.

Ptasia grypa - zasady ochrony drobiu przed chorobą.

 • 12-02-2021

Wideokonferencja z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim.

 • 11-02-2021
Ilustracja do informacji: Wideokonferencja z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim.
11 lutego 2021 r. Wicestarosta Powiatu Żarskiego Małgorzata Issel wraz z Kierownikiem Referatu ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Cecylią Rak, oraz Głównym 
specjalistą ds. zdrowia z Wydziału Edukacji i Zdrowia Anną Zieziulą, uczestniczyła w wideokonferencji zorganizowanej przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 
Tematem wideokonferencji było diagnozowanie nauczycieli z oddziałów przedszkolnych pod względem zakażenia SARS-CoV-2.
czytaj dalej

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 • 11-02-2021
Ilustracja do informacji: Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
11 lutego 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się zwołane w trybie pilnym posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 
Spotkanie poświęcone było przypadkowi epizootycznemu – wysoce zjadliwej ptasiej grypy H5N8 potwierdzonej na terenie gminy Żary. W spotkaniu uczestniczyli Starosta Żarski Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel, Powiatowy Lekarz Weterynarii Ryszard Połozowski, Komendant Powiatowy Policji Armand Pisarczyk – Łyczywek, Zastępca Komendanta Policji Tomasz Białek, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Mariusz Morawski, Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek oraz pracownicy Starostwa z referatów ds. utrzymania dróg powiatowych oraz zarządzania kryzysowego.Powiatowy Lekarz Weterynarii poinformował, że w obecnej chwili ognisko zostało zlikwidowane. Trwa utylizacja pozostałości po ptactwie w gospodarstwie. Lekarz weterynarii zasygnalizował, że w najbliższym czasie będą prowadzone kontrole gospodarstw w których znajduje się drób

Ryzyko przeniesienia zakażenia z ptaków na człowieka jest niewielkie, jednak istnieje. Należy więc pamiętać, że ludzie mogą się zarazić ptasią grypą przez bliski kontakt z chorymi ptakami lub ich mięsem, odchodami czy piórami. Źródłem zakażenia mogą być również jaja. W celu uniknięcia zakażenia, trzeba dokładnie myć w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu deski do krojenia, a także naczynia oraz sztućce, które miały kontakt z surowym mięsem oraz jeść drób i jaja jedynie po wcześniejszej obróbce termicznej. 

Człowiek może  przenosić wirusa grypy ptaków na butach, odzieży, czy nawet rękach, nie zachowując odpowiednich środków bezpieczeństwa. 
Hodowcy i osoby trzymające drób powinny zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:
1. Wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je w budynkach, w których są utrzymywane;
2. Zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
3. Nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
4. Stosować w gospodarstwie odzież i obu-wie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.
Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt, burmistrz, prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku tel./fax 68 372 04 46
 
czytaj dalej

Postęp prac na budowie strażnicy KP PSP w Żarach.

 • 10-02-2021
Ilustracja do informacji: Postęp prac na budowie strażnicy KP PSP w Żarach.
5 lutego 2021 r. na zaproszenie Komendanta Powiatowego PSP w Żarach st. kpt. Mariusza Morawskiego oraz Zastępcy Komendanta Powiatowego st. bryg. Pawła Hryniewicza,
Starosta Żarski Józef Radzion odwiedził plac budowy nowoczesnej strażnicy Komendy Powiatowej PSP z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą w Żarach.
 
Wizyta na placu budowy była okazją do umówienia zasad współpracy i udzielania wsparcia finansowego dla kolejnych etapów budowy przez samorząd powiatowy.
Przypomnijmy, budowa strażnicy finansowana jest ze środków Wojewody Lubuskiego oraz wspierana środkami z budżetu Powiatu Żarskiego i samorządów gminnych, a jej zakończenie zaplanowano na rok 2022.
 
Od 2017 roku, Powiat Żarski przekazał na ten cel 1 422 518,45 złotych, natomiast w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2019-2025
zostały ujęte kolejne znaczne kwoty wsparcia - 1 252 481,55 złotych w latach 2021-2022.
 
Koszt zrealizowanych etapów inwestycji w latach 2017-2020 to 6 142 447,00 zł.
W bieżącym roku na wykonanie kolejnego etapu zostały zapewnione środki z budżetu państwa oraz samorządów na poziomie 5 956 000,00 zł.
W ramach tych finansów zaplanowano montaż bram garażowych, drzwi i okien, będzie również wykonana elewacja zewnętrzna obiektu i wyrównanie terenu,
w priorytecie od strony ul. Zielonogórskiej. Ponadto wykonane zostaną instalacje zewnętrzne ziemne i podłogowe oraz wylane zostaną posadzki w garażach.
 
Nowa siedziba żarskich strażaków powstaje przy ulicy Zielonogórskiej. Będzie składała się z dwukondygnacyjnego budynku Komendy Powiatowej,
w której znajdzie się sala dyspozytorska, sala edukacyjna OGNIK, sala wykładowa, pomieszczenia dla kierownictwa i pracowników Komendy,
a ponadto sala Centrum Zarządzania Kryzysowego i garaż na trzy samochody KP PSP.  W budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej, również dwukondygnacyjnym
będzie hala garażowa, pomieszczenia dla strażaków i dowództwa JRG, magazyny, szatnie, warsztat sprzętu ochrony dróg oddechowych, pralnia, suszarnia,
myjnia dla samochodów pożarniczych oraz wieża do suszenia węży. Wieża podkreśla nowoczesny charakter obiektu, ale i łączy w sobie, także funkcję
dojścia do urządzeń związanych z łącznością radiową i bezprzewodową, m.in. radiotelefonów i masztów antenowych. Poddasze w obiekcie w całości
przewidziane jest na potrzeby technicznej obsługi obiektu m.in. wentylatorowni. Dodatkowo na parterze w części JRG zaplanowano również strefę szkoleniową
z salą wykładową oraz salami do ćwiczeń. Ponadto na 2 hektarowej działce powstaną obiekty sportowe takie jak: bieżnia, boisko wielofunkcyjne, ściana ćwiczeń.
 
Funkcjonalność realizowanej inwestycji zdecydowanie poprawi warunki pracy i służby strażaków, usprawnieni organizację procesu szkoleniowego zarówno
strażaków PSP jak i druhów Ochotniczych Straży Pożarnych. Dzięki  lokalizacji przy ul. Zielonogórskiej i obwodnicy miasta oraz dogodnym skomunikowaniu
z drogą krajową DK 12 i DK 27, diametralnie poprawi się czas dotarcia zastępów do potrzebujących, szczególnie dojazdu na teren miasta Żary i strefy przemysłowej.
 
Całkowita wartość inwestycji to 27 000.000,00 zł.

 
czytaj dalej

Zdalne posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 • 08-02-2021
Ilustracja do informacji: Zdalne posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
8 lutego 2021 r. odbyło się  posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zwołane przez Wojewodę Lubuskiego Władysława Dajczaka, w którym udział wzięli: starostowie województwa lubuskiego, przedstawicieli Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Enei, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządu Dróg Wojewódzkich, Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Wojsk Obrony Terytorialnej. 
Podczas zdalnego posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego omówiono bieżącą sytuację hydrologiczno-meteorologiczną, sytuację na drogach w województwie lubuskim, reagowanie na utrudnienia wynikające z okresu zimowego (duże opady śniegu, niska temperatura), udzielanie pomocy osobom bezdomnym i samotnym, odśnieżanie dachów obiektów wielkopowierzchniowych oraz planowane do wykorzystania siły i środki w poszczególnych samorządach.
Osoby uczestniczące w wideokonferencji zdały krótki raport dotyczący podejmowanych działań lub też stanu przygotowania  do ich podjęcia.
Po zakończeniu posiedzenia WZZK Starosta Józef Radzion zwołał ponownie spotkanie z pracownikami Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydziału Komunikacji, Transportu i  Dróg w sprawie aktualnej sytuacji na drogach powiatu żarskiego oraz zwrócenia szczególnej uwagi na pomoc osobom bezdomnym.
czytaj dalej

Robocze spotkanie samorządowców

 • 08-02-2021
Ilustracja do informacji: Robocze spotkanie samorządowców
8 lutego 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Józefa Radziona, Wicestarosty Małgorzaty Issel z Burmistrzem Gminy Iłowa Pawłem Lichtańskim oraz Sekretarzem Gminy Aldoną Slipaczek – Jurek.
W czasie spotkania poruszono m. in. sprawy związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, przygotowaniem projektów i zadań inwestycyjnych samorządów szczebla gminnego i powiatowego. Omówiono sposoby funkcjonowania urzędów w czasie pandemii COVID-19.
czytaj dalej

Ankieta do aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Żarskiego na lata 2021-2030

 • 05-02-2021
Ilustracja do informacji: Ankieta do aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Żarskiego na lata 2021-2030
Szanowni Państwo!
W związku z trwającymi pracami związanymi z przygotowaniem aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Żarskiego na lata 2021-2030, zwracamy się z prośbą o wyrażenie opinii   w sprawach dotyczących kluczowych zadań Powiatu w obszarze społeczno- gospodarczym.
 
czytaj dalej

Wideokonferencja Wojewody Lubuskiego z samorządowcami.

 • 04-02-2021
Ilustracja do informacji: Wideokonferencja Wojewody Lubuskiego z samorządowcami.
4 lutego 2021 r. Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomiej Kubiak uczestniczyli w wideokonferencjizorganizowanej przez Wojewodę Lubuskiego Władysława Dajczaka, w której brali udział także przedstawiciele samorządów i szkół z terenu powiatu żarskiego i żagańskiego.
 
Tematem przewodnim było omówienie zasad i harmonogramu wymazów dla nauczycieli szkół podstawowych klas I-III oraz obsługi.
czytaj dalej

Przekazanie nowego samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Lubsku.

 • 03-02-2021
Ilustracja do informacji: Przekazanie nowego samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Lubsku.
3 lutego 2021 r. przy siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Lubsku Starosta Żarski Józef Radzion oraz Członek Zarządu Powiatu Żarskiego Tomasz Czajkowski,
w obecności Dyrektora Oddziału Lubuskiego PFRON Andrzeja Goni, wręczyli pani Dyrektor DPSu Wioletcie Kuźmińskiej kluczyki do nowego samochodu przystosowanego
do przewozu osób niepełnosprawnych. W uroczystości uczestniczyli mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej oraz zaproszeni goście.
 
 Koszt zakupu fabrycznie nowego 9-cio osobowego samochodu z windą do przewozu osób niepełnosprawnych,z jednym miejscem przystosowanymdo przewozu osoby na wózku inwalidzkim,dla Domu Pomocy Społecznej w Lubsku wyniósł 177 120,00 zł.
 
Zakup samochodu został współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)z „Programu wyrównywania różnic między regionami III”
– Obszar D. -dotacja w kwocie 89 982,16 zł.Środki finansowe przeznaczone na ten cel z budżetu Powiatu Żarskiego to 87 137,84 zł.
 
Samochód został poświęcony przez proboszcza parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Lubsku ks. Mariana Bumbula.
Nowoczesny samochód dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych będzie od dzisiaj służyć mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Lubsku,
zarówno w potrzebie wyjazdu do lekarza, jak i umożliwi wyjazdy rekreacyjne oraz spotkania z rodziną. Ułatwi również pracę opiekunom mieszkańców DPSu i pielęgniarkom.
czytaj dalej

Spotkanie Starosty Józefa Radziona i Wicestarosty Małgorzaty Issel z Wójtami i Burmistrzami Miast i Gmin Powiatu Żarskiego.

 • 03-02-2021
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty Józefa Radziona i Wicestarosty Małgorzaty Issel z Wójtami i Burmistrzami Miast i Gmin Powiatu Żarskiego.
2 lutego 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się kolejne, cykliczne spotkanie Starosty Żarskiego Józefa Radziona,
Wicestarosty Małgorzaty Issel z Wójtami i Burmistrzami z terenu Powiatu Żarskiego.
W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Lubska Janusz Dudojć, Wójt Gminy Trzebiel Tomasz Sokołowski, Burmistrz Łęknicy Piotr Kuliniak,
Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek, Wójt Gminy Przewóz Mariusz Strojny, Wójt Gminy Brody Ryszard Kowalczuk, Zastępca Wójta Gminy Tuplice Krzysztof Kościukiewicz,
Sekretarz Gminy Lipinki Łużyckie Małgorzata Reszka, Pracownik Urzędu Miejskiego w Jasieniu Małgorzata Zimna.
W ramach konsultacji, w związku z przygotowywaniem przez Powiat Żarski „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Powiatu Żarskiego na lata 2021- 2030” Wójtowie i Burmistrzowie podzielili się swoimi spostrzeżeniami i uwagami odnośnie spraw zawartych
w opracowanej ankiecie, związanych ze społeczno-gospodarczymi zadaniami powiatu. Wnioski z ankiety zostaną uwzględnione przy opracowywanej aktualizacji strategii.
W trakcie spotkania połączono się online ze Starostą Żagańskim Henrykiem Janowiczem, który jest inicjatorem utworzenia porozumienia powiatu
Żagańskiego i Żarskiego z gminnymi samorządami obu powiatów dotyczącego partnerskiej współpracy.  Obecni na spotkaniu Włodarze Miast i Gmin
wskazali na zasadność podpisania porozumienia, które pomoże wszystkim partnerom aplikować o dodatkowe środki zewnętrzne m.in. z Urzędu Marszałkowskiego,
z programów rządowych i unijnych.
Starosta Józef Radzion, jako Szef Obrony Cywilnej Powiatu przedstawił aktualną sytuację w Powiecie związaną z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19
oraz podkreślił dobrą współpracę powiatowych koordynatorów ds. szczepień z koordynatorami gminnymi.
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook