.

Odprawa samorządowców z województwa lubuskiego z Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem. 27.02.2022 r.

 • 28-02-2022

Wydział Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Żarach zmienił oblicze

 • 16-02-2022
Ilustracja do informacji: Wydział Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Żarach zmienił oblicze
Zakończył się remont Wydziału Komunikacji Referatu ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy w budynku Starostwa Powiatowego w Żarach.
Prace związane z remontem obejmowały m.in:
➡ wymiana podłóg (panele)
➡ malowanie ścian
➡ wstawienie nowych szaf
➡ wymiana oświetlenia
Remont był realizowany przez firmę „Zakład Budowalny Wacław Bryczkowski”
Remont sali, to nie tylko nowoczesne wnętrze, to także poprawa warunków pracy pracowników oraz zwiększenie komfortu interesantów.
Uprzejmie przypominamy, że sprawy w Referacie ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy będą załatwiane WYŁĄCZNIE NA WYZNACZONĄ GODZINĘ (po wcześniejszej rejestracji telefonicznej) W GODZINACH Poniedziałek 07.15 – 14.30
Wtorek – Czwartek 07.15 – 14.00
Piątek 07.15 – 13.30
Rejestracja telefoniczna:
1. Prawa jazdy – tel. 68 479 06 19
2. Rejestracja pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych, zgłoszenie sprzedaży oraz inne czynności – tel. 68 479 06 66
OSOBY, KTÓRE WCZEŚNIEJ NIE DOKONAJĄ REJESTRACJI TELEFONICZNEJ NIE ZOSTANĄ PRZYJĘTE.
DO REFERATU DS. REJESTRACJI POJAZDÓW I PRAW JAZDY NALEŻY WCHODZIĆ DO WSKAZANEGO STANOWISKA O UMÓWIONEJ GODZINIE.
czytaj dalej

Lubuska Okręgowa Inżynierów Budownictwa oferuje gamę szkoleń

 • 11-02-2022
Ilustracja do informacji: Lubuska Okręgowa Inżynierów Budownictwa oferuje gamę szkoleń
11 lutego 2022r. odbyło się spotkanie Starosty Józefa Radziona i Wicestarosty Małgorzaty Issel z Ewą Bosy Przewodniczącą Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Rajmundem Czerwonajcio przedstawicielem LOIIB na terenie Żar.
Spotkanie dotyczyło współpracy Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ze szkołami prowadzącymi kształcenie w zakresie zawodów związanym z budownictwem - LOIIB oferuje szeroką gamę szkoleń specjalistycznych dla uczniów i pracowników.
Jesteśmy przekonani, że zawiązana współpraca zaowocuje wieloma korzyściami i przyczyni się do efektywnej realizacji celów.
czytaj dalej

Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Żarach

 • 31-01-2022
Ilustracja do informacji: Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Żarach
28 stycznia 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbył się Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Żarach. W zjeździe, którego przewodniczącym był Starosta Józef Radzion, uczestniczyli druhowie OSP - delegaci na Zjazd Powiatowy oraz zaproszeni goście: dh Lech Cabel - Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Zielonej Górze,
st. kpt. Mariusz Morawski – Komendant Powiatowy PSP w Żarach, Tomasz Czajkowski – członek Zarządu Powiatu Żarskiego, Wójtowie i Burmistrzowie z Powiatu Żarskiego oraz osoby wspierające działalność ZOSP RP w Żarach.
Uczestnicy Zjazdu wysłuchali sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej za okres 2016 – 2021. Druhowie OSP udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Powiatowego Związku OSP RP za okres sprawozdawczy.
W trakcie Zjazdu dokonano wyboru Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP i Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję oraz przyjęto Program działania Oddziału Powiatowego na lata 2022 – 2026. W Programie podkreślono, że oprócz dotychczasowej pracy Zarządu na rzecz wspierania działalności jednostek OSP, głównym celem działania nowych władz Oddziału Powiatowego Związku będzie promowanie idei Ochotniczych Straży Pożarnych w celu pozyskania nowych sympatyków i podmiotów wspierających działalność OSP.
Skład Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Żarach na kadencję
2022 – 2026:
 • Prezes Zarządu                        dh Józef Radzion
 • Wiceprezes Zarządu                dh Leszek Mrożek
 • Wiceprezes Zarządu              dh Andrzej Kamyszek
 • Skarbnik                                 dh Tadeusz Rybak
 • Sekretarz                                Tomasz Czajkowski
 • Członek Prezydium                 dh Daniel Sobków
 • Członek Prezydium                 dh Wojciech Buzek
 • Członek Zarządu                     dh Tomasz Sokołowski
 • Członek Zarządu                     dh Wiktor Kułdosz
 • Członek Zarządu                     dh Janusz Dudojć
 • Członek Zarządu                     dh Ryszard Kowlaczuk
 • Członek Zarządu                     dh Bogumił Pierściński
 • Członek Zarządu                     dh Edward Skobelski
 • Członek Zarządu                     dh Szymon Jurczyszyn 
Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Żarach na kadencję 2022 – 2026:
 • Przewodniczący                      dh Helena Szgasz
 • Wiceprzewodniczący              dh Ryszard Kołoda
 • Sekretarz                                dh Piotr Biernacki

Spotkanie z Dyrekcją oraz nauczycielem zawodu fryzjer z ZSOiT w Żarach

 • 14-01-2022
Ilustracja do informacji: Spotkanie z Dyrekcją oraz nauczycielem zawodu fryzjer z ZSOiT w Żarach
12 stycznia 2021 r. Wicestarosta Małgorzata Issel przekazała na ręce Arlety Śniateckiej Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żarach oraz Wioletty Macewicz - nauczycielowi praktycznej nauki zawodu fryzjer partię materiałów fryzjerskich dla uczniów pracowni technikum. Sprzęt oraz akcesoria zostały pozyskane przez Beatę Korczyńską - właścicielkę „Studio Beata Korczyńska” w Żarach.
Podczas spotkania poruszano tematy współpracy przy organizacji konkursu młodych talentów fryzjerskich.
Farby i niezbędne akcesoria fryzjerskie będą służyły do ćwiczeń i podnoszenia kwalifikacji fryzjerskich uczniów pracowni technikum.
Dziękujemy za owocną współpracę oraz wkład w rozwój młodzieży

Robocze spotkanie w sprawie linii autobusowej Żary-Łęknica-Żary

 • 14-01-2022
Ilustracja do informacji: Robocze spotkanie w sprawie linii autobusowej Żary-Łęknica-Żary
W Starostwie Powiatowym organizowane są spotkania Starosty Józefa Radziona z włodarzami Gmin Powiatu Żarskiego i przedstawicielami firmy Feniks V Sp. z o.o w sprawie kursów autobusowych i przygotowania wniosku o dofinansowanie linii przewozowej w Powiecie Żarskim w ramach Rządowego Programu Rozwoju Przewozów Autobusowych.
12.01.2022r. odbyło się kolejne, robocze spotkanie w sprawie kursów na linii komunikacyjnej Żary-Łęknica-Żary. W spotkaniu uczestniczyli Starosta Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel, Członek Zarządu i Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury – Tomasz Czajkowski, Burmistrz Łęknicy – Piotr Kuliniak, Wójt Gminy Lipinki Łużyckie – Małgorzata Brzyśkiewicz oraz Wójt Gminy Trzebiel – Tomasz Sokołowski. Firmę Feniks V Sp. z o.o. reprezentowali Prezes Józef Słowikowski oraz Wiceprezes Iwona Kocik.
W czasie spotkania przeanalizowano szczegółowo kursy autobusów na linii Żary-Łęknica-Żary; Starosta i włodarze Gmin przedstawili prezesowi firmy Feniks V Sp. z o.o postulaty mieszkańców w sprawie konkretnych połączeń, godzin odjazdów z poszczególnych miejscowości. Dyskutowano o rentowności i problemach związanych z zawieszeniem niektórych kursów.
Aktualny rozkład jazdy znajduje się na stronie firmy Feniks V Sp. z o.o.
Kolejne spotkanie Starosty z Burmistrzami, Wójtami Gmin Powiatu Żarskiego oraz przedstawicielami firmy przewoźnika zaplanowano na przełomie stycznia i lutego 2022r.

Spotkanie z Prezesem Lubuskiego Związku Piłki Nożnej

 • 14-01-2022
Ilustracja do informacji: Spotkanie z Prezesem Lubuskiego Związku Piłki Nożnej
12.01.2022r. Starosta Józef Radzion spotkał się z Robertem Skowronem Prezesem Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. W spotkaniu uczestniczył Radosław Pogorzelec – członek Komisji Krajowej Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN.
W trakcie spotkania poruszono sprawę współpracy przy organizacji imprez sportowych, popularyzacji sportu - szczególnie piłki nożnej.
Wiodącym tematem była sprawa organizacji turnieju eliminacyjnego piłki nożnej UEFA Region’s Cup na terenie Powiatu Żarskiego w czerwcu 2022r.
Jak podkreślił prezes Robert Skowron UEFA Region’s Cup to jedyny w swoim rodzaju turniej, rozgrywany cyklicznie co 2lata, w którym biorą udział najlepsi zawodnicy, którzy nigdy nie grali w profesjonalnym szczeblu. W rozgrywkach, które mają być rozegrane w Żarach, wezmą udział drużyny z województw: Lubuskiego, Dolnośląskiego, Opolskiego i Śląskiego. Zwycięzca awansuje do finału krajowego.
 

Przekazanie materiałów fryzjerskich dla uczniów pracowni technikum ZSOiT

 • 05-01-2022
Ilustracja do informacji: Przekazanie materiałów fryzjerskich dla uczniów pracowni technikum ZSOiT
5 stycznia 2022 r. Beata Korczyńska właścicielka „Studio Beata Korczyńska” przekazała na ręce Wicestarosty partię materiałów i narzędzi fryzjerskich dla uczniów pracowni technikum Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach.
Farby i niezbędne akcesoria będą służyły do ćwiczeń i podnoszenia jakości kształcenia młodych fryzjerów.
 
Dziękujemy za bezinteresowną pracę i działanie wolontariackie na rzecz uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach.  Jesteśmy przekonani, że dalsze współdziałanie zaowocuje wieloma sukcesami przyszłych fryzjerów.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 7
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook