.

Wydarzenia

Powiat Żarski wybuduje kolejne ścieżki pieszo - rowerowe!

Ilustracja do informacji: Powiat Żarski wybuduje kolejne ścieżki pieszo - rowerowe!
18 kwietnia 2019 r. Starosta Żarski Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Piotr Opadczyk – reprezentujący firmę Trans Oder – Plus s.c. – podpisali umowę na budowę oraz przebudowę ciągów pieszo-rowerowych wraz z oznakowaniem i elementami małej architektury przy Zalewie Karaś w Lubsku w ramach projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - niemieckiego – etap V”  .
 
Nowy etap projektu „Przygoda z Nysą” przyniesie kolejne znaczące zmiany na popularnym lubskim „Karasiu”. W ramach podpisanej umowy wybudowana zostanie ścieżka pieszo – rowerowa, która połączy zalew z istniejącą ścieżką rowerową w Brodach i dalej z niemieckim Forstem. Prace budowlane zakładają m.in.: przebudowę wewnętrznej drogi gminnej, przebudowę ciągu pieszo rowerowego oraz remont ul. Małej wraz z chodnikiem. Długość ścieżki wyniesie 654,26 metry! Miłośnicy aktywnego wypoczynku będą mogli skorzystać z przyjemnej altany lub odpocząć na ławeczkach. Nie zabraknie stojaków na rowery i koszy na śmieci.
 
Przypomnijmy, w latach 2017-2018, nad Zalewem Karaś realizowany był IV etap projektu „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego”, dzięki któremu mieszkańcy Powiatu Żarskiego mogą korzystać m.in. z: niemal dwukilometrowej ścieżki pieszo – rowerowej wokół zalewu, molo widokowego, jedenastu pomostów do wędkowania, altan oraz innych elementów małej architektury.
 
Przygoda z Nysą trwa już od ponad 8 lat. Projekt znacząco podniósł poziom turystyki na pograniczu polsko – niemieckim. Głównymi zadaniami Partnerów w trakcie trwania V etapu projektu „Przygoda z Nysą” będą budowa ścieżek rowerowych, oznakowanie szlaków pieszo-rowerowych oraz stworzenie miejsc odpoczynku dla turystów, rozwój atrakcji turystycznych poprzez rewitalizację obiektów i nadanie im nowych funkcji oraz wzmocnienie potencjału turystycznego pogranicza polsko – saksońskiego poprzez regionalną i ponadregionalną kampanię promocyjną.
 
Termin zakończenia inwestycji: 31 marca 2020 r.
Koszt samej inwestycji: 1 039 493,22 zł
 
Zadanie polegające na zwiększeniu atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego w ramach projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - niemieckiego – etap V” współfinansowane jest z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020.
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook