.

2016

Podpisanie umowy partnerskiej z Saksońską Agencją Oświatową dot. projektu "RegionalManagment"

Ilustracja do informacji: Podpisanie umowy partnerskiej z Saksońską Agencją Oświatową dot. projektu "RegionalManagment"
 
20.12.2016 r. Starosta Powiatu Żarskiego podpisał umowę partnerską z Saksońską Agencją Oświatową z Görlitz dot. projektu: " RegionalManagement Kompetencje i perspektywy
zawodowe w polsko - saksońskim regionie przygranicznym"
Czas trwania projektu: 36 miesięcy
Wartość projektu: 649.277,29 €
 
Głównym celem projektu RegionalManagment jest opracowanie i przeprowadzenie transgranicznych działań edukacyjnych w kierunku rozwoju regionalnego rynku pracy w obszarze wsparcia w dziedzinach: menedżer turystyki regionalnej i menedżer kultury. Podstawą realizacji działań jest Program Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020, w którego ramach zakłada się m.in. budowanie wspólnej marki dolnośląsko-saksońskiego regionu przygranicznego wraz z tworzeniem polsko-niemieckich sieci turystycznych oraz zwiększanie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Centralnym punktem projektu jest transgraniczna sieć współpracy składająca się z zarekomendowanych przez grupę kierowniczą liceów w Lubaniu, Żarach, Zgorzelcu, Görlitz, Bautzen i Hoyerswedyie regionalnych instytucji kultury, uczniów, nauczycieli, rodziców i partnerów projektu oraz instytucji wspierających.
 
W projekcie bierze udział młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Żarach.
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook