.

Spotkanie z nauczycielami szkół Grecji, Chorwacji, Włoch i Turcji w ramach projektu ERASMUS +

 • 23-09-2021
Ilustracja do informacji: Spotkanie z nauczycielami szkół Grecji, Chorwacji, Włoch i Turcji w ramach projektu ERASMUS +
22 września 2021 r. w ramach projektu Erasmus+ Społeczna i edukacyjna wartość europejskiego dziedzictwa kulturowego. Poznanie wielokulturowości krajów partnerskich
nauczyciele szkół z Grecji, Chorwacji, Włoch i Turcji spotkali się w Starostwie Powiatowym z Wicestarostą – Małgorzatą Issel oraz naczelnikiem Wydziału Edukacji i Zdrowia - Bartłomiejem Kubiakiem. Koordynatorami oraz pomysłodawcami projektu są nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku.
Celem projektu w, którym uczestniczą między innymi uczniowie pięciu krajów jest poznanie wielokulturowości krajów partnerskich. W czasie spotkania opiekunowie opowiadali o funkcjonowaniu szkół w czasie pandemii. Rozmawiano także o kulturze, zwyczajach, upodobaniach kulinarnych, sposobach spędzania wolnego czasu w Grecji, Chorwacji, Włoch oraz Turcji. Nauczyciele zgodzili się z stwierdzeniem, że najważniejsze jest budowanie w młodych ludziach otwartości na inne kultury, ludzi i ich zwyczajów. Współczesny świat potrzebuje wymiany doświadczeń, uczenia szacunku do innych z zachowaniem własnych tradycji, historii i kultury.
czytaj dalej

Uroczyste obchody Dnia Sybiraka

 • 20-09-2021
Ilustracja do informacji: Uroczyste obchody Dnia Sybiraka
17 września 2021 r. przy pomniku Ofiar Sybiru w Żarach odbyły się uroczystości związane z obchodami Dnia Sybiraka. Powiat Żarski reprezentował Starosta Józef Radzion, oddając hołd wszystkim Polakom – ofiarom przymusowej deportacji reżimu sowieckiego, składając kwiaty pod pomnikiem.
W wydarzeniu udział wzięli m.in. Prezes Związku Sybiraków Koła nr 7 Walerian Sznajder, członkowie Koła Sybiraków, przedstawiciele władz samorządowych oraz mieszkańcy miasta.
17 września to wyjątkowa data dla wszystkich Sybiraków. W tym dniu obchodzony jest Światowy Dzień Sybiraka, podczas którego wspominamy losy osób i rodzin zesłanych na Sybir. Ta szczególna data jest symbolem naznaczenia ich życia, sposobem na zachowanie w pamięci ich tragedii i tułaczego losu.
Związek Sybiraków, od lat kultywuje najlepsze tradycje narodowe, przypominając nam o tych, którzy często zdrowie i życie oddawali za Ojczyznę. Za to należą się wyrazy szacunku i uznania.
czytaj dalej

Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 16-09-2021
Ilustracja do informacji: Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Żarskiego
15 września 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się nadzwyczajna XXVIII Sesja Rady Powiatu Żarskiego zwołana w związku ze złożeniem ślubowania przez nowo obejmujących mandat radnych oraz rezygnacją i zwolnieniem z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu Żarskiego.
Przed rozpoczęciem obrad sesji Starosta Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Przewodniczący Rady Powiatu Wiktor Kułdosz – w imieniu Zarządu i Radnych Rady Powiatu Żarskiego – uroczyście podziękowali podpułkownikowi dr n.med. Panu Markowi Femlakowi - Radnemu Rady Powiatu Żarskiego w latach 2006-2021, członkowi Zarządu Powiatu Żarskiego w latach 2010-2021 za twórczy wysiłek, determinację i mądrość, które pomogły w podejmowaniu ważnych decyzji w Zarządzie i Radzie Powiatu.
Starosta dziękował byłemu radnemu za pełną zaangażowania pracę na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców oraz za trud wniesiony w dynamiczny rozwój powiatu, życząc dalszych sukcesów na ścieżce zawodowej i osobistej.
Ppłk dr n. med. Marek Femlak, w związku z powołaniem do służby wojskowej, zrezygnował z pełnienia funkcji Radnego Rady Powiatu Żarskiego oraz członka Zarządu.
Podziękowania Panu Markowi Femlakowi za współpracę w minionych latach złożyli: burmistrz miasta Żary Danuta Madej, wójt gminy Żary Leszek Mrożek, wójt gminy Przewóz Mariusz Strojny, Starosta Powiatu Żarskiego w latach 2002 - 2006 Edward Skobelski, Przewodnicząca Rady Powiatu Żarskiego w latach 2002 – 2010 Irena Marciniak, Prezes Szpitala Na Wyspie w Żarach Jolanta Dankiewicz, w imieniu burmistrza miasta Lubsko Janusza Dudojcia radna Rady Powiatu Żarskiego Elżbieta Haściło, w imieniu dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu żarskiego Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach Arleta Śniatecka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach Justyna Przedaszek, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubsku Wioletta Kuźmińska, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach Barbara Litewka, przedstawiciele powiatowej administracji zespolonej: Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach Paweł Hryniewicz oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żarach Tomasz Białek, emerytowany wieloletni pracownik Biura Rady Starostwa Powiatowego w Żarach Barbara Suprynowicz, Prezes Stowarzyszenia 42. Pułku Zmechanizowanego i 11. Brygady Zmechanizowanej Krzysztof Polusik oraz wiceprezes Marian Popławski, a także delegacja klubu motocyklowego Black Eagles MC Poland.
We wzruszającej uroczystości pożegnania z Radą Powiatu ppłk dr n. med. Markowi Femlakowi, jak zwykle w ważnych dla niego życiowych sytuacjach, towarzyszyły żona i córka.
Wszyscy zgromadzeni goście nie szczędzili słów uznania za działalność na rzecz drugiego człowieka, dostrzeganie jego potrzeb, gratulowali sukcesów zawodowych i dziękowali za wieloletnią pracę na rzecz ochrony zdrowia wszystkich mieszkańców Powiatu Żarskiego.
Pierwszym punktem porządku obrad nadzwyczajnej sesji było złożenie ślubowania przez nowo obejmujących mandat radnych. Do składu Rady Powiatu Żarskiego dołączyli:
- Edward Łyba (Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowego) z gminy Przewóz – były sołtys Piotrowa – w miejsce Małgorzaty Brzyśkiewicz, która objęła stanowisko wójta Gminy Lipinki Łużyckie,
- Edward Łyba (Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowego) z miasta Żary – były wiceburmistrz miasta Żary oraz były wicestarosta Powiatu Żarskiego – w miejsce Marka Femlaka, który wstąpił do zawodowej służby wojskowej.
Po powołaniu komisji skrutacyjnej, złożeniu przez Starostę wniosku – zgłoszeniu kandydatury Romana Mazurkiewicza, działającego w strukturach samorządowych od 27 lat (w tym od 1998 roku będącego Radnym Rady Powiatu Żarskiego), na członka Zarządu Powiatu, zapoznaniu radnych z regulaminem wyboru członka Zarządu Powiatu, przeprowadzono tajne głosowanie.
Radni biorący udział w głosowaniu (20 osób) opowiedzieli się za kandydaturą Romana Mazurkiewicza (Komitet Wyborczy Wyborców Dobre Miasto Lepszy Powiat) zgłoszoną na wniosek Starosty Powiatu na członka Zarządu Powiatu Żarskiego.
W trakcie sesji podjęto uchwały:
- o przyjęciu rezygnacji i zwolnieniu z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu Żarskiego
- stwierdzającej wybór członka Zarządu Powiatu Żarskiego.
czytaj dalej

Spotkanie Starosty z Komendantem Powiatowym PSP w Żarach

 • 06-09-2021
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty z Komendantem Powiatowym PSP w Żarach
W dniu 6.09.2021 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Józefa Radziona z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Żarach kpt. Mariuszem Morawskim.
W trakcie spotkania omówiono szczegóły Organizacji XXVI Mistrzostw Polski Strażaków w Halowej Piłce Nożnej w Żarach, które odbędą się w dniach 29.09.2021 r. – 01.10.2021 r.
Poruszono temat stanu zaawansowania budowy strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą w Żarach
czytaj dalej

Narodowe Czytanie "Moralności Pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej przez uczniów szkół Powiatu Żarskiego

 • 06-09-2021
Ilustracja do informacji: Narodowe Czytanie "Moralności Pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej przez uczniów szkół Powiatu Żarskiego
4 września 2021 r. na zaproszenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy szkoły Powiatu Żarskiego po raz kolejny przystąpiły do ogólnopolskiej akcji czytania wybitnych dzieł literatury polskiej.

W dziesiątej odsłonie Narodowego Czytania uczestniczyli uczniowie i nauczyciele szkół:
 • Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żarach
 • Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku

X Edycja Narodowego Czytania zachęcała mieszkańców Powiatu Żarskiego do jubileuszowej lektury - Moralność Pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej.
Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Powiatu Żarskiego.
Dziękujemy wszystkim uczniom, nauczycielom, wychowankom za pełne zaangażowanie !
czytaj dalej

X Narodowe Czytanie 2021

 • 03-09-2021
Ilustracja do informacji: X Narodowe Czytanie 2021

Narodowe Czytanie 2021
Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej lekturą jubileuszowej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania.

Narodowe Czytanie odbędzie się w sobotę 4 września 2021 roku w godzinach 11.00 – 12.00.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych Powiatu Żarskiego; Zespół  Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego, Zespól Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Ogólnokształcących, Specjalny Ośrodek  Szkolno - Wychowawczy spotkają się przy Żarskim Ratuszu na wspólnym czytaniu lektury jubileuszowej.
 W Lubsku miejscem, w którym odbędzie się Narodowe Czytanie uczniów szkół ponadpodstawowych; Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych  będzie Centrum Kultury im. Jana Raka
w Lubsku oraz plac szkolny ZSOiE ul. Chopina 10.
 
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w dziesiątej edycji Narodowego Czytania wraz z naszymi uczniami!

 
czytaj dalej

Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022

 • 01-09-2021
Ilustracja do informacji: Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022
Czas wracać do szkoły! Rok szkolny 2021/2022 rozpoczęty!
1 września 2021 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach odbyła się powiatowa inauguracja roku szkolnego 2021/2022 w której na zaproszenie dyrektora szkoły Roberta Nowaczyńskiego udział wzięli: Starosta Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel, Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomiej Kubiak.
W placówkach powiatu żarskiego rozpoczęło dziś naukę około 3700 uczniów. Dla ponad 800 młodych osób był to pierwszy dzień w nowej szkole.
W przemówieniach podkreślano wagę odpowiedzialności za wychowanie i nauczanie młodzieży szkolnej. Życzono wytrwałości, sukcesów, mądrości w podejmowaniu decyzji, umiejętności bezstronnego oceniania, satysfakcji z uczenia i nauczania, maturzystom - dojrzałości a pierwszoklasistom - poczucia bezpieczeństwa w nowej szkole.
Uczniom, nauczycielom, dyrektorom, rodzicom i pracownikom szkół Powiatu Żarskiego życzymy wszystkiego najlepszego w nowym roku szkolnym!

Podpisanie umowy na termomodernizacje dachu w DPS w Miłowicach

 • 25-08-2021
Ilustracja do informacji: Podpisanie umowy na termomodernizacje dachu w DPS w Miłowicach
25 sierpnia 2021 r. Starosta Żarski Józef Radzion oraz Stanisław Sitnik – właściciel firmy Sitnik Stanisław Firma Ogólnobudowlana podpisali umowę na realizację zadania pn. „ Termomodernizacja dachu ze zmianą sposobu użytkowania strychu w DPS w Miłowicach”
 Zadanie jest realizowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 
Zagospodarowanie strychu polega na adaptacji pomieszczeń strychowych na pokoje dla mieszkanek, aneks kuchenny, łazienki, pomieszczenie gospodarcze i salę spotkań
na potrzeby prowadzonej działalności statutowej Domu Pomocy Społecznej.
 
Koszty zadania – całość inwestycji 599 338,06 zł – pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Termin realizacji: 28.02.2022 roku.
czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

 • 24-08-2021
Ilustracja do informacji: Posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
23 sierpnia 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, które, w związku z trwającą kampanią sprawozdawczo – wyborczą, poświęcone było przygotowaniom do zjazdu Oddziału Powiatowego Związku. W spotkaniu, któremu przewodniczył Starosta – Prezes Zarządu - Józef Radzion, uczestniczyli: Wiceprezes Zarządu Leszek Mrożek, Sekretarz Wiktor Kułdosz, Członkowie Zarządu – Wiesław Zieliński, Andrzej Kamyszek, Ryszard Klisowski, Janusz Dudojć, Edward Skobelski, Paweł Dendewicz oraz Członek Komisji Rewizyjnej Helena Sagasz.
W trakcie spotkania podjęto uchwałę o zwołaniu na dzień 10 grudnia br. zwyczajnego zjazdu Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz ustalono liczbę delegatów i przedstawicieli do Zarządu Oddziału.
czytaj dalej

#szczepimysię

 • 12-08-2021
Ilustracja do informacji: #szczepimysię
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook