.

Wyróżniono dyrektorów szkół i jednostek Powiatu Żarskiego

 • 15-10-2018
Ilustracja do informacji: Wyróżniono dyrektorów szkół i jednostek Powiatu Żarskiego
 
15 października 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach zorganizowano powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. Z tej okazji wręczono nagrody Starosty Żarskiego. Wyróżnienia oraz pamiątkowe publikacje „100 na 100. Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości” Dyrektorom wręczali Starosta Żarski Janusz Dudojć w asyście Wicestarosty Małgorzaty Issel oraz Przewodniczącej Rady Powiatu Żarskiego Heleny Sagasz. Podziękowanie za wieloletnią pracę dydaktyczną i organizacyjną otrzymał Janusz Stasiak – wieloletni dyrektor Specjalnego Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach.
W spotkaniu uczestniczyli również: Członek Zarządu Powiatu Żarskiego Edward Skobelski, członkowie Komisji Edukacji i Unii Europejskiej: Dawid Nowakowski oraz Edward Łyba z przewodniczącym Komisji Tadeuszem Płóciennikiem na czele, Sekretarz Powiatu Agnieszka Domaradzka,  Skarbnik Powiatu Eliza Siemianowska oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomiej Kubiak.
Finansowe wyróżnienia otrzymało jedenaścioro dyrektorów szkół i placówek oświatowych podległych Powiatowi Żarskiemu. Nagrody Starosty Żarskiego wręczone zostały:
Alicji Czerniawskiej – dyrektorce Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku
Magdalenie Grucy - dyrektorce Zespołu Szkół Specjalnych w Żarach
Ewie Styś - dyrektorce Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach
Elżbiecie Maćko - dyrektorce Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku
Gabrieli Fiedler - dyrektorce Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku
Barbarze Sulikowskiej – dyrektorce Specjalnego Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach
Arlecie Śniateckiej – dyrektorce Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach
Lucynie Hoffmann – Czyżyk – dyrektorce Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Żarskiego w Żarach
Robertowi Nowaczyńskiemu - dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach
Krzysztofowi Nesce - dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach
Jerzemu Kowalczykowi - dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żarach
 
 
czytaj dalej

Życzenia Dzień Edukacji Narodowej

 • 12-10-2018
Ilustracja do informacji: Życzenia Dzień Edukacji Narodowej

Sekcja Psów Poszukiwawczo-Ratowniczych z OSP Jasień - dumą Powiatu Żarskiego

 • 11-10-2018
Ilustracja do informacji: Sekcja Psów Poszukiwawczo-Ratowniczych z OSP Jasień - dumą Powiatu Żarskiego
9 października 2018 r. Starosta Janusz Dudojć odwiedził jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieniu, przy której od 2017 r. formuje się, druga w województwie lubuskim, Sekcja Psów Poszukiwawczo – Ratowniczych. Obecnie szkolonych jest pięć psów, które po zdaniu egzaminu i uzyskaniu certyfikatu będą ratować poszkodowanych podczas katastrof budowlanych oraz żywiołów, dodatkowo będą wsparciem dla policji w poszukiwaniu osób zaginionych w terenie otwartym. Podczas spotkania Starosta zapoznał się z bieżącą działalnością powstającej Sekcji oraz mógł zobaczyć umiejętności psów na przeszkodach. Na rzecz formującej się Sekcji Psów Poszukiwawczo – Ratowniczych przy OSP Jasień Starosta zakupił trzy specjalistyczne kombinezony ratownicze.
 
czytaj dalej

Otwarcie Centrum Edukacji Technicznej Haas w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach

 • 08-10-2018
Ilustracja do informacji: Otwarcie Centrum Edukacji Technicznej Haas w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach
04 października 2018 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Edukacji Technicznej Haas. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Starosta Żarski Janusz Dudojć, Wicestarosta Małgorzata Issel, Przewodnicząca Rady Powiatu Żarskiego Helena Sagasz, radni Powiatu Żarskiego: Józef Radzion, Edward Skobelski oraz Tadeusz Płóciennik, przedstawiciele: firmy Abplanalp Sp. z o.o., firmy Hass, Lubuskiego Kuratorium Oświaty oraz dyrektorzy. Nie zabrakło również Sekretarza Powiatu Agnieszki Domaradzkiej oraz Naczelnika Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomieja Kubiaka.
 
Centrum Edukacji Technicznej Haas jest jedynym takim przedsięwzięciem w województwie lubuskim. Choć uzyskanie certyfikacji HTEC - Haas Technical Education Center - wymaga spełnienia przez jednostkę edukacyjną wielu kryteriów m.in.: kryterium posiadania czystych, nowoczesnych i dobrze wyposażonych pracowniach edukacyjnych, to zapewnia uzyskanie znaczących korzyści dla szkoły.
 
Korzyści te obejmują bliską współpracę i wspieranie szkoły przez regionalnego przedstawiciela firmy w różnych działaniach związanych z bieżącą edukacją uczniów, eksploatacją obrabiarek, budowaniem kontaktów z regionalnym przemysłem, prowadzeniem szkoleń certyfikacyjnych podnoszących umiejętności i kompetencje dla wytypowanych przez szkołę uczniów czy podnoszeniem wiedzy kadry nauczycielskiej. Nie ulega wątpliwości, iż powstanie zaplecza edukacyjnego na najwyższym światowym poziomie pozwoli zdobywać uczniom wysokie kwalifikacje i stworzy możliwość uzyskania atrakcyjnej pracy.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

20Galeria zdjęć: Otwarcie Centrum Edukacji Technicznej Haas w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach

Czas na budowę Otwartej Strefy Aktywności Przy Domu Pomocy Społecznej w Lubsku

 • 05-10-2018
Ilustracja do informacji: Czas na budowę Otwartej Strefy Aktywności Przy Domu Pomocy Społecznej w Lubsku
4 października 2018 r. Starosta Janusz Dudojć wraz z Wicestarostą Małgorzatą Issel podpisali umowę na przygotowanie terenu pod Otwartą Strefę Aktywności, która powstanie w parku przy Domu Pomocy Społecznej w Lubsku. Wykonawcą prac będzie firma Usługi Remontowo-Budowlane BRUK-BUD Łukasz Biedziuk. To kolejna inwestycja, która zostanie zrealizowana dzięki środkom zewnętrznym pozyskanym przez Powiat Żarski oraz kolejna – po trwającym aktualnie remoncie dachów i tarasu – inwestycja w Domu Pomocy Społecznej – Zamku. 
 
Przypomnijmy: na terenie Domu Pomocy Społecznej w Lubsku utworzona zostanie Otwarta Strefa Aktywności, czyli ogólnodostępne miejsce przeznaczone do sportu, rekreacji i odpoczynku.
 
W uporządkowanej i zagospodarowanej przestrzeni przyzamkowego parku powstanie miejsce dla dzieci i dorosłych. Dzięki dbałości o integracyjny charakter przestrzeni, powstająca OSA ma szansę stać się miejscem pierwszej aktywności fizycznej dla dzieci, rodzin oraz osób starszych. W skład Otwartej Strefy Aktywności wejdzie:
1. plac zabaw o powierzchni 182m2 z huśtawkami, wielofunkcyjnym czworokątem dla dzieci oraz karuzelą,
2. siłownia plenerowa o powierzchni 160 m2  z sześcioma urządzeniami siłowni zewnętrznej, w tym urządzeniami przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych,
3.  strefa relaksu i gier, której centralnym punktem będzie betonowy stół do gry w szachy lub warcaby. Oczywiście nie zabraknie elementów małej architektury, czyli parkowych ławeczek, leżaków parkowych, stojaka na rowery oraz koszy na śmieci. Teren strefy relaksu zostanie otoczony nowymi nasadzeniami.
Wejście do Otwartej Strefy Aktywności przewidziano m.in. od strony ul. Zielenieckiej.
 
Całkowita wartość wykonania Otwartej Strefy Aktywności (przygotowanie terenu oraz zakup urządzeń): 162 tys. zł
Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki: 50 tys. zł.
czytaj dalej

Powiat Żarski znowu na podium!

 • 05-10-2018
Ilustracja do informacji: Powiat Żarski znowu na podium!
2 października 2018 r. w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbyło się uroczyste podsumowanie Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 2017/2018. W klasyfikacji generalnej powiatów zwyciężył Powiat Zielonogórski (grodzki), na drugim miejscu uplasował się Powiat Żarski, który wyprzedził Powiat Gorzowski (grodzki). Puchar, medal i dyplom odebrał Starosta Żarski Janusz Dudojć w towarzystwie Marka Bobka i Roberta Kaszubskiego - koordynatorów Powiatowej Olimpiady Młodzieży.
 
Po raz kolejny możemy świętować sportowy sukces Powiatu Żarskiego na arenie wojewódzkiej.  Nie było by to możliwe bez zaangażowania wielu osób, które – organizując zawody w ramach Powiatowej Olimpiady Młodzieży – przyczyniają się do popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży. Pragniemy szczególnie podziękować Panu Markowi Bobkowi oraz Panu Robertowi Kaszubskiemu za wieloletnią pracę trenerską oraz koordynowanie przebiegu wszystkich konkurencji rozgrywanych podczas POM.
czytaj dalej

Jubileusz 60-lecia istnienia Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku

 • 01-10-2018
Ilustracja do informacji: Jubileusz 60-lecia istnienia Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku
28 września 2018 r. odbyły się uroczyste obchody 60 – lecia Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku. Na uroczystościach Powiat Żarski reprezentowali Starosta Żarski Janusz Dudojć, Przewodnicząca Rady Powiatu Helena Sagasz oraz członek Zarządu, dyrektor Szkoły Podstawowej w Górzynie Józef Radzion.
Inaugurację Święta Szkoły rozpoczęła Msza Św. w kościele pw. NSPJ w Lubsku. Następnie uczestnicy obchodów przeszli ulicami miasta do Lubskiego Domu Kultury gdzie odbyła się część oficjalna i artystyczna.
Starosta Żarski Janusz Dudojć złożył życzenia i wyrazy uznania dyrekcji, gronu pedagogicznemu, pracownikom szkoły, a także uczniom i absolwentom Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku. Jednocześnie przekazał na ręce Pani Dyrektor Alicji Czerniawskiej czek na kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na potrzeby szkoły.
czytaj dalej

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na terenie zakładu recyklingu tworzyw sztucznych w Brożku

 • 27-09-2018
Ilustracja do informacji: Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na terenie zakładu recyklingu tworzyw sztucznych w Brożku
25 września 2018 r. na terenie zakładu recyklingu tworzyw sztucznych w Brożku odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Starosta Żarski Janusz Dudojć, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Forście Estera Lindner – Kuhlmann, Radny Powiatu Żarskiego Edward Bojko, Wójt Gminy Brody Ryszard Kowalczuk, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Żarach bryg. Paweł Hryniewicz, p.o. Komendanta Policji w Żarach podinsp. Armand Pisarczyk – Łyczywek, przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Zielonej Górze Andrzej Uchman i Paweł Popko oraz przedstawiciel spółki DekoProces w Brożku Grzegorz Depta.
 
Podczas spotkania przedstawiciel spółki DekoProcess omówił podjęte działania mające na celu zagospodarowanie pozostałości po pożarze tworzyw sztucznych, które zgodnie
z zaleceniem Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska znajdowały się w ziemnym „sarkofagu”. Zostały również omówione wyniki z dotychczas przeprowadzonych kontroli na terenie zakładu. Przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska poinformował o obowiązkach, jakie w świetle nowych przepisów dot. odpadów będzie musiał spełnić zakład. Starosta poprosił służby odpowiedzialne za ochronę środowiska i bezpieczeństwo pożarowe o dalsze monitorowanie sytuacji na terenie zakładu.
 
czytaj dalej

Zawody wędkarskie dla młodzieży ze szkółek wędkarskich kół PZW nad Zalewem "Karaś" w Lubsku

 • 27-09-2018
Ilustracja do informacji: Zawody wędkarskie dla młodzieży ze szkółek wędkarskich kół PZW nad Zalewem "Karaś" w Lubsku
15 września 2018 r. na przystani zalewu "Karaś" w Lubsku PZW Koło nr 1 Lubsko zorganizowało zawody wędkarskie przeznaczone dla młodzieży ze szkółek wędkarskich kół PZW: Lubsko 1 i Żary 8. Zawody pod Honorowym Patronatem Starosty Żarskiego Janusza Dudojcia zostały rozegrane w trzech dyscyplinach: wędkarstwo spławikowe, rzutowe i sprawnościowe. Starosta Żarski osobiście obserwował rywalizację i wręczał ufundowane przez Powiat Żarski nagrody. 
 
Wyniki:
- w zawodach wędkarskich najlepszy wynik uzyskał Krzysztof Ksiuk przed Wiktorią Konopielko i Maciejem Piesikiem, czwarte miejsce, ex equo, zajęli: Szymon Wojtowicz i Gracjan Gregorski, na kolejnych miejscach uplasowali się: Antonina Syguła, Szymon Kubot i Paweł Urban.
- w zawodach rzutowych wygrał Marcin Ksiuk przed Oskarem Bojkowskim i Maciejem Niewiadomskim.
- w zawodach sprawnościowych zdecydowanie najlepszy był Norbert Murawski przed Beniaminem Szcześniakiem i Natanem Korostylew.
czytaj dalej

"Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku"

 • 25-09-2018
Ilustracja do informacji: "Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku"
Szanowni Państwo, informujemy o trwających zapisach do turnieju "Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku" organizowanego przez Polski Związek Piłki Nożnej.
 
Zapisy do XIX edycji turnieju trwają do 30.09 - to największe takie rozgrywki w Europie, do których zgłosiło się już ponad 2 mln dzieci, w tym 50 przyszłych reprezentantów Polski w różnych kategoriach wiekowych.
 
Informacja prasowa o zapisach,  zdjęcia, grafiki i plik audio z wypowiedzią ambasadora turnieju Arkadiusza Milika można pobrać z Dropboxa: kliknij tutaj
 
Serdecznie zachęcam do zapoznania się z projektem oraz publikacji informacji na Państwa stronie internetowej, jak i poinformowania lokalnych szkół o możliwości zapisów do turnieju.
 
W razie jakichkolwiek pytań proszę dzwonić: Paulina Ryszewska tel. 533 062 901.
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook