusz Bondarenko
- Tymoteusz Danowski
- Patryk Gubała
- Erwin Imbierski
- Krzysztof Kikoła
- Kacper Lewicki
- Katarzyna Nowicka
- Michał Rozmys
- Natalia Tomiałowicz
- Bartosz Radko
czytaj dalej

XXVI Sesja Rady Powiatu

 • 28-02-2017
Ilustracja do informacji: XXVI Sesja Rady Powiatu
28 lutego 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXVI Sesja Rady Powiatu Żarskiego.
W trakcie sesji przyjęto do wiadomości sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami.
Następnie sprawozdanie z działalności za rok 2016 Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach wygłosił Zastępca Komendanta Powiatowego mł. bryg. mgr inż. poż. Paweł Hryniewicz. Kolejnym punktem w porządku obrad było wysłuchanie sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Żarach, które zaprezentował I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji nadkom. Armand Pisarczyk-Łyczywek.
 
Podjęto uchwały:
-  w sprawie zamiaru likwidacji Szkół wchodzących w skład Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu
i Mowy w Żarach;
- w sprawie zamiaru likwidacji Szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach;
- w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Ekonomicznych w Lubsku;
- w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Technicznych w Żarach;
- w sprawie zamiaru likwidacji Szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach;
- w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego;
- w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żarskiego na rok 2017;
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żagańskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2017 r. 
czytaj dalej

Otwarcie pracowni cukierniczej w Ośrodku Dla Dzieci z Wadami Mowy i Słuchu w Żarach

 • 24-02-2017
Ilustracja do informacji: Otwarcie pracowni cukierniczej w Ośrodku Dla Dzieci z Wadami Mowy i Słuchu w Żarach
24 lutego 2017 r. otwarto pracownię cukierniczą w Ośrodku Dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach; pracownia została wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt kuchenny za ok.120 000 zł pozyskanych przez Powiat Żarski w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego”. Otwarcia pracowni dokonał Starosta Janusz Dudojć, Wicestarosta Małgorzata Issel, Dyrektor szkoły Janusz Stasiak, Radni Komisji Edukacji i Unii Europejskiej oraz zaproszeni goście.
czytaj dalej

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ws. dalszych działań związanych z pożarem odpadów w Brożku.

 • 24-02-2017
Ilustracja do informacji: Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ws. dalszych działań związanych z pożarem odpadów w Brożku.
24 lutego 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się, zwołane w trybie nadzwyczajnym, posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które poświęcone było dalszym działaniom związanym z pożarem w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Brożku, gm. Brody. Pożar wybuchł 14 lutego 2017 r. w godzinach wieczornych i swoim zasięgiem objął powierzchnię ok.1,5 ha.

W zwołanym spotkaniu udział wzięli m.in.: Starosta Żarski Janusz Dudojć, Wicestarosta Małgorzata Issel, Wójt Gminy Brody Ryszard Kowalczuk, Wójt Gminy Tuplice Katarzyna Kromp, Burmistrz Lubska Lech Jurkowski, Burmistrz Jasienia Andrzej Kamyszek, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach st. kpt. Robert Słowikowski, Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Lubsku - st. kpt. Norbert Kawka, Zastępca Naczelnika Wydziału Sztab Policji w Żarach podkom. Krzysztof Pawlaczyk, Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach - Dagmara Nerga oraz Grzegorz Depta - przedstawiciel Eko Recykling sp. z o.o..

W trakcie spotkania zobowiązano przedstawiciela firmy Eko Recykling sp. z o.o. do przygotowania terenu pod dalsze działania ratowniczo-gaśnicze. Po spełnieniu tego warunku oraz ustaleniu planu działania przez Powiatową Państwową Straż Pożarną w Żarach w porozumieniu z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, Starosta Żarski Janusz Dudojć zadeklarował pomoc poprzez wprowadzenie dodatkowego sprzętu ciężkiego.

Jednocześnie poinformowano, że w dniu 15 i 16 lutego 2017 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przeprowadził pomiary stanu czystości powietrza w rejonie zdarzenia za pomocą Mobilnego Laboratorium. Nie stwierdzono obecności substancji bezpośrednio zagrażających życiu.
czytaj dalej

Powiatowa Gala Nauki, Techniki, Kultury i Sportu

 • 20-02-2017
Ilustracja do informacji: Powiatowa Gala Nauki, Techniki, Kultury i Sportu
17 lutego 2017 r. w Powiatowym Centrum Sportu w Żarach odbyła się Powiatowa Gala Nauki, Techniki, Kultury i Sportu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: radni Powiatu Żarskiego ze Starostą Januszem Dudojciem oraz Wicestarostą Małgorzatą Issel, burmistrzowie i wójtowie, dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych Powiatu Żarskiego. Głównymi bohaterami Gali byli stypendyści oraz nagrodzeni w ramach Podsumowania Powiatowej Olimpiady Młodzieży 2015/2016.
 
Wysokie lokaty czterech szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Żarskiego w Ogólnopolskim Rankingu "Perspektywy" 2017 stały się przyczyną radości oraz dumy. Listy gratulacyjne Starosty Janusza Dudojcia odebrali dyrektorzy: Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku, Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach oraz Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach.
 
W ramach wielkiego projektu modernizacji szkolnictwa zawodowego, przedstawiciele Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach przedstawili możliwości drukarki 3D oraz zaprezentowali stymulatory do maszyn CNC.
 
Najlepszym uczniom z Powiatu Żarskiego wręczone zostały stypendia Rady Powiatu Żarskiego w dziedzinach: nauki, nauki zawodu, kultury oraz sportu. Stypendia otrzymali:
1. w dziedzinie nauki: Mikołaj Giedrowicz, Mateusz Borowy, Kamila Bartkiewicz;    
2. w dziedzinie nauki zawodu: Marcin Karwat, Gracjan Młynarczyk, Marta Łysko, Ewa Kim Hoang The, Ewa Dziemdziora, Aleksandra Janowska, Justyna Grabarek, Klaudia Strauss, Mateusz Borowski, Weronika Kozakiewicz, Adrian Dados;                                  
3. w dziedzinie sportu: Marcin Czajkowski, Kamil Trafas, Piotr Pękala, Kamil Gromnicki, Karolina Rajko;             
4. w dziedzinie kultury i sztuki: Kacper Kozłowski, Klaudia Gerlach, Paulina Kielczyk, Angelika Krawiec, Karina Owczarz, Aleksandra Zaborna, Małgorzata Kacewicz Rafał, Strecker .
 
Drugą część Gali Nauki, Techniki, Kultury i Sportu stanowiło Podsumowanie Powiatowej Olimpiady Młodzieży 2015/2016. Poznaliśmy zwycięzców w klasyfikacjach gmin, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz nazwiska wyróżniających się młodych sportowców ze wszystkich gmin Powiatu Żarskiego. Najlepsi uczniowie i trenerzy otrzymali nagrody pieniężne.
Galę uświetniły liczne występy muzyczne młodzieży ze szkół Powiatu Żarskiego.
Poniżej przedstawiamy poszczególne klasyfikacje oraz pełną listę nagrodzonych. W klasyfikacji gmin puchary i statuetki odebrali burmistrzowie i wójtowie, a w klasyfikacji szkół - dyrektorzy.
 
Klasyfikacja gmin:
1. Miasto Żary
2. Lubsko
3. Jasień
4. Lipinki Łużyckie
5. Gmina Żary
6. Łęknica
7. Przewóz
8. Brody
9. Trzebiel
10. Tuplice
 
Klasyfikacja szkół podstawowych:
1. Szkoła Podstawowa nr 3 w Żarach
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Żarach
3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Żarach
4. Szkoła Podstawowa nr 5 w Żarach
5. Szkoła Podstawowa w Jasieniu
6. Społeczna Szkoła Podstawowa w Żarach
7. Szkoła Podstawowa w Lipinkach Łużyckich
8. Szkoła Podstawowa nr 8 w Żarach
9. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubsku
10. Szkoła Podstawowa w Grabiku
 
Klasyfikacja szkół gimnazjalnych:
1. Gimnazjum nr 3 w Żarach
2. Społeczne Gimnazjum w Żarach
3. Niepubliczne Gimnazjum dla Młodzieży w Lubsku
4. Gimnazjum w Łęknicy
5. Gimnazjum nr 1 Żarach
6. Gimnazjum w Lipinkach Łużyckich
7. Gimnazjum w Jasieniu
8. Gimnazjum nr 1 w Lubsku
9. Gimnazjum nr 4 w Żarach
10. Gimnazjum w Przewozie
 
Klasyfikacja szkół ponadgimnazjalnych:
1. Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach
3. Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Żarach
4. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żarach
5. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku
6. Zespół Szkół Technicznych w Lubsku
6. Zespół Szkół Budowlanych w Żarach
8. Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Żarach
9. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach
 
Najlepsi sportowcy - szkoły podstawowe i gimnazjalne:
 
Miasto Żary: Marcin Jung, Kornelia Czarczyńska, Natalia Śmigasiewicz, Katarzyna Walczak, Jakub Ratajczyk, Piotr Siwak, Miłosz Bielak, Wiktor Cieślak, Amelia Blimel, Sergiusz Wiśniewski, Piotr Maćków.
Łęknica: Wiktoria Iwuć, Sylwia Prodlik, Iga Smuźniak, Kordian.
Lubsko: Sebastian Morawski, Kacper Boczarski, Mateusz Bogdanowicz, Marcel Sadowski, Patryk Siwik, Tomasz Kurpisz, Paulina Gira, Norbert Morawski.
Gmina Żary: Bartosz Kłudkowski, Aleksandra Jawniak, Zuzanna Wachowska, Kacper Floriańczyk.
Jasień: Jakub Weran, Tomasz Dynowski, Kacper Brzeziński, Kaja Sługocka, Kamila Banecka, Oliwia Krzywiecka.
Lipinki Łużyckie: Ewa Róg, Konrad Rubczyński, Dawid Hofman, Szymon Januszewicz, Adam Kondycki.
Brody: Julia Momot, Zofia Bojko.
Trzebiel: Nicola Jarosz, Oskar Wrona.
Przewóz: Natalia Femlak, Bartosz Szczepański.
Tuplice: Wiktoria Roślicka, Wiktoria Delejowska.
 
Najlepsi sportowcy - szkoły ponadgimnazjalne:
 
ZSE Żary: Sebastian Dados, Kamil Kleszczyński  
ZSO Żary: Klaudia Mataczyna, Marcin Bałdyga               
SLO Żary: Michał Chorobiński, Mateusz Faliński  
ZSOiT Żary: Patryk Erazmus, Kurzawska Patrycja           
ZSOiE Lubsko: Aurelia Sowińska, Kacper Różnicki
ZST Lubsko: Klaudia Erkiert, Rafał Grynienko
CKZiU Żary: Tomasz Flaga, Piotr Pękala              
ZSB Żary: Michał Kościński, Igor Mróz
KLO Żary: Bartosz Worsztynowicz, Michał Reszel
 
Wyróżnieni trenerzy i działacze sportowi: Agnieszka Stróż, Robert Dziadul, Dariusz Wisz, Krzysztof Danielewski, Wioletta Łabul, Mirosław Niewiadomski, Szymon Patyna, Magdalena Stasik, Janusz Werstler, Dariusz Hawełka, Dariusz Kołacz, Ciesielski Rafał, Anna Walczak, Wioletta Kępińska, Marek Bobek, Robert Kaszubski, Robert Ściłba, Janusz Mantyk, Waldemar Malendowicz , Jakub Płóciennik, Robert Penkal, Tomasz Górski, Marek Żurek, Zdzisław Krzywiecki.
 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

110Galeria zdjęć: 2017 02 17 - Powiatowa Gala Nauki, Techniki, Kultury i Sportu

Posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP w Żarach

 • 07-02-2017
Ilustracja do informacji: Posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP w Żarach
07 lutego 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP w Żarach. Na posiedzeniu zostały omówione bieżące sprawy dotyczące działalności Związku oraz przygotowano materiały na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego.
W spotkaniu uczestniczył Wicewojewoda Lubuski Robert Paluch, Starosta Żarski Janusz Dudojć oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach mł. bryg. Paweł Hryniewicz.
Wicewojewoda podziękował obecnym za zaangażowanie w projekt budowy nowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach. Omówił również sprawy dotyczące ptasiej grypy oraz roli straży pożarnej i jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w zwalczaniu tej choroby.
czytaj dalej

Konferencja prasowa dotycząca rozwoju Powiatowego Szpitala na Wyspie w Żarach

 • 07-02-2017
Ilustracja do informacji: Konferencja prasowa dotycząca rozwoju Powiatowego Szpitala na Wyspie w Żarach
7 lutego 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się konferencja prasowa z udziałem Wicewojewody Lubuskiego Roberta Palucha, Starosty Żarskiego Janusza Dudojcia, Wicestarosty Żarskiego Małgorzaty Issel, Prezesa Zarządu Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. Wiesława Olszańskiego, Lekarza Naczelnego Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. Rafała Kołsuta oraz Jolanty Dankiewicz, Przewodniczącej Rady Nadzorczej Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o..
 
Głównym tematem konferencji było przekazanie przez Wicewojewodę Roberta Palucha  pozytywnej opinii o celowości inwestycji w Powiatowym Szpitalu Na Wyspie co w przyszłości skutkować będzie zapewnieniem finansowania działalności szpitala w przedmiotowym zakresie. Przedstawił także koncepcję rozwoju szpitala zawartą we wniosku o wydanie ww. opinii. Przekazując dokumentację, Wicewojewoda podkreślił, że opiniowanie wniosków inwestycyjnych w sektorze zdrowia odbywa się w oparciu o mapy potrzeb zdrowotnych oraz priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej. Są miejsca na mapie województwa Lubuskiego, które chcą się rozbudowywać, modernizować oraz rozwijać - takim miejscem jest Powiat Żarski.
 
Jesteśmy szczęśliwi z wystawienia pozytywnej opinii. Do końca roku planujemy oddać w użytkowanie sale na Oddziale Dziecięcym oraz Oddziale Ginekologiczno - Położniczym - powiedział Wiesław Olszański. Z kolei Rafał Kołsut dziękował Staroście Żarskiemu Januszowi Dudojciowi za życzliwość, zainteresowanie i chęć pracy na rzecz rozwoju szpitala oraz zapewnił, że szpital będzie służył mieszkańcom.
czytaj dalej

Konferencja naukowa pt. "Medycyna kosmiczna przyszłością regionu"

 • 07-02-2017
Ilustracja do informacji: Konferencja naukowa pt. "Medycyna kosmiczna przyszłością regionu"
2 lutego 2017 r. w sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się konferencja naukowa pt. "Medycyna Kosmiczna przyszłością regionu”, przygotowana przez członków Koła Naukowego Medycyny Kosmicznej przy Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Przemówienie inauguracyjne wygłosił Jakub Szczepański, przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego Medycyny Kosmicznej. Następnie Beata Gruszka - studentka kierunku lekarskiego - uświadomiła zebranym, jak często w codziennej praktyce lekarskiej wykorzystywane są rozwiązania stworzone na potrzeby misji kosmicznych. Podczas panelu starostów, Pani Jolanta Dankiewicz ze Starostwa Powiatowego w Żarach przedstawiła wyzwania medycyny powiatowej, a także podzieliła się ze zgromadzonymi doświadczeniami z prowadzenia placówki szpitalnej. Podczas konferencji nie zabrakło wykładu, który poprowadziła dr hab. n. med. Agnieszka Ziółkowska prof. UZ, prodziekan ds. Nauki Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego dotyczącego zaniku tkanek w przestrzeni kosmicznej i wyzwań związanych z medycyną kosmiczną w kontekście lotu na Marsa. Wśród pozostałych prelegentów znaleźli się m.in. prorektor ds. rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Andrzej Pieczyński, prodziekan ds. studentów Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego dr Ewa Skorupka, Starosta Żarski Janusz Dudojć, radni sejmiku województwa lubuskiego, starostowie z okolicznych powiatów oraz przedstawiciele Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, oraz Jerzy Materna - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Partnerami konferencji byli: Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego, Starostwo Powiatowe w Żarach, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz Lubuski Urząd Wojewódzki.
czytaj dalej

XXV Sesja Rady Powiatu

 • 31-01-2017
Ilustracja do informacji: XXV Sesja Rady Powiatu
31 stycznia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXV Sesja Rady Powiatu Żarskiego.
Przed rozpoczęciem obrad, Starosta Żarski Janusz Dudojć, wraz z Przewodniczącą Rady Powiatu Żarskiego - Heleną Sagasz, podziękował Panu Zygmuntowi Dwornickiemu za wieloletnie zaangażowanie, poświęcenie i trud włożony w pracę lekarza i ordynatora Oddziału Ginekologiczno - Położniczego Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach.
W trakcie sesji, Rada Powiatu Żarskiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami. Następnie rozpatrzono sprawozdanie Starosty Żarskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 r. Kolejnym punktem w porządku obrad było zapoznanie się z prezentacją dotyczącą podjętych działań w zakresie szkolnictwa zawodowego. Następnie zostały przekazane informacje w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Tuplice i gminy wiejskiej Żary.
 
Podjęto uchwały:
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2017 r. 
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata  2017 – 2025
- w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu żarskiego dla niepublicznych szkół oraz niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook