.

2016

XVIII sesja Rady Powiatu Żarskiego

Ilustracja do informacji: XVIII sesja Rady Powiatu Żarskiego
31 maja 2016 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala 108, odbędzie się XVIII sesja Rady Powiatu Żarskiego.
 
Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu XVII sesji Rady Powiatu Żarskiego.
2. Sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
3. Informacja Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracy Komisji w okresie między sesjami.  
4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Powiatu Żarskiego za rok 2015.
5. Informacja z funkcjonowania i zabezpieczenia opieki medycznej w Powiecie.
6.  Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2015:
a) zapoznanie się ze:
- sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za 2015 rok,
- sprawozdaniem finansowym Powiatu Żarskiego za 2015 rok,
- opinią RIO w Zielonej Górze o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2015,
- informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Żarskiego na dzień 31.12.2015 r.
b) dyskusja
c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Żarskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium:
a) zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej
b) zapoznanie się z opinią RIO w Zielonej Górze w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za rok 2015.
c) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na rok 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Żarskiego do wszczęcia uproszczonego postępowania skargowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Żarskiego do wszczęcia uproszczonego postępowania skargowego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Żarskiego.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski, sprawy różne.
 

Projekty uchwał

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook