.

2016

V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Żarach

Ilustracja do informacji: V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Żarach
30 września 2016 w Starostwie Powiatowym odbył się V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Żarach. Uczestnikami Zjazdu byli delegaci ze wszystkich 25 jednostek OSP działających na terenie powiatu i przedstawiciele do nowego Zarządu wybrani na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w Oddziałach Gminnych Związku. Na Zjazd przybyli także - Dyrektor Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Zielonej Górze druhna Elżbieta Polak, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku druh Ryszard Klisowski, Przedstawiciel Zarządu Oddziału Wojewódzkiego druh Edward Skobelski oraz Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Żarach mł. bryg. Paweł Hryniewicz.
W trakcie Zjazdu przedstawiono sprawozdania z 5-letniej działalności ustępującego Zarządu. Wybrano nowe władze Oddziału Powiatowego ZOSP RP i wytyczono kierunki działań na kolejną kadencję. Prezesem Oddziału Powiatowego Związku OSP w Żarach ponownie został wybrany starosta Janusz Dudojć. Dokonano także wyboru Delegatów na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Zielonej Górze.
 
 
 
 
Skład Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Żarach:
 1. Prezes - Janusz Dudojć
 2. Wiceprezes - Leszek Mrożek
 3. Wiceprezes - Marek Iwlew
 4. Sekretarz - Helena Sagasz
 5. Skarbnik - Michał Morżak
 6. Członek Prezydium - Wiesław Zieliński
 7. Członek Prezydium - Tadeusz Rybak
 8. Członek zarządu - Andrzej Kamyszek
 9. Członek zarządu - Ryszard Kowalczuk
 10. Członek zarządu - Ryszard Klisowski
 11. Członek zarządu - Lech Jurkowski
 12. Członek zarządu - Edward Skobelki
 13. Członek zarządu - Daniel Sobków
 14. Członek zarządu - Paweł Dendewicz
Skład Komisji Rewizyjnej:
 1. Przewodniczący - Szymon Jurczyszyn
 2. Sekretarz - Józef Radzion
 3. Członek komisji - Krzysztof Magierowski
Delegaci na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
 1. Helena Sagasz
 2. Wiesław Zieliński
 3. Ryszard Kowalczuk
 4. Mateusz Ostrowski
 5. Jan Ostrowski.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook