.

Wydarzenia

Dzień Ratownictwa Medycznego

 • 13-10-2020
Ilustracja do informacji: Dzień Ratownictwa Medycznego
Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego składamy serdeczne życzenia wszystkim ratownikom medycznym z Naszego Powiatu oraz podziękowania za ciężką, pełną poświęcenia pracę w szczególnie trudnym dla nas wszystkich czasie – pandemii COVID-19.
Jesteśmy pełni uznania za Wasz trud i zaangażowanie w służbie drugiemu człowiekowi.
Życzą:
Starosta Żarski Józef Radzion
Wicestarosta Małgorzata Issel

Posiedzenie Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego

 • 08-10-2020
Ilustracja do informacji: Posiedzenie Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego
 
08 października 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyły się posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego: Komisji Budżetu i Infrastruktury, Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Edukacji i Rynku Pracy.
 
Głównym tematem rozmów Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Budżetu i Infrastruktury była sytuacja związana z pandemią Covid-19 w Powiecie Żarskim. Poruszono sprawy związane z funkcjonowaniem DPS-ów i Domów Dziecka w czasie pandemii. Pani Dyrektor DPS-u w Lubsku W. Kuźmińska przedstawiła sytuację epidemiologiczną i omówiła kwestie związane z  potrzebami inwestycyjnymi placówki. Przewodniczący Komisji Zdrowia dr. Marek Femlak szeroko omówił sytuację panującą w Szpitalach Powiatu Żarskiego, odpowiadał na szczegółowe pytania członków komisji w związku z COVID-19.
Wicestarosta Małgorzata Issel przedstawiła wnioski wypływające z telekonferencji zorganizowanej przez Wojewodę Lubuskiego w dniu  05.10.2020 r. dotyczącą sytuacji w DPS-ach, oraz omówiła wnioski z codziennych raportów wpływających do Starostwa z Domów Pomocy Społecznej, Domów Dziecka i Placówek Oświatowych. Na komisji poruszono sprawy związane z byłym przejściem granicznym Olszyna, zaopiniowano projekty uchwał na XVIII sesje Rady Powiatu.
 
Posiedzenie Komisji Edukacji i Rynku Pracy rozpoczęły gratulacje i życzenia złożone przez Wicestarostę i Przewodniczącą Komisji Elżbietę Haściło w związku z przyznaniem Radnej Elżbiecie Łobacz – Bącal Resortowej Odznaki Honorowej za Zasługi dla Turystyki. Przedstawiciel Ogólnopolskiej federacji  Młodych – Kazimierz Worsztynowicz uczeń Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach przedstawił członkom komisji projekt statutu Młodzieżowej Rady Powiatu. Wicestarosta poinformowała, że wniosek będzie procedowany do dalszych prac. Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Powiatu Żarskiego  p. Lucyna Hoffmann – Czyżyk omówiła działalność placówki. Naczelnik wydziału Edukacji i Zdrowia przedstawił sprawozdanie o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021. Zaopiniowano projekty uchwał na XVIII sesję Rady Powiatu.
 
czytaj dalej

Obchody Tygodnia Seniora

 • 08-10-2020
Ilustracja do informacji: Obchody Tygodnia Seniora

Spotkanie ws. utworzenia Powiatowej Rady Młodzieży - Ogólnopolska Federacja Młodych

 • 06-10-2020
Ilustracja do informacji: Spotkanie ws. utworzenia Powiatowej Rady Młodzieży - Ogólnopolska Federacja Młodych
06 października 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się kolejne spotkanie Wicestarosty Małgorzaty Issel z Przedstawicielem Ogólnopolskiej Federacji Młodych- Kazimierzem Worsztynowiczem uczniem Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach.
Tematem drugiego spotkania z młodymi ambitnymi ludźmi z terenu naszego powiatu było utworzenie  Młodzieżowej Rady Powiatu Żarskiego, Wicestarosta podjęła się działań w tym kierunku.
Młodzież to nasza przyszłość należy w nią inwestować. 
czytaj dalej

Spotkanie Wicestarosty z Dyrektorami Powiatowych Domów Dziecka i Domów Pomocy Społecznej

 • 06-10-2020
Ilustracja do informacji: Spotkanie Wicestarosty z Dyrektorami Powiatowych Domów Dziecka i Domów Pomocy Społecznej
05.10.2020 r. Wicestarosta Małgorzata Issel spotkała się z Dyrektorami Domów Pomocy Społecznej i Dyrektorami Powiatowych Domów Dziecka, w czasie odprawy Pani Wicestarosta przyjeła sprawozdanie z aktualnej sytuacji w placówkach oraz przekazała informacje z wideokonferencji z udziałem Wojewody Lubuskiego.
czytaj dalej

Wideokonferencja z Wojewodą Lubuskim

 • 05-10-2020
Ilustracja do informacji: Wideokonferencja z Wojewodą Lubuskim
5 października 2020 r. Wicestarosta Powiatu Żarskiego Małgorzata Issel, wspólnie z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach Justyną Przedaszek i Kierownikiem Referatu ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Cecylią Rak, uczestniczyła w wideokonferencji zorganizowanej przez Wojewodę Lubuskiego Władysława Dajczaka.
 
Narada dotyczyła aktualnej sytuacji w związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa, a przede wszystkim sytuacji w domach pomocy społecznej.
 
czytaj dalej

Spotkanie Starosty Żarskiego z Wójtem Gminy Przewóz

 • 29-09-2020
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty Żarskiego z Wójtem Gminy Przewóz
29.09.2020 r. Starosta Żarski Józef Radzion spotkał się z Wójtem Gminy Przewóz Mariuszem Strojnym.
W trakcie spotkania omówiono sprawy związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w Gminie Przewóz (koszenie traw, wycinka drzew, przycinanie suchych gałęzi, czyszczenie rowów odprowadzających wodę z dróg).
Poruszono również sprawę ewentualnego współfinansowania przez Gminę inwestycji na drogach powiatowych.
czytaj dalej

Dzień Sybiraka

 • 17-09-2020
Ilustracja do informacji: Dzień Sybiraka

spotkanie Wicestarosty z Przedstawicielem Stowarzyszenia Youth Forest

 • 15-09-2020
Ilustracja do informacji: spotkanie Wicestarosty z Przedstawicielem Stowarzyszenia Youth Forest
15 września 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Wicestarosty Małgorzaty Issel z Przedstawicielem Stowarzyszenia Youth Forest – Młodzi dla Lubuskiego Alanem Żurawskim.
Młodzi, ambitni ludzi z terenu naszego powiatu wnioskują o utworzenie Młodzieżowej Rady Powiatu Żarskiego. Listę poparcia podpisało 396 uczniów ze szkół ponadpodstawowych Powiatu Żarskiego.
Inicjatywa spotkała się z entuzjazmem Wicestarosty, która zobowiązała się do podjęcia prac i procedowania wniosku na zarządzie, Komisji Edukacji oraz sesji Rady Powiatu.
 
czytaj dalej

Warsztaty Terapii Simontonowskiej

 • 15-09-2020
Ilustracja do informacji: Warsztaty Terapii Simontonowskiej
W dniach 10 – 14 września 2020 r. w Pałacu Książęcym w Żaganiu odbyły się czterodniowe warsztaty Terapii Simontonowskiej dla pacjentów chorujących onkologicznie z terenu Powiatu Żarskiego i Żagańskiego. Warsztaty zorganizował Ośrodek Terapeutyczny ,,Profil".
Głównym celem warsztatów było zrozumienie powstawania trudnych emocji, nauka radzenia sobie z nimi oraz nabycie umiejętności wzmacniania własnego układu odpornościowego.
Warsztaty poprowadziły psycholog Pani Małgorzata Aszyk oraz psychoonkolog Pani Małgorzata Wawrzynkowska.
Każda sytuacja kryzysowa, a taką jest choroba nowotworowa jest sytuacją ciężką, budzącą wiele bardzo trudnych emocji oraz wyczerpującym przeżyciem. Od wielu lat prowadzone są badania na temat roli psychiki w leczeniu onkologicznym. Wsparcie psychoonkologiczne nie tylko znacząco poprawia jakość życia pacjentów, ale wpływa również na poprawę efektywności leczenia.
Wsparcie finansowe ze strony Powiatu Żarskiego umożliwiło chorującym onkologicznie mieszkańcom Powiatu Żarskiego na udział w Terapii Simontonowskiej w której wykorzystywane są elementy pracy z własnymi emocjami, ćwiczenia relaksacyjne, wizualizacje, treningi uważności.
Kwalifikacja uczestników odbyła się w Ośrodku Terapeutycznym Profil wśród pacjentów korzystających z pomocy terapeutycznej, którzy są przed lub po chemioterapii.
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook