.

2016

XVII sesja Rady Powiatu Żarskiego

Ilustracja do informacji: XVII sesja Rady Powiatu Żarskiego
26 kwietnia 2016 o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala 108, odbędzie się XVII sesja Rady Powiatu Żarskiego.
 
Porządek obrad:
 1. Przyjęcie protokołu XVI sesji Rady Powiatu Żarskiego.
 2. Sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 3. Informacja Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracy Komisji w okresie między sesjami.  
 4. Informacja z działalności Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Żarskiego – wystąpienie Dyrektora Zespołu Pani Lucyny Hoffmann-Czyżyk.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Żarskim a  Gminą Lubsko dot. realizacji inwestycji  na terenie Gminy Lubsko.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Żarskim a  Gminą Lubsko dot. realizacji inwestycji  na terenie Gminy Lubsko.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2016 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2016-2025.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Żarskiego do wszczęcia uproszczonego postępowania skargowego.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski, sprawy różne.

Projekty uchwał

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook