.

2021

Spotkanie z przedstawicielem Stowarzyszenia Youth Forest - Młodzi dla Lubuskiego

Ilustracja do informacji: Spotkanie z przedstawicielem Stowarzyszenia Youth Forest - Młodzi dla Lubuskiego
23 czerwca 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się kolejne spotkanie Wicestarosty Małgorzaty Issel, Sekretarz Powiatu Agnieszki Domaradzkiej z Przedstawicielem Stowarzyszenia Youth Forest – Młodzi dla Lubuskiego Alanem Żurawskim.
 
 Spotkanie zostało zorganizowane w związku z wejściem w życie w dniu dzisiejszym ustawy z dnia 20 kwietnia 2021r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w której m.in.powiat został umocowany do utworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu. Wiążę się z tym podejmowanie i działanie na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców powiatu, w szczególności wśród młodzieży, angażując ją w sprawy dla niej istotne.
 
Rada powiatu może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady powiatu z własnej inicjatywy lub na wniosek :
1) zarządu powiatu
2) podmiotów reprezentujących zainteresowanie środowiska, w szczególności :
a) organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art.3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. U. z 202 r. poz. 1057), działających na terenie danego powiatu,
b) samorządu uczniowskiego lub samorządu studenckiego z terenu powiatu.
 
Na dzisiejszym spotkaniu szczegółowo omówiono harmonogram oraz zakres prac niezbędnych do utworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu Żarskiego.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook