.

2021

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

  • 11-02-2021
Ilustracja do informacji: Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
11 lutego 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się zwołane w trybie pilnym posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 
Spotkanie poświęcone było przypadkowi epizootycznemu – wysoce zjadliwej ptasiej grypy H5N8 potwierdzonej na terenie gminy Żary. W spotkaniu uczestniczyli Starosta Żarski Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel, Powiatowy Lekarz Weterynarii Ryszard Połozowski, Komendant Powiatowy Policji Armand Pisarczyk – Łyczywek, Zastępca Komendanta Policji Tomasz Białek, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Mariusz Morawski, Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek oraz pracownicy Starostwa z referatów ds. utrzymania dróg powiatowych oraz zarządzania kryzysowego.Powiatowy Lekarz Weterynarii poinformował, że w obecnej chwili ognisko zostało zlikwidowane. Trwa utylizacja pozostałości po ptactwie w gospodarstwie. Lekarz weterynarii zasygnalizował, że w najbliższym czasie będą prowadzone kontrole gospodarstw w których znajduje się drób

Ryzyko przeniesienia zakażenia z ptaków na człowieka jest niewielkie, jednak istnieje. Należy więc pamiętać, że ludzie mogą się zarazić ptasią grypą przez bliski kontakt z chorymi ptakami lub ich mięsem, odchodami czy piórami. Źródłem zakażenia mogą być również jaja. W celu uniknięcia zakażenia, trzeba dokładnie myć w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu deski do krojenia, a także naczynia oraz sztućce, które miały kontakt z surowym mięsem oraz jeść drób i jaja jedynie po wcześniejszej obróbce termicznej. 

Człowiek może  przenosić wirusa grypy ptaków na butach, odzieży, czy nawet rękach, nie zachowując odpowiednich środków bezpieczeństwa. 
Hodowcy i osoby trzymające drób powinny zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:
1. Wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je w budynkach, w których są utrzymywane;
2. Zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
3. Nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
4. Stosować w gospodarstwie odzież i obu-wie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.
Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt, burmistrz, prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku tel./fax 68 372 04 46
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Wtyczka Facebook