.

Nowa inwestycja!

 • 29-10-2021
Ilustracja do informacji: Nowa inwestycja!
Kolejne dobre wiadomości!
Wniosek Powiatu Żarskiego otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych. Zadanie będzie polegało na przebudowie przejścia dla pieszych przez zamontowanie sygnalizacji świetlnej wraz z oświetleniem, na działce nr 660/2 w miejscowości Tuplice ul. Leśna (droga powiatowa).
Całkowity koszt inwestycji to 173 100 zł.
Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Dróg to 138 480 zł (80%).
Środki przeznaczone z budżetu powiatu 34 620 zł.
Czas realizacji zadania od stycznia 2022 r. do października 2022 r.
Jest to realizacja, oczekiwana przez mieszkańców oraz władz Gminy Tuplice.
Działamy dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Żarskiego!

XXX Sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 28-10-2021
Ilustracja do informacji: XXX Sesja Rady Powiatu Żarskiego
28 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXX Sesja Rady Powiatu Żarskiego.
 
W trakcie sesji Rada Powiatu Żarskiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami.
 
Starosta gratulował obecnej na sesji Prezes Szpitala Na Wyspie Jolancie Dankiewicz oraz członkowi Zarządu Tomaszowi Czajkowskiemu, którzy  26 października odebrali z rąk Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka promesę Polskiego Ładu na rozbudowę Szpitala w kwocie 14 960 000 zł. Pieniądze pochodzą z Rządowego Programu  Inwestycji Strategicznych; Rządowego Funduszu Polski Ład.
Prezes Szpitala Na Wyspie w Żarach Jolanta Dankiewicz przedstawiła radnym aktualną sytuację w szpitalu, strukturę szpitala, opowiedziała o tegorocznych inwestycjach oraz zaprezentowała zebranym koncepcję rozbudowy szpitala. Nowo wybudowane skrzydło o trzech kondygnacjach zostanie połączone z funkcjonującym budynkiem głównym. Na parterze będzie się znajdowała centralna izba przyjęć z salami obserwacyjnymi i izolatkami, pracownia rezonansu magnetycznego oraz rehabilitacja. Na pierwszym piętrze znajdzie się geriatria, a na drugim oddział chorób wewnętrznych.
 
W trakcie sesji podjęto uchwały:
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2021 r.
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2021-2025
- w sprawie przekazania przez Powiat Żarski Gminie Przewóz zadania do realizacji, związanego z zimowym utrzymaniem drogi powiatowej nr 1101F od DW 350 – Dobrzyń – Sanice – Sobolice w sezonie 2021/2022
- w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021 roku
- w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Żarskiego na lata 2021-2030
 
czytaj dalej

Dzień Edukacji Narodowej

 • 21-10-2021
Ilustracja do informacji: Dzień Edukacji Narodowej

15 października Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi.

 • 14-10-2021
Ilustracja do informacji: 15 października Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi.
 
15 października Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi.
 
SAMOBADANIE piersi – dotyk, który może uratować życie. 
 
 
Link do filmu zawierającego ważne informacje na temat samobadania (do wykorzystania):

Urzędnicy Starostwa Powiatowego w Żarach mówią NIE nowotworom.

 • 13-10-2021
Ilustracja do informacji: Urzędnicy Starostwa Powiatowego w Żarach mówią NIE nowotworom.
 •  „Badajmy się” – Pracownicy, na znak solidarności z osobami walczącymi z rakiem piersi, zorganizowali happening z różowym elementem garderoby. 
 •  Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet na świecie i najczęstszą przyczyną zgonów. Szacuje się, że co roku raka piersi rozpoznaje się u blisko 1,7 miliona kobiet. Niestety ponad 500 tysięcy z nich umiera z tego powodu.
 •  W październiku – miesiącu świadomości raka piersi – zachęcamy do badań profilaktycznych i czujności onkologicznej. 
 •  Niech połączy nas dbałość o zdrowie nasze, koleżanek, przyjaciółek, córek, mam i babć. Każda kobieta - bez względu na wiek - powinna wykonywać regularnie badania profilaktyczne. Bądźmy świadome zagrożenia! Bądźmy szybsze niż rak...

Drużynowe Biegi Przełajowe w ramach Powiatowej Olimpiady Młodzieży 2020/2021r.

 • 11-10-2021
Ilustracja do informacji: Drużynowe Biegi Przełajowe w ramach Powiatowej Olimpiady Młodzieży 2020/2021r.
8 października 2021r. w miejscowości Lipinki Łużyckie odbyły się Drużynowe Biegi Przełajowe w ramach Powiatowej Olimpiady Młodzieży 2020/2021r. ,w których rywalizowali uczniowie szkół podstawowych i średnich
Wyniki :
Igrzyska Dzieci
- chłopcy 1.SP 8 Żary 2.SP 5 Żary 3.SP Jasień 4.ZSP Lipinki Łużyckie 5.SP Tuplice
- dziewczęta 1.SP 8 Żary 2.SP Jasień 3.ZSP Lipinki Łużyckie 4.SP 5 Żary 5.SP Tuplice
Igrzyska Młodzieży Szkolnej
- chłopcy 1.ZSP Lipinki Łużyckie 2.SP Tuplice 3.SP 8 Żary 4.SP 5 Żary 5.SP Jasień
- dziewczęta 1.SP 8 Żary 2.SP Jasień 3.SP1 Żary 4.SP Tuplice 5.ZSP Lipinki Łużyckie
Licealiada
- chłopcy 1.ZSE Żary 2.CKZiU Żary 3.ZST Lubsko 4.ZSOiE Lubsko 5.ZSOiT Żary
- dziewczęta 1.KLO Żary 2.CKZiU Żary 3.ZSE Żary 4.SLO Żary 5.ZSOiT Żary
Gratulujemy!????
czytaj dalej

Dzień Ratownictwa Medycznego

 • 13-10-2021

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

 • 13-10-2021
Ilustracja do informacji: Obchody Dnia Edukacji Narodowej
12 października 2021 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych odbyło się uroczyste spotkanie z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej.
Starosta Żarski Józef Radzion i Wicestarosta Małgorzata Issel w swoich przemówieniach skierowanych do dyrektorów złożyli wyrazy uznania wszystkim nauczycielom oraz Pracownikom Oświaty za codzienną pracę wkładaną w wykształcenie młodego pokolenia.
Spotkanie było okazją do wręczenia nagród przyznanych przez Zarząd Powiatu Żarskiego.

XXIX Sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 30-09-2021
Ilustracja do informacji: XXIX Sesja Rady Powiatu Żarskiego
30 września 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXIX Sesja Rady Powiatu Żarskiego.
 
W trakcie sesji Rada Powiatu Żarskiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami.
 
W trakcie sesji podjęto uchwały:
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2021 r.
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2021-2025
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na realizację zadania pn. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze powiatów żarskiego i żagańskiego poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych
- w sprawie udzielenia przez Powiat Żarski pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu
- w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
- w sprawie uzupełnienia składów komisji stałych Rady Powiatu Żarskiego.
 
Na wniosek Starosty nową przewodniczącą Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej (w miejsce Marka Femlaka) została radna Anna Ślawska.
 
czytaj dalej

Zakończenie kwalifikacji wojskowej w Powiecie Żarskim

 • 30-09-2021
Ilustracja do informacji: Zakończenie kwalifikacji wojskowej w Powiecie Żarskim
29 września 2021 r. zakończyła się kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Żarskiego, której organizatorem był Starosta Żarski Józef Radzion.
W okresie od 02 do 29 września przed Powiatową Komisją Lekarską w Żarach stawiło się 396 osób, w tym 8 kobiet.
Kategorię zdrowia „A” – zdolny do czynnej służby wojskowej – otrzymało 342 mężczyzn. Wszystkie kobiety podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej Powiatową Komisją Lekarską uznała za zdolne do czynnej służby wojskowej.
W uroczystym podsumowaniu kwalifikacji wojskowej, które miało miejsce w Starostwie Powiatowym w Żarach, uczestniczyli Starosta Żarski Józef Radzion, Prezes „Szpitala Na Wyspie” w Żarach Jolanta Dankiewicz, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Żaganiu ppłk Dariusz Kląskała, Szef Wydziału Rekrutacji mjr Dariusz Arent oraz osoby zaangażowane w przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.
Starosta Józef Radzion podziękował wszystkim za wkład i zaangażowanie wniesione w sprawne przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Żarskiego.
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook