.

2016

XVI sesja Rady Powiatu Żarskiego

Ilustracja do informacji: XVI sesja Rady Powiatu Żarskiego
29 marca 2016 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala 108, odbędzie się XVI sesja Rady Powiatu Żarskiego.
 
Porządek obrad:
 1. Przyjęcie protokołu XV sesji Rady Powiatu Żarskiego.
 2. Sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 3. Informacja Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracy Komisji w okresie między sesjami.  
 4. Sprawozdanie z działalności za 2015 rok Komendanta Powiatowego Policji – wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji pana Macieja Sałka.
 5. Sprawozdanie z działalności za 2015 rok Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach – wystąpienie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach pana Roberta Słowikowskiego.
 6. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie żarskim za 2015 rok – wystąpienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego pana Piotra Bogusławskiego.
 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach za 2015 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz efektów pracy Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2015 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lubsku za 2015 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarach za 2015 r.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2016 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2016-2025.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski, sprawy różne.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook