.

2016

Informacja o zadaniach realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Żary, dnia 03.06.2016 r.
 
Powiat Żarski otrzymał  dofinansowanie z Budżetu Państwa na realizację zadania pn.: „Poprawa dostępności do usług, bazy rekreacyjno-wypoczynkowej oraz oświatowej poprzez przebudowę dróg powiatowych w miejscowości Lubsko - etap I droga powiatowa nr 3201F - ulica Bohaterów i etap II - droga powiatowa nr 3206F - ul. E.Plater” w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju  gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
 
Kwota otrzymanej dotacji  to 884 751,00 zł, co stanowi 50% kosztów inwestycji.
 
W ramach przebudowy zostanie  zmodernizowany odcinek dróg o łącznej długości 1 010,76 mb, z nawierzchnią bitumiczną oraz z kostki kamiennej. Wykonane zostaną ciągi pieszo rowerowe, chodniki, zatoki parkingowe, odwodnienie jezdni oraz korekta stałej organizacji ruchu.
 
Wykonawca robót: TANDEM Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pułaskiego 8.
 
Termin wykonania: 10.10.2016 rok.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook