.

2016

Uroczyste zakończenie powiatowych inwestycji

Ilustracja do informacji: Uroczyste zakończenie powiatowych inwestycji
27 października 2016 uroczyście zakończono dwie inwestycje na drogach powiatowych - przebudowę wiaduktu na ul. Moniuszki w Żarach oraz przebudowę chodnika i powierzchniowe odtworzenie nawierzchni drogi w Lipinkach Łużyckich.
 
 
Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową w ciągu drogi powiatowej nr 4620F – m. Żary, ul. Moniuszki
- długość obiektu  56,30
- szerokość całkowita obiektu 13,5 m
- zakres robót: wykonanie  nawierzchni mineralno-asfaltowych, wykonanie elementów ulic, montaż balustrad, wykonanie odwodnienia, konserwacja łożysk stalowych, wykonanie dylatacji
- wartość zadania 1 681 480 zł (na realizację tej inwestycji powiat uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w kwocie 488 297 zł)
- wykonawca robót budowlanych:  Zielonogórskie Przedsiębiorstwo Budowy Mostów MOSTY Sp. z o.o.
 
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1096F w m. Lipinki Łużyckie
- długość chodnika  734 mb.
- szerokość  zmienna 1,00-1,40 m
- wartość zadania  71 187 zł
- wykonawca robót: Firma Budowlano-Usługowa „EKO-BUD” s.c.
Powierzchniowe odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1096F Lipinki Łużyckie- Suchleb
- długość  odcinka drogi  1 927 mb
- wartość zadania 72 242 zł
- wykonawca robót: Firma Budowlano-Usługowa „EKO-BUD” s.c.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook