.

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej

 • 12-07-2022
Ilustracja do informacji: Obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej
11 lipca 2022 r. na Cmentarzu Komunalnym w Żarach przy Krzyżu Wołyńskim odbyły się uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej.
W uroczystościach Powiat Żarski reprezentowali: Starosta Żarski Józef Radzion, Przewodniczący Rady Powiatu Żarskiego Wiktor Kułdosz, Członek Zarządu Powiatu Żarskiego Tomasz Czajkowski oraz radna Rady Powiatu Żarskiego Anna Ślawska. W uroczystości licznie uczestniczyli mieszkańcy
Żar i rodzin kresowian, Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak ,Poseł na Sejm RP Jacek Kurzępa, przedstawiciele władz samorządowych z terenu Powiatu Żarskiego oraz z Żagania, kompania honorowa 34. Brygady Kawalerii Pancernej im. HWK Stanisława Żółkiewskiego, poczty sztandarowe oraz reprezentanci licznych instytucji, służb policji, straży pożarnej i kościoła.
Dzisiejsze uroczystości były niezastąpioną okazją, by wrócić pamięcią do bolesnej historii naszej ojczyzny, a także sposobnością do złożenia hołdu tym, dla których przynależność do narodu polskiego stała się wyrokiem śmierci.
Organizatorami uroczystości byli: Kresowe Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze im. Orląt Lwowskich w Żarach, Klub Tarnopolan Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich w Żarach, oraz Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów Oddział w Żarach.
czytaj dalej

Podsumowanie drugiego naboru do Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład

 • 04-07-2022
Ilustracja do informacji: Podsumowanie drugiego naboru do Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład
30.06.2022 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Wójtów, Burmistrzów i Samorządowców z Powiatu Żarskiego z posłami na Sejm RP Markiem Astem i Jerzym Materną.
Tematem spotkania było podsumowanie drugiego naboru do Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład.
Samorządy z naszego powiatu na inwestycje otrzymały łącznie kwotę 95 558 598 zł.
Posłowie wręczyli włodarzom gmin symboliczne promesy.
czytaj dalej

SESJA ABSOLUTORYJNA POWIATU ŻARSKIEGO. 100 % POPARCIA DLA STAROSTY I ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO. JEDNOGŁOŚNIE UDZIELONE ABSOLUTORIUM!

 • 04-07-2022
Ilustracja do informacji: SESJA ABSOLUTORYJNA POWIATU ŻARSKIEGO. 100 % POPARCIA DLA STAROSTY I ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO. JEDNOGŁOŚNIE UDZIELONE ABSOLUTORIUM!
30 czerwca 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXXV sesja Rady Powiatu Żarskiego.
W trakcie sesji Rada Powiatu Żarskiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami.
Rozpatrzono raport o stanie Powiatu Żarskiego za 2021 rok. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Powiatu, zawiera informację o zrealizowanych inwestycjach i pozyskanych środkach.
Podjęto uchwałę o udzieleniu wotum zaufania Zarządowi Powiatu Żarskiego za 2021 rok.
Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, po czym jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium dla Starosty i Zarządu za rok 2021!
Kwiaty i podziękowania otrzymała Skarbnik Powiatu Żarskiego Eliza Siemianowska.
Podczas sesji podjęto uchwały:
- o udzieleniu wotum zaufania Zarządowi Powiatu Żarskiego za 2021 rok,
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Żarskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2021,
- o udzieleniu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2021,
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2022 r.,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2022-2035,
- zmieniającej uchwałę nr XXXIII/207/2022 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022 roku,
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego.
czytaj dalej

Zmiana organizacji ruchu

 • 29-06-2022
Ilustracja do informacji: Zmiana organizacji ruchu
Rozpoczęły się pracę przy rozbudowie drogi powiatowej nr 4601F - ul. Artylerzystów (od skrzyżowania ulic Lotników, Artylerzystów, Broni Pancernej do skrzyżowania ulic: Artylerzystów, Śródmiejska) w Żarach.
Zgodnie z planowaną organizacją ruchu w pierwszym etapie rozbudowy, który potrwa około miesiąca nie można wjechać na ulicę Artylerzystów od ulicy Ułańskiej.
Planowany termin zakończenia prac: czerwiec 2023
Przypominamy
➡️Inwestycja zostanie zrealizowana przy udziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanych przez Wojewodę Lubuskiego.
Łączna kwota realizacji inwestycji wynosi 7 601 635,84 zł (pozyskane dofinansowanie w ramach programu wyniesie 80% - 5 512 880,00 zł). Również Miasto Żary zadeklarowało wsparcie finansowe ważnej dla swojego terenu inwestycji drogowej w kwocie 1 000 000,00 zł. Z budżetu Starostwa Powiatowego przeznaczona zostanie kwota 1 088 755,84 zł.
czytaj dalej

Ogłoszenie wyników III edycji konkursu plastycznego

 • 13-06-2022
Ilustracja do informacji: Ogłoszenie wyników III edycji konkursu plastycznego
W dniu 10.06.2022 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach został rozstrzygnięty konkurs plastyczny nt. „Zawód warty polecenia”. Konkurs ten był skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych i odbywał się przy współpracy ze szkolnymi doradcami zawodowymi.
Konkurs został zorganizowany w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie żarskim”, a jego głównym celem było promowanie kształcenia zawodowego. Do konkursu zostało złożonych 13 bardzo ciekawych i oryginalnych prac.
Komisja przyznała:
???? I miejsce - Zuzannie Kluge z Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach
???? II miejsce- Elizie Krawczyk z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach
???? III miejsce - Natalii Mroczka z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach
oraz dwa wyróżnienia:
-???? Agata Rezlerska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach
- ????Kacper Zemlik z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Laureaci otrzymają nagrody ufundowane przez Powiat Żarski, a wszyscy uczestnicy konkursu upominki i nagrody pocieszenia.
Wszystkim serdecznie gratulujemy pomysłów, inwencji twórczej oraz dziękujemy za udział w konkursie.
????????
 
 
 
 
czytaj dalej

Spotkanie z Posłanką na Sejm RP Anitą Kucharską – Dziedzic

 • 06-06-2022
Ilustracja do informacji: Spotkanie z Posłanką na Sejm RP Anitą Kucharską – Dziedzic
2 czerwca 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach Starosta Józef Radzion i Wicestarosta Małgorzata Issel gościli posłankę na Sejm RP Anitę Kucharską – Dziedzic. W spotkaniu uczestniczyli również Przewodniczący Nowej Lewicy w Powiecie Żarskim Edward Skobelski oraz Wiceprzewodniczący Nowej Lewicy w Lubuskiem Radosław Pogorzelec.
Tematem rozmów było m. in. sytuacja w pieczy zastępczej, w Domach Dziecka, funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej, sprawy oświatowe (sytuacja w placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski), pozyskiwanie środków zewnętrznych.
Podkreślono konieczność współpracy i aktywnych działań dla dobra społeczności lokalnej Powiatu Żarskiego
czytaj dalej

14 450 000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na rozbudowę powiatowego Szpitala Na Wyspie w Żarach - Etap II

 • 06-06-2022
Ilustracja do informacji: 14 450 000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na rozbudowę powiatowego Szpitala Na Wyspie w Żarach - Etap II
W dniu 1.06.2022 r. Członek Zarządu Tomasz Czajkowski odebrał z rąk Ministra Pawła Szefernakera i Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka promesę na kwotę 14 450 000 zł z przeznaczeniem na realizacje inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych „Rozbudowa głównego budynku Powiatowego Szpitala na Wyspie w Żarach” na potrzeby centralnej izby przyjęć, zakładu rehabilitacji, oddziału geriatrii i oddziału chorób wewnętrznych – Etap II.
czytaj dalej

Dzień Dziecka

 • 01-06-2022
Ilustracja do informacji: Dzień Dziecka
Z najlepszymi życzeniami uśmiechu, radości oraz szczęścia z okazji Dnia Dziecka.
Niech Wasze dzieciństwo zawsze będzie wspaniałe, kolorowe i beztroskie, a każdy dzień niech będzie dla Was nową przygodą ????????????????????????????????

 
Starosta Józef Radzion
Wicestarosta Małgorzata Issel
Przewodniczący Rady Powiatu Wiktor Kułdosz
czytaj dalej

Dzień Dziecka w Szpitalu na Wyspie w Żarach

 • 01-06-2022
Ilustracja do informacji: Dzień Dziecka w Szpitalu na Wyspie w Żarach
Tradycyjnie 1 czerwca z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Starosta Żarski Józef Radzion oraz Wicestarosta Małgorzata Issel przekazali na ręce Prezes Szpitala na Wyspie Pani Jolancie Dankiewicz, oraz Lekarza Naczelnego Pana Rafała Kołsuta prezenty dla najmłodszych pacjentów przebywających na Oddziale Dziecięcym powiatowego Szpitala Na Wyspie w Żarach.
Wszystkim Dzieciom, tym małym i dużym, życzymy raz jeszcze wielu powodów do radości i uśmiechu, sukcesów, rozwijania pasji i zainteresowań, a przede wszystkim zdrowia i spełnienia najskrytszych marzeń.
czytaj dalej

Spotkanie z Posłanką na Sejm RP Anitą Kucharską – Dziedzic

 • 02-06-2022
Ilustracja do informacji: Spotkanie z Posłanką na Sejm RP Anitą Kucharską – Dziedzic
2 czerwca 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach Starosta Józef Radzion i Wicestarosta Małgorzata Issel gościli posłankę na Sejm RP Anitę Kucharską – Dziedzic. W spotkaniu uczestniczyli również Przewodniczący Nowej Lewicy w Powiecie Żarskim Edward Skobelski oraz Wiceprzewodniczący Nowej Lewicy w Lubuskiem Radosław Pogorzelec.
Tematem rozmów było m. in. sytuacja w pieczy zastępczej, w Domach Dziecka, funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej, sprawy oświatowe (sytuacja w placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski), pozyskiwanie środków zewnętrznych.
Podkreślono konieczność współpracy i aktywnych działań dla dobra społeczności lokalnej Powiatu Żarskiego
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook