.

2021

Spotkanie Starosty Józefa Radziona i Wicestarosty Małgorzaty Issel z Wójtami i Burmistrzami Miast i Gmin Powiatu Żarskiego.

  • 03-02-2021
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty Józefa Radziona i Wicestarosty Małgorzaty Issel z Wójtami i Burmistrzami Miast i Gmin Powiatu Żarskiego.
2 lutego 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się kolejne, cykliczne spotkanie Starosty Żarskiego Józefa Radziona,
Wicestarosty Małgorzaty Issel z Wójtami i Burmistrzami z terenu Powiatu Żarskiego.
W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Lubska Janusz Dudojć, Wójt Gminy Trzebiel Tomasz Sokołowski, Burmistrz Łęknicy Piotr Kuliniak,
Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek, Wójt Gminy Przewóz Mariusz Strojny, Wójt Gminy Brody Ryszard Kowalczuk, Zastępca Wójta Gminy Tuplice Krzysztof Kościukiewicz,
Sekretarz Gminy Lipinki Łużyckie Małgorzata Reszka, Pracownik Urzędu Miejskiego w Jasieniu Małgorzata Zimna.
W ramach konsultacji, w związku z przygotowywaniem przez Powiat Żarski „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Powiatu Żarskiego na lata 2021- 2030” Wójtowie i Burmistrzowie podzielili się swoimi spostrzeżeniami i uwagami odnośnie spraw zawartych
w opracowanej ankiecie, związanych ze społeczno-gospodarczymi zadaniami powiatu. Wnioski z ankiety zostaną uwzględnione przy opracowywanej aktualizacji strategii.
W trakcie spotkania połączono się online ze Starostą Żagańskim Henrykiem Janowiczem, który jest inicjatorem utworzenia porozumienia powiatu
Żagańskiego i Żarskiego z gminnymi samorządami obu powiatów dotyczącego partnerskiej współpracy.  Obecni na spotkaniu Włodarze Miast i Gmin
wskazali na zasadność podpisania porozumienia, które pomoże wszystkim partnerom aplikować o dodatkowe środki zewnętrzne m.in. z Urzędu Marszałkowskiego,
z programów rządowych i unijnych.
Starosta Józef Radzion, jako Szef Obrony Cywilnej Powiatu przedstawił aktualną sytuację w Powiecie związaną z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19
oraz podkreślił dobrą współpracę powiatowych koordynatorów ds. szczepień z koordynatorami gminnymi.
     

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Wtyczka Facebook