.

Organizacje pozarządowe NGO

UCHWAŁA NR 874/2024 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzanie i wspieranie zadań powiatu żarskiego realizowanych przez organizacje pozarządowe bez formalnego zlecenia ich prowadzenia przez powiat w 2024 r.

 • 17-01-2024

UCHWAŁA NR 876/2024 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Żarskiego w roku 2024.

 • 17-01-2024

UCHWAŁA NR 848/2023 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 r.

 • 29-11-2023

Protokół z przeprowadzenia konsultacji w sprawie ,,Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024''.

 • 14-11-2023

UCHWAŁA NR 832/2023 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 • 06-11-2023

UCHWAŁA NR 831/2023 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w roku 2024.

 • 06-11-2023

Aktualizacje do dotacji z budżetu Powiatu Żarskiego na rok 2023

 • 03-04-2023

EWIDENCJE

 • 07-05-2015

Obwieszczenie w sprawie likwidacji Stowarzyszenia Zwykłego, Uczniowskiego Klubu Sportowego, Klubu Sportowego

 • 04-11-2022
Obwieszczenie w sprawie likwidacji Stowarzyszenia Zwyklego, Uczniowskiego Klubu Sportowego, Klubu Sportowego
 
Likwidator Stowarzyszenia Zwykłego, Uczniowskiego Klubu Sportowego, Klubu Sportowego pod nazwą: "ŻARY TRIATHLON TEAM" z siedzibą w Żarach przy ulicy Lelewela 6d informuje, że w/w Stowarzyszenie na mocy Uchwały 2/2022 z dnia 02.11.2022 r. Walnego Zebrania Członków jest w trakcie likwidacji.
 
Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na adres siedziby stowarzyszenia: KS "ŻARY TRIATHLON TEAM" z siedzibą w Żarach przy ulicy Lelewela 6d.
 
Likwidator: Oskar Bogucki
czytaj dalej

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA: Z EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH, Z EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH i Z EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE STOWARZYSZENIA, KTÓRYCH STATUTY NIE PRZEWIDUJĄ PROWADZENIA DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ

 • 14-03-2022
1 2 3
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook