.

2016

XXII sesja Rady Powiatu Żarskiego

Ilustracja do informacji: XXII sesja Rady Powiatu Żarskiego
Wicestarosta Małgorzata Issel poinformowała radnych o powiatowych inwestycjach realizowanych w oświacie. Program modernizacji szkolnictwa zawodowego finansowanego z funduszy europejskich przedstawili sekretarz Agnieszka Domaradzka i naczelnik wydziału edukacji i zdrowia Bartłomiej Kubiak.
Radni pojęli między innymi uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017; w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizację i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Żarskim; w sprawie przekazania przez Powiat Żarski zadania Gminie Przewóz; w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2016-2025. Uchwalono także zmiany w budżecie powiatu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook