.

Dodatkowe 2 miliony na drogi

 • 27-05-2016
Ilustracja do informacji: Dodatkowe 2 miliony na drogi
25 maja 2016 w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbyło się uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie przebudowy i modernizacji dróg lokalnych z funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Powiat Żarski otrzymał dofinansowanie na realizację dwóch projektów: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1116F od drogi powiatowej 1096F Lipinki Łużyckie - Górka - Sieniawa Żarska do drogi krajowej DK 12, od km 5+329 do km 6+140" oraz "Przebudowa drogi powiatowej nr 1105F od drogi krajowej DK 12 w m. Strzeszowice - Jędrzychowice - Mieszków od km 0+049 do km 3+240". Łączna kwota pozyskanych środków to około 2 miliony złotych. Umowy w imieniu powiatu podpisali: starosta Janusz Dudojć, wicestarosta Małgorzata Issel i skarbnik Eliza Siemianowska.
 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii
Typ operacji : Budowa lub modernizacja dróg lokalnych
Tytuł operacji : Przebudowa drogi powiatowej nr 1105F od drogi krajowej DK12 w m. Strzeszowice - Jędrzychowice - Mieszków, od km. 0+049 do km 3+ 240
 
 

 
czytaj dalej

Samorządowcy wyszli na boisko

 • 23-05-2016
Ilustracja do informacji: Samorządowcy wyszli na boisko
20 maja 2016 na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku odbył się turniej piłki nożnej z okazji Dnia Samorządowca. Patronat honorowy nad imprezą objął Starosta Żarski Janusz Dudojć.
Na boisku rywalizowało pięć drużyn ośmioosobowych. Pierwsze miejsce w turnieju zajęła reprezentacja Urzędu Gminy Żary. Drugie miejsce - Urząd Gminy Lipinki Łużyckie, trzecie - Urząd Miejski w Lubsku, czwarte - Starostwo Powiatowe w Żarach, piąte - Urząd Miejski w Jasieniu. W konkurencji specjalnej dla szefów jednostek samorządu terytorialnego, pierwsze miejsce zdobył starosta Janusz Dudojć. Przyznano również nagrody indywidualne w konkurencji dodatkowej - strzelanie z wiatrówki.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

45Galeria zdjęć: 2016 05 20 - Lubsko - Samorządowy turniej piłki nożnej

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

 • 19-05-2016
Ilustracja do informacji: Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
17 maja 2016 w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się pierwsze posiedzenie w nowym składzie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Spotkanie poświęcone było zagadnieniom dotyczącym bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oraz stanu przygotowania służb, inspekcji i jednostek organizacyjnych do realizacji zadań wynikających z planu zarządzania kryzysowego.
W spotkaniu zespołu uczestniczyli: Starosta Żarski Janusz Dudojć, Wicestarosta Małgorzata Issel, Sekretarz Powiatu Agnieszka Domaradzka, Skarbnik Powiatu Eliza Siemianowska, Przedstawiciel Komendant Powiatowego PSP w Żarach Grzegorz Lisik, Komendant Powiatowy Policji w Żarach Maciej Sałek, Przedstawiciel Komendanta Powiatowego Policji Dariusz Nowicki, Komendant Placówki Straży Granicznej w Tuplicach Lesław Siwka, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach Piotr Bogusławski, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żarach Elżbieta Banaś, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku Krzysztof Hadzik, Kierownik Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Lubsku Ryszard Werecki, Przedstawiciel Spółki Akcyjnej ENEA w Żarach Michał Bartosz, Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Żarskiego Lucyna Hoffman-Czyżyk, Przedstawiciel Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku Magdalena Kozłowska, Dyrektor Specjalnego Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach Janusz Stasiak, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Agnieszka Oskierko-Liczner, Kierownik Referatu ds. Dróg Powiatowych Adrian Lewandowski, Kierownik Referatu ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Cecylia Rak.
czytaj dalej

Będzie przebudowa kolejnej drogi powiatowej

 • 17-05-2016
Ilustracja do informacji: Będzie przebudowa kolejnej drogi powiatowej
16 maja 2016 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach rozpoczęto konsultacje związane z projektem dotyczącym przebudowy drogi powiatowej nr 1116F - od drogi powiatowej nr 1096F Lipinki Łużyckie - Górka - Sieniawa Żarska do drogi krajowej DK 12.
W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Żarski - Janusz Dudojć, Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Powiatowych - Joanna Rączkowska – Manaj, przedstawiciele firmy Eurovia, która wygrała przetarg na realizację zadania, oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu - Dawid Nowakowski.
czytaj dalej

Projekt ERASMUS+ w Powiecie Żarskim

 • 11-05-2016
Ilustracja do informacji: Projekt ERASMUS+ w Powiecie Żarskim
Ogromny sukces Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku – projekt ERASMUS+ w Powiecie Żarskim
 
Projekt „Mobilny kucharz na europejskim rynku pracy – zagraniczna praktyka w ZST Lubsko” otrzymał dofinasowanie z Narodowej Agencji Programu ERASMUS + na lata 2016-2018. Wartość projektu to 78 986 EURO.
Projekt zakłada zorganizowanie staży zawodowych połączonych z nauką języka niemieckiego oraz aktywnym zwiedzaniem największych miast Niemiec. Weźmie w nim udział 40 uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku.
Odbycie 3-tygodniowych staży zawodowych pozwoli uzyskać nowe kwalifikacje, doświadczenie oraz pewność siebie przyszłym absolwentom na rynku krajowym i europejskim. Celem projektu jest praktyczne poszerzenie wiedzy teoretycznej zdobytej przez uczniów na zajęciach szkolnych, nabycie nowych umiejętności i kompetencji w zakresie gastronomii oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim w praktyce.
Wyjazdy uczniów zostaną poprzedzony przygotowaniem językowym, pedagogiczno-zawodowym a także kulturowym.
Po powrocie młodzież otrzyma certyfikaty uczestniczenia w zagranicznej praktyce w ramach programu Erasmus + m.in. Europass Mobilność, honorowane przez wszystkich pracodawców europejskich. Ponadto dla zwiększenia poziomu wykorzystania kwalifikacji zawodowych w projekcie będzie stosowany Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET). ECVET ma ułatwiać uznawanie efektów uczenia się i tym samym wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych w innej instytucji za granicą.
Przewodnicząca zespołu projektowego - Alicja Czerniawska, przygotowanie zawodowe - Piotr Kobierski, przygotowanie pedagogiczne - Urszula Bryłka, koordynator projektu - Łukasz Ziemba.

70 lat Koła Łowieckiego "Cietrzew"

 • 11-05-2016
Ilustracja do informacji: 70 lat Koła Łowieckiego "Cietrzew"
2 maja 2016 w Żarach myśliwi zrzeszeni w Kole Łowieckim "Cietrzew" obchodzili jubileusz 70-lecia Koła. W uroczystościach z tej okazji wzięli również udział zaproszeni goście. Samorząd Powiatu Żarskiego reprezentowali: starosta Janusz Dudojć i wicestarosta Małgorzata Issel. Starosta składając życzenia i gratulacje z uznaniem wspomniał o pielęgnowaniu wielowiekowych tradycji myśliwskich i kultywowaniu języka, obrzedów i zwyczajów będących elementem polskiej kultury przekazywanej z pokolenia na pokolenie.
czytaj dalej

Powiatowy Dzień Strażaka

 • 09-05-2016
Ilustracja do informacji: Powiatowy Dzień Strażaka
6 maja 2016 w Lubsku odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. W uroczystościach, których gospodarzem były władze samorządowe Gminy Lubsko, udział wzięli strażacy i pracownicy cywilni PSP oraz OSP z terenu powiatu żarskiego, przedstawiciele władz samorządu powiatowego i gminnego, służby mundurowe oraz zaproszeni goście. Podczas uroczystego apelu wręczono akty mianowań na wyższe stopnie służbowe funkcjonariuszom PSP, odznaczenia resortowe i związkowe zasłużonym strażakom, druhom i zaproszonym gościom. Za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczony został Starosta Żarski Janusz Dudojć.
Podczas uroczystości w punkcie informacyjno-promocyjnym KP PSP w Żarach przeprowadzono pogadanki z dziećmi nt. bezpieczeństwa oraz właściwego sposobu zachowania w różnych niebezpiecznych sytuacjach, rozdano ulotki informacyjne.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

19Galeria zdjęć: 2016 05 06 - Lubsko - Dzień Strażaka

O powiecie na uniwersytecie

 • 05-05-2016
Ilustracja do informacji: O powiecie na uniwersytecie
27 kwietnia 2016 w Lubsku odbyły się - zorganizowane przez Uniwersytet III Wieku - zajęcia dydaktyczne "podstawy ekonomii" realizowanych w ramach projektu "Cyfroinnowacyjni- nieprzeciętni" Program Erasmus+.
Gościem specjalnym spotkania był Starosta Powiatu Żarskiego, Janusz Dudojć. Studenci UTW mieli okazję wysłuchania informacji o bieżących działaniach Starostwa Powiatowego, zasadach funkcjonowaniu urzędu, jak również o perspektywach rozwoju powiatu i Lubska. Starosta odpowiadział na szereg pytań - zainteresowanych działaniami administracji powiatowej - słuchaczy UTW. Nie zabrakło dociekliwych dyskusji między innymi o kondycji finansowej powiatu, służbie zdrowia, bezpieczeństwie publicznym i wielu innych kwestiach.
czytaj dalej

Tydzień Zdrowia w Ceramiku

 • 28-04-2016
Ilustracja do informacji: Tydzień Zdrowia w Ceramiku
Od 11 do 15 kwietnia 2016 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach odbył się - organizowany już po raz czwarty - Tydzień Zdrowia. Przedsięwzięcie skierowane było do uczniów i pracowników ZSOiT, a także wszystkich szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Żarskiego. W podsumowaniu Tygodnia Zdrowia  uczestniczyło 8 szkół - ZSOiT, I LO im. B. Prusa, KLO, SLO, ZSE, OHP, OWSiM, ZST. Każdą szkołę reprezentowało po 4 uczniów wraz z opiekunami. Uczestniczyli oni w prelekcji: „Profilaktyka cukrzycy” prowadzonej przez dietetyka Natur House oraz międzyszkolnych konkursach o zdrowym odżywianiu.
Przeprowadzono konkurs umiejętności kulinarnych „Kanapka Bystrzaka”, konkurs „Czy wiesz co jesz – rozpoznawanie produktów zbożowych” oraz „Quiz wiedzy o żywieniu i żywności”. Pierwsze miejsce zajął Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach.
W ciągu całego tygodnia uczniowie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych przygotowywali potrawy na stragan ze zdrową żywnością i częstowali nimi wszystkich uczniów i pracowników szkoły. Były to: szaszłyki z warzyw i owoców, owsianka i placuszki owsiane, świeżo sporządzane soki i koktajle z warzyw i owoców oraz kanapki.
czytaj dalej

XVII sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 27-04-2016
Ilustracja do informacji: XVII sesja Rady Powiatu Żarskiego
26 kwietnia 2016 w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XVII sesja Rady Powiatu Żarskiego.
Swój jubileusz 50-lecia pracy zawodowej obchodził - wciąż aktywny zawodowo - lek. med. Jan Strzemecki. Zaproszonemu na sesję jubilatowi złożono gratulacje, życzenia oraz podziękowania za wkład w rozwój służby zdrowia na Ziemi Żarskiej. Podziękowania od samorządowców otrzymała również Janina Kolasa - dotychczasowa szefowa żarskiego koła diabetyków. Doceniona została jej wieloletnia praca na rzecz osób dotkniętych cukrzycą.
Radni podjęli uchwały w sprawie zawarcia porozumień pomiędzy powiatem a Gminą Lubsko dotyczących realizacji inwestycji na terenie gminy. Dokonano zmian w budżecie powiatu oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Lucyna Hoffmann-Czyżyk, dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Żarskiego, poinformowała radnych o bieżącej działalności poradni.
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook