.

2018

Ahoj "Przygodo z Nysą"!Kolejne inwestycje nad Zalewem Karaś w Lubsku stają sie faktem

Ilustracja do informacji: Ahoj "Przygodo z Nysą"!Kolejne inwestycje nad Zalewem Karaś w Lubsku stają sie faktem
14 grudnia 2018 r. Starosta Żarski Józef Radzion podpisał umowę partnerską w ramach projektu „Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - niemieckiego - etap V". Dofinansowanie piątego etapu projektu opiewa na kwotę 2.292. 568,02 euro i zostanie rozdzielone pomiędzy wszystkich partnerów. Dzisiejsze wydarzenie zwiastuje dalsze inwestycje Powiatu Żarskiego w poprawę dostępności oraz jakości bazy turystyczno-wypoczynkowej nad zalewem „Karaś” w Lubsku.
 
Piąty etap „Przygody z Nysą” przyniesie kolejne znaczące zmiany na lubskim „Karasiu”. Dzięki pozyskanym środkom wybudowana zostanie ścieżka pieszo – rowerowa wraz z oznakowaniem i elementami małej architektury. Ścieżka połączy Zalew „Karaś” z istniejącą ścieżką rowerową w Brodach i dalej z niemieckim Forstem. Miłośnicy aktywnego wypoczynku będą mogli skorzystać z przyjemnej altany lub odpocząć na ławeczkach. Nie zabraknie stojaków na rowery i koszy na śmieci.
 
 Przypomnijmy, w latach 2017-2018, nad Zalewem „Karaś” realizowany był IV etap projektu „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego”, dzięki któremu mieszkańcy Powiatu Żarskiego mogą korzystać m.in. z: niemal dwukilometrowej ścieżki pieszo – rowerowej wokół Zalewu, molo widokowego, jedenastu pomostów do wędkowania, altan oraz innych elementów małej architektury.
 
Nadrzędnym celem wszystkich Partnerów V etapu projektu „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego” będzie budowa ścieżek rowerowych, oznakowanie szlaków pieszo-rowerowych oraz stworzenie miejsc odpoczynku dla turystów, a co za tym idzie rozwój i wzmocnienie potencjału turystycznego pogranicza polsko – saksońskiego. Projekt będzie realizowany w latach 2019 -2020.
 
W projekcie uczestniczą:
- Powiat Żarski;
- Gmina Zgorzelec;
- Powiat Goerlitz;
- Senckenberg Museum fur Naturkunde Goerlitz;
- Stadt Goerlitz – Gorlitzer Sammtungen fur Geschichte und Kultur;
- Gmina Miejska Zgorzelec;
- Miasto i Gmina Pieńsk;
- Nadleśnictwo Lipinki; 
- Gmina Żary.
 
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.
 
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook