.

2016

XXII sesja Rady Powiatu Żarskiego

Ilustracja do informacji: XXII sesja Rady Powiatu Żarskiego
8 listopada 2016 o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Zarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala 108 odbędzie się XXII sesja Rady Powiatu Żarskiego.
 
Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu XXI sesji Rady Powiatu Żarskiego.
2. Sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
3. Informacja Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracy Komisji w okresie między sesjami.  
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 w powiecie żarskim.
5. Modernizacja szkolnictwa finansowanego z funduszy europejskich:
a) Nowoczesna edukacja. Oś. 8. – prezentacja.
b) Kompetencje i perspektywy zawodowe w polsko-saksońskim regionie przygranicznym – prezentacja.
c) Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim – prezentacja.
6. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizację i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Żarskim.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie przekazania przez Powiat Żarski zadania Gminie Przewóz.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XVI/90/2016 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu żarskiego na 2016 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2016-2025.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski, sprawy różne.
 
Projekty uchwał - pobierz .zip

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook