.

Wydarzenia

II sesja Rady Powiatu Żarskiego

  • 15-05-2024
Ilustracja do informacji: II sesja Rady Powiatu Żarskiego
14 maja 2024 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się II sesja Rady Powiatu Żarskiego. Po rozpoczęciu obrad, radny Sebastian Górski zgłosił wniosek formalny dotyczący zdjęcia z porządku obrad punktów od numeru 4 do numeru 9 dotyczących: podjęcia uchwały w sprawie składu osobowego stałej Komisji Budżetu i Infrastruktury, podjęcia uchwały w sprawie składu osobowego stałej Komisji Edukacji i Rynku Pracy, podjęcia uchwały w sprawie składu osobowego stałej Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz podjęcia uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty. W wyniku głosowania wyżej wymienione punkty zostały zdjęte z porządku obrad.
 
Następnie radni przyjęli protokół z I sesji Rady Powiatu Żarskiego oraz przyjęli do wiadomości sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad, po złożeniu interpelacji przez radną Małgorzatę Issel i radną Annę Ślawską oraz po zapytaniach radnych, obrady zostały zakończone.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Wtyczka Facebook