.

2016

XXIII sesja Rady Powiatu Żarskiego

Ilustracja do informacji: XXIII sesja Rady Powiatu Żarskiego
6 grudnia 2016 w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXIII sesja Rady Powiatu Żarskiego. Na sesji wystąpiły dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Lubska i zaśpiewały kolędy. W podziękowaniu za występ obdarowane zostały upominkami.
Dyrektor Zakładu Rozwoju i Inwestycji ENEA Operator Sp. z o.o. Eugeniusz Bodak poinformował radnych o stanie zaawansowania prac oraz zaistniałych problemach na linii WN 110 kV relacji GPZ Nowogród Bobrzański – GPZ Żary, a także o poprawie bezpieczeństwa energetycznego województwa lubuskiego. - Tylko przy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego ENEA Operator będzie mogła konsekwentnie realizować ambitne plany inwestycyjne, które korzystnie wpłyną na rozwój naszego regionu - powiedział Eugeniusz Bodak.
Podjęto uchwały:
- w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017.
- w sprawie Regulaminu korzystania z parkingów samochodowych na terenie nieruchomości Powiatu Żarskiego położonych w obrębie Olszyna gmina Trzebiel oraz w obrębie Jeziory Wysokie gmina Brody - obszar byłych Terminali Towarowych Odpraw Celnych w Olszynie.
- w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żarski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu żarskiego na 2016 r.
 
 
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook