.

2017

Radni przyjęli budżet na 2018 rok - XXXIV sesja Rady Powiatu Żarskiego

Ilustracja do informacji: Radni przyjęli budżet na 2018 rok - XXXIV sesja Rady Powiatu Żarskiego
 
21 grudnia 2017 w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXXIV sesja Rady Powiatu. W trakcie sesji przyjęto do wiadomości: sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami.
Najważniejszym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na rok 2018. Po przedstawieniu projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu, odczytaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, przedstawieniu opinii i wniosków komisji stałych, przedstawieniu stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii i wniosków poszczególnych komisji (z autopoprawką Zarządu) i dyskusją nad wnioskami oraz wniesionymi autopoprawkami odbyło się głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. Za przyjęciem projektu uchwały budżetowej było 19 głosów – przy jednym głosie wstrzymanym.
Radni podjęli również uchwałę intencyjną w sprawie nadania imienia nowo wybudowanemu rondu u zbiegu ulic Moniuszki, Lotników i Wieniawskiego w Żarach.
W trakcie sesji podjęto:
- Uchwałę Budżetową Powiatu Żarskiego na 2018 rok;
- uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2018-2025;
- uchwałę w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego  2017;
- uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2017 r.;
- uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2017-2025;
- uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na rok 2018;
- uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej;
- uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego na rok 2018 .
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook