.

2016

XIX sesja Rady Powiatu Żarskiego

Ilustracja do informacji: XIX sesja Rady Powiatu Żarskiego
30 czerwca 2016 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala 108, odbędzie się XIX sesja Rady Powiatu Żarskiego.
 
Porządek obrad:
 1. Przyjęcie protokołu XVIII sesji Rady Powiatu Żarskiego.
 2. Sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 3. Informacja Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracy Komisji w okresie między sesjami.  
 4. Sprawozdanie na temat stanu bezrobocia w powiecie i podejmowanych działaniach w zakresie jego zmniejszania za rok 2015 – wystąpienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach Pana Józefa Tarniowego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na
  2016 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2016-2025.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żarach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Żarskiego.
 10. Rekomendacja Ocena Zasobów Pomocy Społecznej (OZPS).
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski, sprawy różne.

Projekty uchwał

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook