.

2017

Droga Strzeszowice - Jędrzychowice - Mieszków uroczyście otwarta !

Ilustracja do informacji: Droga Strzeszowice - Jędrzychowice - Mieszków uroczyście otwarta !
13 grudnia 2017 r. Starosta Żarski Janusz Dudojć, Wicestarosta Małgorzata Issel, Przewodnicząca Rady Powiatu Żarskiego Helena Sagasz, Radni Rady Powiatu Żarskiego: Wiktor Kułdosz, Edward Skobelski, Anna Ślawska, Dawid Nowakowski oraz Roman Mazurkiewicz uroczyście odebrali inwestycję pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1105F od DK12 w miejscowości Strzeszowice-Jędrzychowice-Mieszków od km 0+049 do km 3+240”.  Ceremonia przecięcia biało-czerwonej wstęgi miała miejsce w Strzeszowicach, a uczestniczyli w niej również: wójt Gminy Trzebiel Marek Iwlew, sołtys Strzeszowic Ryszard Kopiej, sołtys Jędrzychowic Anna Wrona, przedstawiciele Rad Sołeckich oraz mieszkańcy obu miejscowości.
Wójt Gminy Trzebiel Marek Iwlew, dziękując Staroście Januszowi Dudojciowi, podkreślił, że przebudowa drogi nie tylko znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa jej użytkowników, ale również znacznie ułatwi mieszkańcom Strzeszowic i Jędrzychowic dostęp do obiektów użyteczności publicznej. Warto podkreślić, że wyremontowanie nowo otwartej drogi powiatowej nr 1105F od DK12 w miejscowości Strzeszowice-Jędrzychowice-Mieszków to kolejna inwestycja Powiatu Żarskiego, która była możliwa dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
 
Zakres prac budowlanych obejmował m.in.:
- przebudowę i rozbudowę jezdni na długości 3 km 245 m,
- przebudowę skrzyżowań z drogą gminną w miejscowości Jędrzychowice,
- przebudowę zjazdów do posesji i na drogi wewnętrzne,
- przebudowę i remont chodników w terenie zabudowanym,
- przebudowę poboczy drogi,
- wykonanie odwodnienia drogi,
- przebudowę przepustów pod drogą
- wycinkę kolidujących drzew i krzewów.
 
Całkowita wartość inwestycji: 2 027 951,47 zł
Wkład finansowy Powiatu Żarskiego: 943 126,65 zł
Wartość dofinansowania Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich: 1 084 824,82 zł
Wykonawca: Budimex S.A. Warszawa

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook