.

Umowa na przebudowę podpisana! Mieszkańcy miejscowości Mokra będą mieli nową drogę

 • 21-06-2021
Ilustracja do informacji: Umowa na przebudowę podpisana! Mieszkańcy miejscowości Mokra będą mieli nową drogę
21 czerwca 2021 r. Starosta Żarski Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Henryk Jung , Piotr Ciechanowicz – właściciele firmy TANDEM podpisali umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1127F w m. Mokra – od km 6+820 do km 7+264,50”. Zadanie jest realizowane przy udziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
W ramach przebudowy drogi powiatowej zostaną zrealizowane następujące roboty budowlane :
• remont i przebudowa istniejącej nawierzchni jezdni do szerokości 5,50m;
• przebudowa istniejących zjazdów zgodnie z projektem oraz budowa nowych zjazdów na każdą przylegającą nieruchomość – uwaga! Zjazdy, których brak w projekcie należy uwzględnić w ofercie;
• wykonanie chodnika;
• profilowanie i oczyszczenie istniejących rowów przydrożnych;
• przebudowa przepustów;
• wykonanie organizacji ruchu;
➡️Koszty zadania – całość inwestycji 1 098 541 zł
➡️W tym dofinasowanie pochodzące z Funduszu Rozwoju Dróg – 878 832,00 zł
➡️Środki własne Powiatu 219 709,00 zł
➡️Termin realizacji: 30.11.2021 roku.
czytaj dalej

Robocze spotkanie z dyrektorem Lubskiego Domu Kultury.

 • 18-06-2021
Ilustracja do informacji: Robocze spotkanie z dyrektorem Lubskiego Domu Kultury.
17 czerwca 2021 r. w Starostwie Powiatowym odbyło się robocze spotkanie Starosty Józefa Radziona i Wicestarosty Małgorzaty Issel z dyrektorem Lubskiego Domu Kultury Pawłem Skrzypczyńskim.
Spotkanie dotyczyło planowania działań na rzecz rozwoju kultury i promocji w Powiecie Żarskim.
czytaj dalej

Piknik Domów Dziecka Powiatu Żarskiego

 • 16-06-2021
Ilustracja do informacji: Piknik Domów Dziecka Powiatu Żarskiego
16 czerwca 2021 r. Wicestarosta Małgorzata Issel wzięła udział w integracyjnym Pikniku Domów Dziecka nad Zalewem Karaś w Lubsku.
Pracownicy domów zadbali, by na pikniku nie zabrakło atrakcji dla wszystkich dzieci i oczywiście smakołyków. Były więc dmuchańce, animatorzy, konkursy, wata cukrowa, a najciekawszą atrakcją były rowery wodne i kajaki. Pogoda dopisała, a radości dzieci nie było końca.
 
 
 
czytaj dalej

Powiatowa Olimpiada Młodzieży - Biegi Przełajowe

 • 16-06-2021
Ilustracja do informacji: Powiatowa Olimpiada Młodzieży - Biegi Przełajowe
15 czerwca 2021r. w miejscowości Lipinki Łużyckie odbyły się Drużynowe Biegi Przełajowe w ramach Powiatowej Olimpiady Młodzieży 2020/2021r. ,w których rywalizowali uczniowie szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych.
 
Wyniki :
Igrzyska Dzieci
- chłopcy 1.SP 8 Żary 2.ZSP Lipinki Łużyckie 3.ZSP Jasień
- dziewczęta 1.ZSP Jasień 2.SP 1 Żary 3.Zsp Lipinki Łużyckie
Igrzyska Młodzieży Szkolnej
- chłopcy 1.ZSP Jasień 2.SP 8 Żary 3.ZSP Lipinki Łużyckie
- dziewczęta 1.SP 8 Żary 2.SP 10 Żary 3.ZSP Jasień
Licealiada
- chłopcy 1.CKZiU Żary 2.ZSOiT Żary 3.ZSB Żary
- dziewczęta 1.ZSOiT Żary 2.ZSE Żary 3.CKZiU Żary
Gratulujemy!
 
 
 
 
czytaj dalej

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego nt. „Zawód warty polecenia”

 • 09-06-2021
Ilustracja do informacji: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego nt. „Zawód warty polecenia”
07.06.2021 r., w Starostwie Powiatowym w Żarach, został rozstrzygnięty konkurs plastyczny nt. „Zawód warty polecenia”. Konkurs ten był skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych i odbywał się przy współpracy ze szkolnymi doradcami zawodowymi.
Konkurs został zorganizowany w ramach  projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie żarskim”, a jego głównym celem było promowanie kształcenia zawodowego. Do konkursu zostało złożonych 11 bardzo ciekawych i oryginalnych prac.
 
Komisja przyznała:
I miejsce -  Wiktoria Abramowicz ZSOiT w Żarach,
 
II miejsce ex aequo:
- Joanna Ciesielska ZSE w Żarach,
 - Barbara Gałandziej ZSOiT w Żarach,
 
III miejsce - Zuzanna Kluge ZSB  w Żarach.
 
Laureaci otrzymają nagrody ufundowane przez Powiat Żarski, a wszyscy uczestnicy konkursu upominki i nagrody pocieszenia.
Wszystkim serdecznie gratulujemy pomysłów, inwencji twórczej oraz dziękujemy za udział w konkursie.
czytaj dalej

Wideokonferencja z Wicewojewodą Lubuskim

 • 08-06-2021
Ilustracja do informacji: Wideokonferencja z Wicewojewodą Lubuskim
8 czerwca 2021 r. Wicestarosta Powiatu Żarskiego Małgorzata Issel uczestniczyła w wideokonferencji z Wicewojewodą Wojciechem Perczakiem.
 
W trakcie wideokonferencji omówiono tematy związane z promocją szczepień w województwie lubuskim; wyznaczeniem grzebowisk na potrzeby zwalczania grypy ptaków; zabezpieczeniem podmiotów udzielających świadczenia w zakresie opieki zdrowotnej (POZ) w środki ochrony indywidualnej.
 
Wicewojewoda poinformował o możliwości pozyskania dodatkowych środków przez gminy zaangażowane w Narodowy Program Szczepień, które osiągną wysokie wskaźniki wszczepialności:
 • 100 tys. złotych dla pierwszych 500 gmin, które osiągną poziom 75% zaszczepienia swoich mieszkańców,
 • 1 mln złotych dla gmin na terenie każdego z byłych 49 województw, które osiągną najwyższy wskaźnik wszczepialności mieszkańców,
 • 2 mln złotych dla gminy, która osiągnie najwyższy poziom zaszczepienia w Polsce.
Otrzymanie pieniądze gminy będą mogły przeznaczyć na dowolny cel.
 
czytaj dalej

Centralna sterylizatornia i kogeneracja - inwestycje podnoszące jakość leczenia w Szpitalu Na Wyspie

 • 07-06-2021
Ilustracja do informacji: Centralna sterylizatornia i kogeneracja - inwestycje podnoszące jakość leczenia w Szpitalu Na Wyspie
1.06.2021 odbyło się robocze spotkanie Starosty Józefa Radziona, Wicestarosty Małgorzaty Issel z Panią Prezes Szpitala Na Wyspie Jolantą Dankiewicz i Lekarzem Naczelnym Rafałem Kołsutem. Pani Prezes oraz Lekarz Naczelny Szpitala Na Wyspie przedstawili plany rozbudowy szpitala - dobudowy skrzydła, w którym będą mieściły się : geriatria, rehabilitacje i oddział wewnętrzny. Starosta i Wicestarosta zaznajomili się z postępem prac przy tworzeniu nowoczesnej sterylizatorni i pomieszczenia, w którym zainstalowany będzie ekologiczny system ocieplania i wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby szpitala.Dotychczasowy koszt utworzenia sterylizatorni to 1 600 000 zł. Środki na ten cel pozyskano z budżetu: Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych wysokości 350 00 zł , Powiatu Żarskiego w wysokości 400 000 zł, środków własnych Szpitala Na Wyspie w wysokości 180 000zł, Urzędu Miasta Żary w wysokości 50 000 zł. Także zostały zakupione sterylizatory przez Urząd Marszałkowski ze środków unijnych w kwocie 341 134 zł.
Szpital Na Wyspie pozyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 119 723,88 zł na system kogeneracyjny.
Jak podkreślił w czasie wizyty Starosta Józef Radzion Szpital Na Wyspie to nowoczesna, specjalistyczna placówka medyczna świadcząca usługi dla mieszkańców Powiatu Żarskiego, Powiatu Żagańskiego oraz powiatów ościennych.
czytaj dalej

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2021

 • 07-06-2021
Ilustracja do informacji: Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2021
31 maja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach odbyło się uroczyste spotkanie z rodzinami z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Rodzin Zastępczych, którzy z rąk Wicestarosty Małgorzaty Issel i Dyrektor Justyny Przedaszek otrzymali drobne upominki i listy gratulacyjne.
W imieniu swoim i Starosty Wicestarosta Małgorzata Issel podziękowała Rodzinom Zastępczym za trud, poświęcenie włożone w wychowanie oraz zaangażowanie w stworzenie szczęśliwego, bezpiecznego domu.Podziękowania wraz z życzeniami dobrego zdrowia Wicestarosta Małgorzata Issel kierowała także do Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach oraz Zespołu Pieczy Zastępczej.W Powiecie Żarskim jest 130 Rodzin Zastępczych tworzących rodziny dla 200 dzieci.
czytaj dalej

DZIEŃ DZIECKA

 • 01-06-2021

DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 • 27-05-2021
Ilustracja do informacji: DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 
 
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook