.

Wydarzenia

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 • 13-05-2020
Ilustracja do informacji: Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Podpisanie umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na powierzenie grantu.

 • 07-05-2020
Ilustracja do informacji: Podpisanie umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na powierzenie grantu.
 
 
 
27 kwietnia 2020 r. Powiat Żarski podpisał umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na powierzenie grantu. W efekcie podpisanej umowy Powiat Żarski uzyskał środki w kwocie 99 968,00 zł na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli. Ze środków otrzymanych z przyznanego grantu zostaną zakupione 32 laptopy, które będą wykorzystane do nauczania na odległość.  Projekt dofinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014– 2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach, ZDALNA SZKOŁA.
 
czytaj dalej

Życzenia z okazji Dnia Strażaka

 • 04-05-2020
Ilustracja do informacji: Życzenia z okazji Dnia Strażaka

COVID 19 - Nietypowe zakończenie szkoły.

 • 30-04-2020
Ilustracja do informacji: COVID 19 - Nietypowe zakończenie szkoły.
W piątek (24 kwietnia) naukę zakończyło 515 uczniów ze szkół średnich, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski. Niestety pandemia koronawirusa uniemożliwiła tegorocznym maturzystom, absolwentom techników i szkół branżowych przeżywania ostatnich dni w szkole wspólnie z kolegami, przyjaciółmi, wychowawcami i nauczycielami. Uczniowie, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej, odbierali indywidualnie świadectwa z rąk wychowawców w obecności dyrektorów szkół.
 
Starosta:                                                                                                
Nowa rzeczywistość, w której znaleźli się uczniowie i nauczyciele, wymagała niespotykanego i nowatorskiego podejścia do nauki. Dzięki wdrożeniu systemu zdalnego nauczania możliwe było prowadzenie zajęć dydaktycznych on-line, bez wychodzenia z domów. Bardzo dziękuję dyrektorom za sprawną organizację pracy, a nauczycielom za trud przeniesienia szkoły do wirtualnej rzeczywistości. Słowa uznania kieruję do wychowawców i pedagogów, którzy uczyli swoich wychowanków tego, jak radzić sobie ze stresem i trudnymi emocjami związanymi z brakiem kontaktów z kolegami ze szkoły. Dziękuję wszystkim pracownikom szkół za pracę i przygotowanie do egzaminów maturalnych, które będą trwały od 8 do 28 czerwca i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, które będą przeprowadzane w dniach od 22 czerwca do 9 lipca.
 
Wicestarosta:
Drodzy Absolwenci - wiem, że nie tak wyobrażaliście sobie tę chwilę. Na pewno czekaliście na oficjalne pożegnania, podziękowania, gratulacje, klasowe spotkania i wspólne świętowania ukończenia szkoły.
Sytuacja, w której się wszyscy znaleźliśmy, przypomina tę z paraboli Alberta Camusa, w której bohaterowie byli wystawieni na próbę człowieczeństwa. Jestem przekonana, że Wy ten prawdziwy egzamin z dojrzałości zdaliście celująco. Obecne doświadczenia wpłyną na Wasze dorosłe życie, w którym będziecie umieli radzić sobie z przeciwnościami losu.
Przed Wami teraz nowe wyzwania, nowe pomysły i szukanie swojego miejsca na świecie, – ale najpierw Matura. Trzymamy za Was kciuki.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
czytaj dalej

Zdrowie jest najważniejsze

 • 22-04-2020
Ilustracja do informacji: Zdrowie jest najważniejsze
Powiat Żarski w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Domów Pomocy Społecznej, wychowanków Domów Dziecka, Straży Granicznej oraz wszystkich pracowników i ich rodzin ze środków z rezerwy celowej zarządzania kryzysowego zakupił:
- maseczki ochronne,
- środki do dezynfekcji rąk,
- środki do dezynfekcji powierzchni,
- jednorazowe rękawiczki,
- ponadto 100 tys. złotych przekazano do Szpitala na Wyspie w Żarach oraz 105 Kresowego Szpitala Wojskowego.
 
W najbliższym czasie zakupione zostaną:
- maty dezynfekcyjne i opryskiwacze do dezynfekcji,
- ozonator powietrza do dezynfekcji pomieszczeń.
Kolejne partie środków ochrony osobistej oraz maseczek ochronnych sukcesywnie będą przekazywane potrzebującym jednostkom oraz szpitalom.
 
Pamiętajmy! Zdrowie jest najważniejsze! Dbajmy o siebie nawzajem!
czytaj dalej

Zarząd Powiatu Żarskiego podjął decyzję o wsparciu lokalnych przedsiębiorców prowadzących działalność przy udziale powiatowych nieruchomości

 • 16-04-2020
Ilustracja do informacji: Zarząd Powiatu Żarskiego podjął decyzję o wsparciu lokalnych przedsiębiorców prowadzących działalność przy udziale powiatowych nieruchomości
Starosta Żarski Józef Radzion w dniu 16 kwietnia br. poinformował przedsiębiorców prowadzących działalność przy udziale powiatowych nieruchomości o podjętej tego dnia przez zarząd uchwale w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla przedsiębiorców wynajmujących lub dzierżawiących nieruchomości stanowiące własność Powiatu Żarskiego. Uchwała podjęta została w związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii, co jest jednoznaczne z dużymi utrudnieniami w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zarząd Powiatu Żarskiego rozumiejąc trudną sytuację dzierżawców podjął decyzję o wsparciu o możliwości przyznania ulgi w formie:
 1. umorzenia należności czynszowych w wysokości 100% za okres od 14 marca 2020 roku do 30.04.2020 r.
 2. umorzenia należności czynszowych w wysokości 50% za okres od 14 marca 2020 roku do 30.04.2020 r.
 3. odstąpienia od dochodzenia należności czynszowych w okresie trwania epidemii.
1. Przedsiębiorcy, którzy spełniają co najmniej jedną z poniższych przesłanek: zgodnie z przepisami prawa w sprawie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego oraz epidemii, mają zakaz prowadzenia działalności gospodarczej; odnotowują spadek obrotów za m-c marzec lub kwiecień o co najmniej 50 % w stosunku do analogicznych miesięcy roku ubiegłego; w związku z zamknięciem placówek powiatowych mają uniemożliwione prowadzenie działalności mogą składać wniosek o umorzenie należności czynszowych w wysokości 100%.
2. Przedsiębiorcy, którzy odnotowują spadek obrotów za m-c marzec lub kwiecień o co najmniej 25 % w stosunku do analogicznych miesięcy roku ubiegłego – mogą składać wniosek o umorzenie należności czynszowych w wysokości 50%.
3. Przedsiębiorcy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19 – mogą składać wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności czynszowych w okresie trwania epidemii.
Warunkiem uzyskania pomocy na mocy podjętej w dniu dzisiejszym przez zarząd uchwały jest złożenie przez przedsiębiorcę do dnia 31 maja 2020 r. wniosku o udzielenie wsparcia wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków.
 
 
 
czytaj dalej

Powiat Żarski przekazał kolejne wsparcie dla szpitali!

 • 16-04-2020
Ilustracja do informacji: Powiat Żarski przekazał kolejne wsparcie dla szpitali!
16 kwietnia 2020 r. po raz kolejny Zarząd Powiatu Żarskiego wsparł Szpital na Wyspie w Żarach oraz 105 Kresowy Szpital Wojskowy w walce z COVID-19. Starosta Żarski Józef Radzion z członkami zarządu, rozumiejąc powagę sytuacji w  dobie pandemii, przekazał sto tysięcy złotych z rezerwy celowej Zarządzania Kryzysowego. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu w związku z zapobieganiem i zwalczaniem koronawirusa oraz na zakup środków ochrony osobistej dla personelu medycznego.
 
W związku z ogłoszoną przez rząd tarczą antykryzysową (tarcza to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa) i spodziewaną zwiększoną ilością zgłaszających się przedsiębiorców i innych interesantów w Urzędzie Pracy członkowie zarządu uruchomili dodatkowe środki niezbędne na zabezpieczenie pomieszczeń i stanowisk pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żarach w kwocie 30 000 zł z rezerwy ogólnej.
 
Przypominamy, że 31 marca br. decyzją Rady Powiatu Żarskiego przekazano z budżetu 400 tys. złotych na walkę z koronawirusem. Fundusze przeznaczono na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do wyposażenia trzeciej sali operacyjnej w Szpitalu Na Wyspie oraz na zakup środków ochronnych dla personelu medycznego.
czytaj dalej

Kursy on-line dla młodzieży

 • 09-04-2020
Ilustracja do informacji: Kursy on-line dla młodzieży
Od 8 kwietnia 2020 r. uczniowie szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski, mają możliwość korzystania z kursów w formie on-line. Niemal 180 uczniów z Żar i Lubska będzie uczestniczyło w następujących  szkoleniach :
 1. Kształtowanie kompetencji interpersonalnych,
 2. Umiejętności przedsiębiorcze,
 3. Profesjonalna rekrutacja,
 4. Kreowanie wizerunku ucznia na rynku pracy,
 5.  Etyka pracy.
Kursy prowadzone będą przez profesjonalnych trenerów i wykładowców. Każdy uczeń biorący udział w kursach otrzyma certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności.
 
 

Projekt realizowany przez Powiat Żarski w partnerstwie z Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska, Uniwersytetem Zielonogórskim, Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze, Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Gorzowie Wlkp.: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim”
Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 8. Nowoczesna Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020,
Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego-projekty realizowane poza formułą ZIT.
czytaj dalej

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

 • 09-04-2020
Ilustracja do informacji: ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA
 
 

Wideokonferencja o koronawirusie

 • 09-04-2020
Ilustracja do informacji: Wideokonferencja o koronawirusie
9 kwietnia 2020 r. Starosta Żarski Józef Radzion wspólnie z włodarzami pozostałych powiatów z terenu województwa lubuskiego uczestniczył w wideokonferencji zorganizowanej przez wojewodę lubuskiego Władysława Dajczaka.
 
Narada dotyczyła aktualnej sytuacji w związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa oraz oceny stanu przygotowań służb powiatowych do prowadzenia działań w celu zapobiegania dalszego rozprzestrzeniania się pandemii.
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook