.

2021

Postęp prac na budowie strażnicy KP PSP w Żarach.

  • 10-02-2021
Ilustracja do informacji: Postęp prac na budowie strażnicy KP PSP w Żarach.
5 lutego 2021 r. na zaproszenie Komendanta Powiatowego PSP w Żarach st. kpt. Mariusza Morawskiego oraz Zastępcy Komendanta Powiatowego st. bryg. Pawła Hryniewicza,
Starosta Żarski Józef Radzion odwiedził plac budowy nowoczesnej strażnicy Komendy Powiatowej PSP z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą w Żarach.
 
Wizyta na placu budowy była okazją do umówienia zasad współpracy i udzielania wsparcia finansowego dla kolejnych etapów budowy przez samorząd powiatowy.
Przypomnijmy, budowa strażnicy finansowana jest ze środków Wojewody Lubuskiego oraz wspierana środkami z budżetu Powiatu Żarskiego i samorządów gminnych, a jej zakończenie zaplanowano na rok 2022.
 
Od 2017 roku, Powiat Żarski przekazał na ten cel 1 422 518,45 złotych, natomiast w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2019-2025
zostały ujęte kolejne znaczne kwoty wsparcia - 1 252 481,55 złotych w latach 2021-2022.
 
Koszt zrealizowanych etapów inwestycji w latach 2017-2020 to 6 142 447,00 zł.
W bieżącym roku na wykonanie kolejnego etapu zostały zapewnione środki z budżetu państwa oraz samorządów na poziomie 5 956 000,00 zł.
W ramach tych finansów zaplanowano montaż bram garażowych, drzwi i okien, będzie również wykonana elewacja zewnętrzna obiektu i wyrównanie terenu,
w priorytecie od strony ul. Zielonogórskiej. Ponadto wykonane zostaną instalacje zewnętrzne ziemne i podłogowe oraz wylane zostaną posadzki w garażach.
 
Nowa siedziba żarskich strażaków powstaje przy ulicy Zielonogórskiej. Będzie składała się z dwukondygnacyjnego budynku Komendy Powiatowej,
w której znajdzie się sala dyspozytorska, sala edukacyjna OGNIK, sala wykładowa, pomieszczenia dla kierownictwa i pracowników Komendy,
a ponadto sala Centrum Zarządzania Kryzysowego i garaż na trzy samochody KP PSP.  W budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej, również dwukondygnacyjnym
będzie hala garażowa, pomieszczenia dla strażaków i dowództwa JRG, magazyny, szatnie, warsztat sprzętu ochrony dróg oddechowych, pralnia, suszarnia,
myjnia dla samochodów pożarniczych oraz wieża do suszenia węży. Wieża podkreśla nowoczesny charakter obiektu, ale i łączy w sobie, także funkcję
dojścia do urządzeń związanych z łącznością radiową i bezprzewodową, m.in. radiotelefonów i masztów antenowych. Poddasze w obiekcie w całości
przewidziane jest na potrzeby technicznej obsługi obiektu m.in. wentylatorowni. Dodatkowo na parterze w części JRG zaplanowano również strefę szkoleniową
z salą wykładową oraz salami do ćwiczeń. Ponadto na 2 hektarowej działce powstaną obiekty sportowe takie jak: bieżnia, boisko wielofunkcyjne, ściana ćwiczeń.
 
Funkcjonalność realizowanej inwestycji zdecydowanie poprawi warunki pracy i służby strażaków, usprawnieni organizację procesu szkoleniowego zarówno
strażaków PSP jak i druhów Ochotniczych Straży Pożarnych. Dzięki  lokalizacji przy ul. Zielonogórskiej i obwodnicy miasta oraz dogodnym skomunikowaniu
z drogą krajową DK 12 i DK 27, diametralnie poprawi się czas dotarcia zastępów do potrzebujących, szczególnie dojazdu na teren miasta Żary i strefy przemysłowej.
 
Całkowita wartość inwestycji to 27 000.000,00 zł.

 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Wtyczka Facebook