.

Powiat Żarski na drugim miejscu w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży

 • 13-12-2016
Ilustracja do informacji: Powiat Żarski na drugim miejscu w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży
12 grudnia 2016 w urzędzie marszałkowskim w Zielonej Górze odbyło się uroczyste podsumowanie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży 2015/2016. W klasyfikacji generalnej powiatów na drugiej pozycji znalazł się powiat żarski, wyprzedzając powiat zielonogórski (ziemski), a ulegając tylko zielonogórskiemu (powiat grodzki). Puchar, medal i dyplom odebrał starosta żarski Janusz Dudojć w towarzystwie Marka Bobka i Roberta Kaszubskiego - koordynatorów sportu szkolnego w powiecie.
 
Klasyfikacja generalna szkół podstawowych:
VI miejsce - SP nr 3 Żary
 
Klasyfikacja generalna gimnazjów:
I miejsce - Gimnazjum nr 3 Żary
 
Klasyfikacja generalna miast:
II miejsce - Żary
czytaj dalej

Starosta Żarski Janusz Dudojć nagrodził najlepszych uczniów

 • 07-12-2016
Ilustracja do informacji: Starosta Żarski Janusz Dudojć nagrodził najlepszych uczniów
7 grudnia 2016 w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się uroczyste wręczenie nagród Starosty Żarskiego dla najlepszych uczniów za wybitne osiągniecia w nauce, sporcie, kulturze i sztuce oraz nauce zawodu. Nagrody pieniężne wręczali starosta Janusz Dudojć i członek Zarządu Powiatu Edward Skobelski.
 
Nagrodzeni:
Daria Franczak (Zespół Szkół Technicznych w Lubsku)
Kamila Żuklińska (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żarach)
Natalia Kozłowska (Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach)
Karol Bijata (Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach)
Ewa Dziemdziora (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach)
Adam Adamczuk (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach)
Dominika Bednarek (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach)
Bartłomiej Szałęga (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach)
Kornel Siemaszko (Zespół Szkół Budowlanych w Żarach)
Michał Poźniak (Zespół Szkół Budowlanych w Żarach)
Michał Kościński (Zespół Szkół Budowlanych w Żarach)
Marcin Czajkowski (Zespół Szkół Budowlanych w Żarach)
Michał Pachurka (Zespół Szkół Budowlanych w Żarach)
Mateusz Borowy (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku)
Mikołaj Giedrowicz (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku)
Maciej Balak (Ośrodek dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach)
Bartłomiej Doliński (Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Żarach)
Anna Kapłon (Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Żarach)
Natalia Maciejewska (Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Żarach)
Piotr Paduszyński (Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Żarach)
Paula Robińska (Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Żarach)
Weronika Wróblewska (Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Żarach)
Emilia Senderek (Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Żarach)
Hanna Wilk (Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Żarach)
czytaj dalej

XXIII sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 07-12-2016
Ilustracja do informacji: XXIII sesja Rady Powiatu Żarskiego
6 grudnia 2016 w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXIII sesja Rady Powiatu Żarskiego. Na sesji wystąpiły dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Lubska i zaśpiewały kolędy. W podziękowaniu za występ obdarowane zostały upominkami.
Dyrektor Zakładu Rozwoju i Inwestycji ENEA Operator Sp. z o.o. Eugeniusz Bodak poinformował radnych o stanie zaawansowania prac oraz zaistniałych problemach na linii WN 110 kV relacji GPZ Nowogród Bobrzański – GPZ Żary, a także o poprawie bezpieczeństwa energetycznego województwa lubuskiego. - Tylko przy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego ENEA Operator będzie mogła konsekwentnie realizować ambitne plany inwestycyjne, które korzystnie wpłyną na rozwój naszego regionu - powiedział Eugeniusz Bodak.
Podjęto uchwały:
- w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017.
- w sprawie Regulaminu korzystania z parkingów samochodowych na terenie nieruchomości Powiatu Żarskiego położonych w obrębie Olszyna gmina Trzebiel oraz w obrębie Jeziory Wysokie gmina Brody - obszar byłych Terminali Towarowych Odpraw Celnych w Olszynie.
- w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żarski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu żarskiego na 2016 r.
czytaj dalej

Powiatowe Mikołajki w Szpitalu na Wyspie

 • 07-12-2016
Ilustracja do informacji: Powiatowe Mikołajki w Szpitalu na Wyspie
6 grudnia 2016 starosta Janusz Dudojć, wicestarosta Małgorzata Issel oraz przewodnicząca rady nadzorczej Szpitala na Wyspie Jolanta Dankiewicz obdarowywali wszystkich małych pacjentów mikołajkowymi upominkami.
czytaj dalej

Prezent dla Oddziału Dziecięcego

 • 07-12-2016
Ilustracja do informacji: Prezent dla Oddziału Dziecięcego
6 grudnia 2016 Oddział dziecięcy Szpitala Na Wyspie odwiedził Starosta Żarski Janusz Dudojć z mikołajowym prezentem w postaci bonu o wartości 12 000 zł na zakup skanera do żył. Urządzenie ułatwi pracę personelowi oddziału, a małym pacjentom oszczędzi bólu.
czytaj dalej

Pukając do nieba bram

 • 06-12-2016
Ilustracja do informacji: Pukając do nieba bram
5 grudnia 2016 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Żarach odbyło się spotkanie edukacyjne w zakresie profilaktyki uzależnień. W spotkaniu wzięło udział około 180 uczniów klas I i II Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa. Akcja profilaktyczna pn.”Pukając do nieba bram”, prowadzona przez Wojciecha Kubiaka, polegała na przedstawieniu tematyki uzależnień ukazując słabości wielu znanych idoli młodych osób, którzy odeszli w tragiczny sposób. Autor projektu dedykował młodzieży wybrane piosenki nieżyjących już ludzi sceny, a także zachęcał młodzież do dyskusji na temat bezsensu uzależnienia od alkoholu, narkotyków, hazardu, doświadczeń seksualnych.
czytaj dalej

Szkolenia dla mieszkańców w Żarach i w Lubsku

 • 05-12-2016
Ilustracja do informacji: Szkolenia dla mieszkańców w Żarach i w Lubsku
3 grudnia 2016 w Żarach i w Lubsku - w ramach kampanii społecznej prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji „Czad i ogień. Obudź czujność” - odbyło się szkolenie zorganizowane przez Starostę Powiatu Żarskiego Janusza Dudojcia oraz Komendanta Powiatowego PSP w Żarach st. kpt. Roberta Słowikowskiego. Szkolenie, w którym uczestniczyli dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, zarządcy wspólnot mieszkaniowych oraz mieszkańcy Powiatu Żarskiego, poświęcone było zagadnieniom dot. bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych oraz bezpieczeństwa pożarowego obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej. W trakcie spotkania Starosta Janusz Dudojć zaprezentował broszurę „Zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych – poradnik mieszkańca Powiatu Żarskiego” oraz zwrócił uwagę uczestnikom szkolenia, jak ważna jest umiejętność zachowania się ludzi przed, w trakcie i po ustąpieniu sytuacji kryzysowej. Podkreślił, że niejednokrotnie sami możemy ograniczyć straty w mieniu i dobytku poprzez przygotowanie się oraz umiejętne i rozważne postępowanie w „trudnej sytuacji”, które może mieć miejsce w naszym otoczeniu.
W czasie szkolenia przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Żarach omówili podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego w codziennym życiu oraz przedstawili możliwości zabezpieczenia się przed czadem i pożarem poprzez instalację czujek. Jak zostało zasygnalizowane, czujki nie zapobiegają powstawaniu czadu czy też pożaru, ale skutecznie mogą zaalarmować lokatorów mieszkania, w którym powstał pożar lub wydziela się niebezpieczny gaz. Umożliwia to w wielu wypadkach szybkie opuszczenie niebezpiecznego miejsca bądź ugaszenie ognia w zarodku, co znacznie ogranicza straty. Ponadto strażacy przypomnieli o obowiązkach, jakie spoczywają na właścicielach i zarządcach budynków, obiektów w zakresie okresowych przeglądów instalacji gazowej, przewodów wentylacyjnych i kominowych.
Dla uczestników szkolenia, na zakończenie spotkania, przygotowano loterię, podczas której można było wylosować czujki czadu i dymu ufundowane przez Starostę Janusza Dudojcia.
czytaj dalej

XXIII sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 01-12-2016
Ilustracja do informacji: XXIII sesja Rady Powiatu Żarskiego
6 grudnia 2016 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala 108, odbędzie się XXIII sesja Rady Powiatu Żarskiego.
 
Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu XXII sesji Rady Powiatu Żarskiego.
2. Sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
3. Informacja Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracy Komisji w okresie między sesjami.  
4. Stan zaawansowania prac oraz zaistniałych problemów na linii WN 110 kV relacji GPZ Nowogród Bobrzański – GPZ Żary.
5. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego województwa lubuskiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z parkingów samochodowych na terenie nieruchomości Powiatu Żarskiego położonych w obrębie Olszyna gmina Trzebiel oraz w obrębie Jeziory Wysokie gmina Brody - obszar byłych Terminali Towarowych Odpraw Celnych w Olszynie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żarski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu żarskiego na 2016 r.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski, sprawy różne.
 
 
czytaj dalej

O sytuacjach kryzysowych w zimie

 • 29-11-2016
Ilustracja do informacji: O sytuacjach kryzysowych w zimie
28 listopada 2016 w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się wspólne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Celem spotkania było przeanalizowanie możliwości służb podległych Staroście w sytuacjach kryzysowych w okresie zimowym.
Starosta Janusz Dudojć mówił o konieczności informowania mieszkańców o sposobach reagowania na różne sytuacje kryzysowe. Podkreślił wagę konieczności dokonywania przez mieszkańców obowiązkowych przeglądów instalacji kominowych. Poinformował, że w najbliższą sobotę (tj.3 grudnia 2016 r.) od godziny 10 rozpoczyna się akcja propagująca zasady bezpiecznego korzystania z pieców opalanych paliwem stałym lub gazem i korzyściach płynących z montowania czujek dymu i czadu. Starosta poruszył ważny problem związany z zapewnieniem osobom bezdomnym miejsc w noclegowniach i punktach wydawania gorącego posiłku.
Ponadto omówiono stan przygotowań do zimowego utrzymania dróg powiatu żarskiego.
Przedstawiciel Spółki Akcyjnej ENEA poinformował o konieczności uruchomienia dodatkowej nitki dostaw prądu, celem zabezpieczenia mieszkańców Żar i Powiatu w sytuacji kryzysowej. Ten problem będzie m.in. poruszony na najbliższej sesji Rady Powiatu (tj. 6 grudnia 2016 r.).
czytaj dalej

Spotkanie z minister Anną Zalewską

 • 28-11-2016
Ilustracja do informacji: Spotkanie z minister Anną Zalewską
25 listopada 2016 w Auli Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie z Minister Edukacji Narodowej Anną Zalewską, poświęcone reformie edukacji. W spotkaniu uczestniczyli minister Elżbieta Rafalska, wojewoda Władysław Dajczak, poseł Jacek Kurzępa, Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa, przedstawiciele wszystkich szczebli samorządów, dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele związków zawodowych i kuratorium. Po prezentacji rządowych założeń nowej reformy systemu oświaty odbyła się dyskusja - najwięcej pytań dotyczyło szkolnictwa gimnazjalnego, w tym likwidacji gimnazjów. Rząd planuje wprowadzenie zmian od 1 września 2017 roku. Samorząd Powiatu Żarskiego na gorzowskim spotkaniu reprezentowała wicestarosta Małgorzata Issel.
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook