.

Wydarzenia

Rozwój szkolnictwa zawodowego - spotkanie zespołów roboczych

 • 22-02-2016
Ilustracja do informacji: Rozwój szkolnictwa zawodowego - spotkanie zespołów roboczych
22 lutego 2016 w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie robocze zespołów do spraw opracowania programu rozwoju szkolnictwa zawodowego w Powiecie Żarskim.
Marek Kamiński, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze przedstawił założenia "Projektu modernizacji szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim". Emilia Stachów, psycholog i doradca zawodowy w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Żarach przedstawiła "Plany i preferencje edukacyjne gimnazjalistów. O sytuacji demograficznej mówił z kolei Bartłomiej Kubiak, naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia w żarskim starostwie.
czytaj dalej

Spotkanie Zarządu OSP

 • 22-02-2016
Ilustracja do informacji: Spotkanie Zarządu OSP
22 lutego 2016 w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Zarząd pod przewodnictwem starosty Janusza Dudojcia podjął uchwałę w sprawie wytypowania gminy i jednostki OSP do projektu unijnego związanego z zakupem średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Wybrano jednostkę OSP Złotnik w gminie Żary. Projekt realizowany jest przez Oddział Wojewódzki ZOSP PR.
Podjęto również uchwałę o zwołaniu na dzień 30 września br. zwyczajnego zjazdu Oddziału Powiatowego ZOSP RP. Ustalono liczbę delegatów i przedstawicieli do Zarządu Oddziału.
czytaj dalej

Podsumowanie Powiatowej Olimpiady Młodzieży w sezonie 2014/2015

 • 21-02-2016
Ilustracja do informacji: Podsumowanie Powiatowej Olimpiady Młodzieży w sezonie 2014/2015
19 lutego 2016 w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żarach odbyło się uroczyste Podsumowanie Powiatowej Olimpiady Młodzieży 2014/2015. Poznaliśmy zwycięzców w klasyfikacjach gmin, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Najlepsi sportowcy i trenerzy otrzymali nagrody pieniężne. Przy tej okazji nagrody starosty Janusza Dudojcia odebrali dyrektorzy - Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ekonomicznych w Lubsku za wysokie lokaty w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2016 miesięcznika "Perspektywy".
 
KLASYFIKACJA GMIN
1. Żary - miasto
2. Łęknica
3. Lubsko
4. Żary - gmina
5. Jasień
6. Lipinki Łużyckie
7. Brody
8. Trzebiel
9. Przewóz
10. Tuplice
 
KLASYFIKACJA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
1. SP nr 5 w Żarach
2. SP nr 3 w Żarach
3. SP w Łęknicy
4. SP nr 1 w Żarach
5. SP nr 8 w Żarach
6. SP nr 1 w Lubsku
7. SP nr 3 w Lubsku
8. SP w Jasieniu
9. SP w Lipinkach Łużyckich
10. SP nr 2 w Żarach
 
KLASYFIKACJA GIMNAZJÓW
1. Gimnazjum nr 3 w Żarach
2. Gimnazjum w Łęknicy
3. Społeczne Gimnazjum w Żarach
4. Gimnazjum nr 1 w Lubsku
5. Niepubliczne Gimnazjum dla Młodzieży w Lubsku
6. Gimnazjum w Trzebielu
7. Gimnazjum nr 2 w Żarach
8. Gimnazjum w Grabiku
9. Gimnazjum w Lipinkach Łużyckich
10. Gimnazjum nr 1 w Żarach
 
KLASYFIKACJA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
1. ZSE w Żarach
2. ZSO w Żarach
3. SLO w Żarach
4. ZSOiT w Żarach
5. ZSOiE w Lubsku
6. ZST w Lubsku
7. ZSS w Żarach
8. ZSB w Żarach
9. KLO w Żarach
 
czytaj dalej

Zarząd rozdzielił dotacje z budżetu powiatu

 • 17-02-2016
Ilustracja do informacji: Zarząd rozdzielił dotacje z budżetu powiatu
17 lutego 2016 Zarząd Powiatu Żarskiego rozdzielił dotacje z budżetu powiatu, rozpatrując wnioski złożone w konkursie ofert na realizację zadań powiatu w zakresie kultury i edukacji oraz kultury fizycznej i turystyki. Kwotę 180.000 złotych rozdzielono na 28 podmiotów.
 
czytaj dalej

Kształcenie zawodowe - trwają konsultacje

 • 16-02-2016
Ilustracja do informacji: Kształcenie zawodowe - trwają konsultacje
15 lutego 2016 w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się kolejne z cyklu spotkań przygotowawczych do wdrożenia reformy szkolnictwa zawodowego w Powiecie Żarskim. O przystąpieniu powiatu do wojewódzkiego projektu dotyczącego jakości kształcenia zawodowego - z Markiem Kamińskim, dyrektorem Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego przy Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze - rozmawiali starosta Janusz Dudojć i wicestarosta Małgorzata Issel. Projekt ten jest szansą na pozyskanie znaczących środków na realizację planów dotyczących zmian w szkolnictwie zawodowym. Dyrektor Kamiński podkreślił, że utworzenie w powiecie żarskim - na bazie żarskiej "samochodówki" - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, jest bardzo dobrym i ważnym krokiem na drodze do osiągnięcia zamierzonych celów.
czytaj dalej

Spotkanie z pracodawcami w Jasieniu

 • 12-02-2016
Ilustracja do informacji: Spotkanie z pracodawcami w Jasieniu
10 lutego 2016 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Jasieniu odbyło się spotkanie z pracodawcami, prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie gminy Jasień. Starosta Janusz Dudojć przedstawił koncepcję przekształceń szkolnictwa zawodowego w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski. Szefowie firm z zainteresowaniem przyjęli informacje o możliwościach przyjmowania uczniów szkół zawodowych na praktyki w zakładach pracy. Niewątpliwie, jednym z aspektów decydującym o przystąpieniu do realizacji takich rozwiązań, jest możliwość refundacji kosztów szkolenia uczniów. Z kolei korzyścią dla ucznia jest nabywanie i doskonalenie umiejętności praktycznych na nowoczesnych urządzeniach pracujących obecnie w poszczególnych firmach. Wstępne ustalenia mogą być podstawą do podejmowania kolejnych działań w tym zakresie.
czytaj dalej

Bezpieczeństwo w Powiecie Żarskim

 • 09-02-2016
Ilustracja do informacji: Bezpieczeństwo w Powiecie Żarskim
9 lutego 2016 w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się robocze spotkanie dotyczące stanu bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Żarskiego. Na zaproszenie starosty Janusza Dudojcia przybyli wójtowie, burmistrzowie i osoby reprezentujące gminy powiatu, przedstawiciele służb mundurowych - Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, a także Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
 
Starosta podsumował ubiegły rok pod kątem bezpieczeństwa publicznego. Zaznaczył przy tym, że powiat stale wspiera wszelkie działania mające na celu poprawę warunków pracy służb mundurowych. Z budżetu powiatu wydatkowane są dodatkowe środki wspomagające zakup nowych samochodów służbowych. Rozmawiano również o budowie nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
 
Policjanci zaprezentowali uczestnikom spotkania mapę bezpieczeństwa i zagrożeń w powiecie wraz z analizą stanu obecnego. Burmistrz Łęknicy sygnalizował potrzebę wzmocnienia posterunków policji na terenach przygranicznych.
 
W związku z potencjalnym zagrożeniem ze strony uchodźców, straż graniczna prowadzi wzmożone patrole - we współpracy z policją i niemieckimi służbami granicznymi. Podkreślono jednak, że na dzień dzisiejszy na terenie powiatu nie stwierdzono bezpośrednich zagrożeń z tym związanych.
czytaj dalej

Powiat wyremontuje ul. Moniuszki w Żarach

 • 04-02-2016
Ilustracja do informacji: Powiat wyremontuje ul. Moniuszki w Żarach
3 lutego 2016 w starostwie odbyło się spotkanie z przedstawicielami żarskiego ratusza w sprawie planowanej przebudowy ul. Moniuszki w Żarach, która jest drogą powiatową i łączy się z ulicami miejskimi. Planowana inwestycja obejmowałaby odcinek od drogi krajowej DK27 (rondo przy stacji benzynowej) do skrzyżowania ul. Moniuszki, Wieniawskiego i Lotników. To skrzyżowanie ma być przebudowane na rondo. Koncepcja zakłada również przebudowę ulicy Strzelców - w ramach porozumienia z urzędem miejskim, do którego ta droga należy.
Po opracowaniu założeń, starostwo zleci wykonanie dokumentacji projektowej dla całej inwestycji. Remont mógłby ruszyć w 2017 roku.
Wcześniej, prawdopodobnie już wiosną tego roku rozpocznie się remont wiaduktu kolejowego na ul. Moniuszki. Powiat czeka obecnie na ostatnie pozwolenia, by móc zacząć realizację tej inwestycji.
czytaj dalej

XIV sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 01-02-2016
Ilustracja do informacji: XIV sesja Rady Powiatu Żarskiego
1 lutego 2016 w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XIV sesja Rady Powiatu Żarskiego.
Na wstępie obrad gratulacje od samorządu Powiatu Żarskiego za wysokie lokaty w corocznym Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2016, ogłoszonym przez miesięcznik "Perspektywy", przyjęli dyrektorzy szkół: Krzysztof Neska, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach; Małgorzata Penkal, dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach oraz Gabriela Fiedler, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku.
czytaj dalej

O szkolnictwie zawodowym, transporcie publicznym i drodze A18

 • 29-01-2016
Ilustracja do informacji: O szkolnictwie zawodowym, transporcie publicznym i drodze A18
Transport publiczny i szkolnictwo zawodowe – to główne tematy spotkania starosty Janusza Dudojcia i wicestarosty Małgorzaty Issel z Alicją Makarską, Członek Zarządu Województwa, do którego doszło 28 stycznia 2016 r. w urzedzie marszałkowskim. Rozmowy dotyczyły również konieczności remontowania drogi krajowej nr 18.
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook