.

Jubileusz 70-lecia ZSOiE w Lubsku

 • 10-10-2016
Ilustracja do informacji: Jubileusz 70-lecia ZSOiE w Lubsku
7 października 2016 w Lubsku odbyły się obchody jubileuszu 70-lecia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych. Po mszy św. uczestnicy obchodów przeszli ulicami miasta do Lubskiego Domu Kultury, gdzie odbyła się część oficjalna i artystyczna. W jej trakcie starosta Janusz Dudojć w imieniu samorządu powiatu żarskiego złożył życzenia dyrekcji, nauczycielom, uczniom i absolwentom szkoły oraz na ręce dyrektor Gabrieli Fiedler przekazał czek na kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na potrzeby szkoły. Ostatnim punktem programu był bal absolwentów.
czytaj dalej

Doroczny Festyn "Hubertus" w Złotniku

 • 06-10-2016
Ilustracja do informacji: Doroczny Festyn "Hubertus" w Złotniku
2 października 2016 w Złotniku odbył się doroczny koniarski Festyn "Hubertus". W konkurencji powożenia zwyciężył Ireneusz Perczyński, w konkursie sprawnościowym typu "western" - Sławomir Myśliwiec, w pogoni za lisem - Elżbieta Wiktorska. W konkursie skoków przez przeszkody o nagrodę Starosty Powiatu Żarskiego pierwsze miejsce zajał Piotr Skiba. Nagrodę - siodło - wręczyła zwycięzcy wicestarosta Małgorzata Issel. Nagrodę w kategorii młodzików ufundował członek zarządu powiatu Edward Skobelski.
Podziekowania od samorządu powiatu żarskiego otrzymał Janusz Lewandowski - za osobiste wieloletnie zaangażowanie w organizację festynu oraz pracę na rzecz społeczności lokalnej.
Hodowcami roku zostali Stanisława i Tadeusz Kuczak ze Złotnika. Najciekawsze stoiska ze zwierzętami hodowlanymi przygotowali: Franciszek Socha i Daniel Gajerski z Żar, Czesław Nowaczyński z Lubanic oraz Jolanta Bora z Lipinek Łużyckich.
czytaj dalej

70 lat Cechu w Żarach

 • 06-10-2016
Ilustracja do informacji: 70 lat Cechu w Żarach
30 września 2016 w Żarach odbyły się uroczystości związane z 70. rocznicą powstania Cechu Rzemiosł Różnych. W imieniu samorządu powiatu żarskiego w obchodach rocznicy wzięli udział między innymi: starosta Janusz Dudojć, przewodnicząca rady Helena Sagasz oraz radni rady powiatu. Starosta pogratulował jubileuszu i złożył życzenia wszystkim członkom żarskiego Cechu Rzemiosł Różnych, Handlu i Przedsiębiorczości. Jednym z punktów programu był apel pamięci przy Pomniku Zesłańców Sybiru, pod którym starosta złożył wiązankę kwiatów.
czytaj dalej

V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Żarach

 • 03-10-2016
Ilustracja do informacji: V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Żarach
30 września 2016 w Starostwie Powiatowym odbył się V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Żarach. Uczestnikami Zjazdu byli delegaci ze wszystkich 25 jednostek OSP działających na terenie powiatu i przedstawiciele do nowego Zarządu wybrani na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w Oddziałach Gminnych Związku. Na Zjazd przybyli także - Dyrektor Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Zielonej Górze druhna Elżbieta Polak, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku druh Ryszard Klisowski, Przedstawiciel Zarządu Oddziału Wojewódzkiego druh Edward Skobelski oraz Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Żarach mł. bryg. Paweł Hryniewicz.
W trakcie Zjazdu przedstawiono sprawozdania z 5-letniej działalności ustępującego Zarządu. Wybrano nowe władze Oddziału Powiatowego ZOSP RP i wytyczono kierunki działań na kolejną kadencję. Prezesem Oddziału Powiatowego Związku OSP w Żarach ponownie został wybrany starosta Janusz Dudojć. Dokonano także wyboru Delegatów na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Zielonej Górze.
czytaj dalej

XXI sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 03-10-2016
Ilustracja do informacji: XXI sesja Rady Powiatu Żarskiego
29 września 2016 w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXI sesja Rady Powiatu Żarskiego.
Radni zapoznali się z informacją Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu.
Podjęto uchwały:
- w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg w Powiecie Żarskim i ich parkowania na parkingach strzeżonych na rok 2017,
- w sprawie uchwalenia powiatowego programu opieki nad zabytkami.
- w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego stałej Komisji  Zdrowia i Opieki Społecznej,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego stałej Komisji Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich z późn. zm,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady, określenia jej przedmiotu działania i składu osobowego,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego stałej Komisji Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej,
- w sprawie Regulaminu korzystania z parkingów samochodowych na terenie nieruchomości Powiatu Żarskiego położonych w obrębie Olszyna gmina Trzebiel oraz w obrębie Jeziory Wysokie gmina Brody - obszar byłych Terminali Towarowych Odpraw Celnych w Olszynie,
- w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/79/2016 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żagańskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2016 roku,
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu żarskiego na 2016 r.,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2016-2025.
- w sprawie udzielenia dotacji dla 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach.
czytaj dalej

Powiat pozyskuje środki unijne dla szkół

 • 28-09-2016

Ilustracja do informacji: Powiat pozyskuje środki unijne dla szkół
 
23 września 2016 w Görlitz odbyło się spotkanie robocze Uczniowskich Agencji Turystycznych (UAT), w którym wzięli udział między innymi uczniowie i nauczyciele z żarskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa. Podczas spotkania inaugurującego współpracę w projekcie RegionalManagement - Kompetencje i perspektywy zawodowe w polsko-saksońskim regionie przygranicznym, przedstawiciele UAT z Saksonii poznali uczniów i nauczycieli z Polski.
Uczniowie i nauczyciele otrzymali pierwsze zadania projektowe. Uczestnicy spotkania wzięli udział w multimedialnym zwiedzaniu zabytków w Görlitz.
Spotkanie robocze przygotowali uczniowie i nauczyciele UAT w Görlitz. Następne spotkanie przedstawicieli UAT odbędzie się w dniach 9-10 listopada 2016 r. w Lubaniu.
 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. Grupę docelową stanowią polscy i niemieccy uczniowie w wielu 15-18 lat, a także nauczyciele.
Cele projektu, to inicjowanie i dalsze rozwijanie transgranicznych sieci kooperacyjnych w zakresie turystyki pomiędzy szkołami; wzmocnienie i pogłębianie współpracy w dziedzinie zarządzania kulturą i projektami turystycznymi między szkołami w Polsce i w Saksonii. Wspieranie kstałcenia kompetentnego i kreatywnego kapitału ludzkiego w regionie poprzez ofertę edukacyjną dla uczniów i nauczycieliw zakresie zarządzania projektami, kulturą i międzyszkolnymi kooperacjami turystycznymi. Wspieranie kształcenia przedsiębiorczości uczniów w zakresie edukacji, kultury i turystyki oraz wspieranie mobilności uczniów z uwzględnieniem nauki języka sąsiada, nabywania kompetencji międzykulturowych oraz edukacji w zakresie wspólnego polsko-saksońskiego dziedzictwa kulturowego.
 
 
czytaj dalej

70-lecie Budowlanki w Żarach

 • 19-09-2016
Ilustracja do informacji: 70-lecie Budowlanki w Żarach
17 września 2016 odbyły się uroczyste obchody 70-lecia Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach. Starosta Janusz Dudojć złożył z tej okazji życzenia dyrekcji, gronu pedagogicznemu, pracownikom szkoły, a także uczniom i absolwentom żarskiej "Budowlanki". Jednocześnie wręczył na ręce dyrektor szkoły Ewy Styś czek na kwotę 20.000 złotych z przeznaczeniem na potrzeby szkoły.
czytaj dalej

Sukces na dożynkach wojewódzkich

 • 07-09-2016
Ilustracja do informacji: Sukces na dożynkach wojewódzkich
4 września 2016 w Strzelcach Krajeńskich odbyło się XVIII Lubuskie Święto Plonów. Podczas dożynek wojewódzkich Lubuska Izba Rolnicza na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego przeprowadziła konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Zwycięzców wyłoniono spośród reprezentantów poszczególnych powiatów. W kategorii wieńca współczesnego pierwsze miejsce w województwie zajęło Koło Gospodyń Wiejskich z Mirostowic Górnych (gmina Żary). Serdecznie gratulujemy sukcesu.
czytaj dalej

Czytali "Quo vadis"

 • 07-09-2016
Ilustracja do informacji: Czytali "Quo vadis"
3 września 2016 Starostwo Powiatowe w Żarach wspólnie z powiatowymi placówkami oświatowymi i pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej zapraszało wszystkich mieszkańców powiatu żarskiego do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie pod patronatem honorowym pary prezydenckiej Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy. W tym roku wybrana została książka Henryka Sienkiewicza "Quo vadis". Uczniowie i nauczyciele czytali fragmenty powieści, organizowali quizy ze znajomości treści oraz zachęcali do wspólnego czytania. Akcja odbywała się w kilku miejscach w Żarach: w parku przy Al. Jana Pawła II, przed restauracją "Kuźnia smaków" w Rynku, przed restauracją "Zielona Oliwka" na pl. Przyjaźni, przy firmie Foto Przedwojski na ul. Buczka, w sklepie Tesco przy ul. Broni Pancernej,a także w Lubsku - przy fontannie oraz przed ratuszem.
czytaj dalej

Inauguracja roku szkolnego

 • 07-09-2016
Ilustracja do informacji: Inauguracja roku szkolnego
1 września 2016 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach - nowo powstałej placówce oświatowej, utworzonej na bazie Zespołu Szkół Samochodowych - odbyła sie powiatowa inauguracja roku szkolnego 2016/2017. Wicestarosta Małgorzata Issel dokonała symbolicznego odsłonięcia nowej tablicy szkoły. Uroczyście wręczono akty mianowania na stopień awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego. Otrzymali je: Aleksandra Palcat z Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Żarskiego, Aleksandra Matusik i Katarzyna Marciniszyn z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach, Lidia Padden z Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach oraz Dariusz Kogut z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach. W inauguracji wzięli udział dyrektorzy powiatowych placówek oświatowych oraz radni Rady Powiatu Żarskiego.
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook