.

Wydarzenia

Z wizytą na placu budowy Szpitala Na Wyspie w Żarach

  • 15-02-2023
Ilustracja do informacji: Z wizytą na placu budowy Szpitala Na Wyspie w Żarach
14 lutego 2023 r. w Szpitalu Na Wyspie w Żarach odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o., w którym uczestniczyli m.in.: Starosta Żarski Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel, członkowie Zarządu Powiatu Żarskiego: Tomasz Czajkowski, Roman Mazurkiewicz i Michał Rudnicki, Skarbnik Powiatu Żarskiego Eliza Siemianowska oraz Prezes Szpitala Na Wyspie Jolanta Dankiewicz. Głównym tematem obrad Zgromadzenia Wspólników była analiza i omówienie stanu prac budowalnych związanych z rozbudową budynku głównego szpitala.
 
Starosta Józef Radzion podkreślił, że nie ma ważniejszego zadania dla samorządu niż dbałość oraz troska o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców. Dlatego od początku kadencji, Zarząd i Rada Powiatu Żarskiego konsekwentnie pozyskują środki zewnętrzne z Programów Rządowych, które umożliwiają kontynuowanie rozbudowy Szpitala Na Wyspie. Cieszy nas fakt, że prace budowalne związane z realizacją I etapu rozbudowany przebiegają zgodnie z harmonogramem, a na realizację II etapu został ogłoszony przetarg (szacowany koszt II etapu rozbudowy to 20 mln 336 tys. 10 zł) – stwierdził Starosta.
 
Choć wiodącym tematem była trwająca inwestycja, omówiono również zagadnienia związane z odprowadzaniem wód deszczowych oraz sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem Szpitala Na Wyspie w Żarach. Na zakończenie uczestnicy Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników udali się na plac budowy, aby ocenić postęp prac budowlanych.
 
Zakres aktualnie prowadzonych prac budowalnych w ramach I etapu obejmuje dobudowanie skrzydła szpitala o trzech kondygnacjach i połączenie go z funkcjonującym budynkiem głównym, dzięki czemu powstanie miejsce, w którym pacjenci otrzymają kompleksową pomoc medyczną i opiekę zdrowotną. Na parterze nowo wybudowanego budynku powstanie centralna izba przyjęć, pracownia Rezonansu Magnetycznego oraz Zakład Rehabilitacji. Pierwsze piętro pomieści sale chorych (z osobnymi węzłami sanitarnymi) kompleksowo wyposażonego oddziału geriatrycznego, natomiast na II piętrze znajdzie się nowoczesny oddział chorób wewnętrznych. W ramach inwestycji zaplanowana jest również przebudowa przyszpitalnego terenu w celu uzyskania większej ilości miejsc parkingowych.
 
Całkowity koszt realizacji I etapu inwestycji wynosi 20 mln 235 tys. zł
Kwota dofinansowania I etapu inwestycji z Programu Rządowego Polski Ład to 14 mln 986 tys. zł
Wkład własny z budżetu Powiatu Żarskiego – I etap: 5 mln 275 tys. zł
Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowlane JANBUD, a inwestorem Powiat Żarski – jedyny właściciel Spółki.
 
Źródło zdjęcia z placu budowy: fanpage fb Szpitala Na Wyspie w Żarach
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Wtyczka Facebook