.

Informacje

IV przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego - Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Obrębie 0003 miasta Żary przy ul. Bohaterów Getta, oznaczona ewidencyjnie działką nr 80/8 o pow. 1,2093 ha, stanowiąca użytek Bi- inne tereny zabudowane

Zarząd Powiatu Żarskiego
Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)
Ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, który odbędzie się w dniu 03.09.2024 r. o godzinie 10.00 w Starostwie Powiatowym w Żarach, Aleja Jana Pawła II nr 5, sala nr 108.
 
Położenie i opis nieruchomości, nr działki, powierzchnia:

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Obrębie 0003 miasta Żary przy ul. Bohaterów Getta, oznaczona ewidencyjnie działką nr 80/8 o pow. 1,2093 ha, stanowiąca użytek Bi- inne tereny zabudowane. Działka o kształcie nieregularnym, terenie płaskim zagospodarowana w niewielkiej części utwardzeniami betonowymi i ogrodzona od strony zachodniej i północnej – odrodzeniem ceglano-betonowym, od strony wschodniej ogrodzeniem metalowym z paneli ogrodzeniowych. Na działce znajdują się niezidentyfikowane przykryte gruzem i roślinnością obiekty oraz urządzenia stanowiące pozostałość po prowadzonej w przeszłości działalności gospodarczej. Przez północnozachodnią część działki przebiega sieć kanalizacji deszczowej kdD250. Wzdłuż północnej granicy działki i dalej w kierunku południowym przy budynku magazynu TR i budynku apteki przebiega sieć telekomunikacyjna.
Nieruchomość gruntowa zabudowana jest 4 budynkami.
 
Więcej informacji w załączniku.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook