.

2021

Umowa na przebudowę wiaduktu w Tuplicach podpisana!

Ilustracja do informacji: Umowa na przebudowę wiaduktu w Tuplicach podpisana!
18 stycznia 2021 r. Wicestarosta Małgorzata Issel, w obecności Członka Zarządu Michała Rudnickiego, podpisali umowę z firmą „KREATOR Edyta Tomczyk” z siedzibą w Żarach, reprezentowaną przez współwłaściciela Jacka Tomczyka, na „Budowę drogi powiatowej nr 1098F w km 23+650 wraz z budową nowego obiektu inżynieryjnego w m. Tuplice”.
Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach „Programu Funduszu Dróg Samorządowych” dofinansowanych przez Wojewodę Lubuskiego.
Łączna kwota realizacji inwestycji 1 512 666,00 zł (pozyskane dofinansowanie w ramach programu wyniesie 60%). Również Gmina Tuplice zadeklarowała wsparcie finansowe ważnej dla swojego terenu inwestycji drogowej.
Podstawowy zakres inwestycji obejmie:
1) roboty rozbiórkowe istniejącego wiaduktu wraz z konstrukcją jezdni z wywozem i utylizacją gruzu;
2) budowa obiektu mostowego o konstrukcji z rury stalowej ocynkowanej spiralnie karbowanej;
3) wykonanie przejścia gospodarczego o nawierzchni bitumicznej szerokości jezdni 3,5m;
4) budowę drogi powiatowej o nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni 6 m;
5) budowę chodnika szerokości 2m;
6) montaż stalowych barier ochronnych;
7) przebudowę zjazdu publicznego i indywidualnego, dojazdów, chodników celem dostosowania do parametrów projektowanych;
8) wykonanie odwodnienia;
9) umocnienie skarpy betonową kostką brukową,
10) usuwanie kolizji z urządzeniami obcymi m.in. poprzez zabezpieczenie kabla rurami osłonowymi dwudzielnymi;
11) wprowadzenie oznakowań poziomych i pionowych docelowej organizacji ruchu.
Termin zakończenia robót: 30.10.2021 r.
Ostateczne zakończenie realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień 30.11.2021 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook