.

Wydarzenia

Radni na warsztatach w Niemczech

 • 16-03-2016
Ilustracja do informacji: Radni na warsztatach w Niemczech
15 marca 2016 delegacja radnych powiatowych - członków Komisji Edukacji i Unii Europejskiej - z przewodniczącą rady Heleną Sagasz i starostą Januszem Dudojciem, zwiedzała warsztaty praktycznej nauki zawodu prowadzone przez Izbę Rzemieślniczą w Cottbus. Celem wyjazdu było zapoznanie z warunkami i wyposażeniem warsztatów w Niemczech w kontekście możliwości odbywawnia tam praktyk uczniów z Powiatu Żarskiego, a także w związku z koncepcją modernizacji szkolnictwa zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski. Radnym towarzyszyła sekretarz powiatu Agnieszka Domaradzka oraz naczelnicy wydziałów edukacji i budownictwa żarskiego starostwa - Bartłomiej Kubiak i Mariusz Myśliwy.
czytaj dalej

Wesołe kurczaki w starostwie

 • 16-03-2016
Ilustracja do informacji: Wesołe kurczaki w starostwie
15 marca 2016 do Starostwa Powiatowego w Żarach przybyła grupa dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku - niosąc ze sobą atmosferę zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy. W imieniu samorządowców, wicestarosta Małgorzata Issel podziękowała za piękne świąteczne życzenia - dzieciom, nauczycielom, wychowawcom oraz dyrekcji lubskiego Ośrodka.
czytaj dalej

Żarski Ceramik najlepszy w konkursie

 • 02-03-2016
Ilustracja do informacji: Żarski Ceramik najlepszy w konkursie
1 marca 2016 w sali konferencyjnej żarskiego ratusza odbyło się podsusmowanie międzyszkolnego konkursu na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenów zieleni w Żarach.
W konkursie na zagospodarowanie skweru przy placu Łużyckim zwyciężyła Ewa Dziemdziora z kl. III Technikum Architektury Krajobrazu. Wyróżnienia otrzymały: Magdalena Nieporowska (kl. III TAK), Dagmara Łukowiak (kl. III TAK) oraz Dagmara Bortkiewicz (kl. II TAK).
W konkursie na zagospodarowanie skweru przy ul. Zakopiańskiej najlepsze okazały się Patrycja Kurzawska i Paulina Misiurek (kl. III TAK). Wyróżnienia przyznano Roksanie Żelazko–Klisowskiej i Weronice Srebniak.
Opiekunką startujacych w konkursie uczennic Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach była Katarzyna Marciniszyn. Oprócz nagród indywidualnych, szkoła otrzymała tablicę multimedialną.
Wystawa pokonkursowa do 4 marca na pierwszym piętrze żarskiego ratusza.
czytaj dalej

XV sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 29-02-2016
Ilustracja do informacji: XV sesja Rady Powiatu Żarskiego
29 lutego 2016 w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XV sesja Rady Powiatu Żarskiego. Podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy komisji stałych rady. Uchwalono również roczny program współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi. Radni dokonali zmian w budżecie powiatu oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2016-2025. Przegłosowano także uchwałę w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Samochodowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach i utworzenia zespołu pod nazwą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach. Dokument zakłada, że nowy zespół szkół rozpocznie działalność z dniem 1 września 2016 r. W jego skład wejdą: Technikum Nr 2, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Szkoła Policealna nr 1, Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.
czytaj dalej

Dzień Żołnierzy Wyklętych w Żarach

 • 29-02-2016
Ilustracja do informacji: Dzień Żołnierzy Wyklętych w Żarach
28 lutego 2016 w Żarach odbyły się uroczystości związane z Narodowym Dniem Pamięci "Żołnieży Wyklętych". Po mszy świętej, tuż obok kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - w asyście kompanii honorowej - odsłonięto Pomnik Żołnieży Wyklętych. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele samorządu Powiatu Żarskiego, ze starostą Januszem Dudojciem na czele.
czytaj dalej

Konwent Powiatów Województwa Lubuskiego

 • 25-02-2016
Ilustracja do informacji: Konwent Powiatów Województwa Lubuskiego
24 lutego 2016 w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego. Powiat Żarski reprezentował starosta Janusz Dudojć. Głównym gościem posiedzenia był Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak. Udział Wojewody był okazją do przedstawienia problemów, z jakimi borykają się samorządy powiatowe, a także możliwością zapoznania się z planami rządu w kwestii przewidywanych zadań samorządów powiatowych przy realizacji zapowiadanych nowych rozwiązań systemowych w obszarze spraw należących do właściwości powiatów.
Konwent podjął również dwa stanowiska: w sprawie poparcia inicjatywy przebudowy drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady A18 oraz w sprawie poparcia inicjatywy budowy obwodnicy Krosna Odrzańskiego.
czytaj dalej

Rozwój szkolnictwa zawodowego - spotkanie zespołów roboczych

 • 22-02-2016
Ilustracja do informacji: Rozwój szkolnictwa zawodowego - spotkanie zespołów roboczych
22 lutego 2016 w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie robocze zespołów do spraw opracowania programu rozwoju szkolnictwa zawodowego w Powiecie Żarskim.
Marek Kamiński, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze przedstawił założenia "Projektu modernizacji szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim". Emilia Stachów, psycholog i doradca zawodowy w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Żarach przedstawiła "Plany i preferencje edukacyjne gimnazjalistów. O sytuacji demograficznej mówił z kolei Bartłomiej Kubiak, naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia w żarskim starostwie.
czytaj dalej

Spotkanie Zarządu OSP

 • 22-02-2016
Ilustracja do informacji: Spotkanie Zarządu OSP
22 lutego 2016 w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Zarząd pod przewodnictwem starosty Janusza Dudojcia podjął uchwałę w sprawie wytypowania gminy i jednostki OSP do projektu unijnego związanego z zakupem średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Wybrano jednostkę OSP Złotnik w gminie Żary. Projekt realizowany jest przez Oddział Wojewódzki ZOSP PR.
Podjęto również uchwałę o zwołaniu na dzień 30 września br. zwyczajnego zjazdu Oddziału Powiatowego ZOSP RP. Ustalono liczbę delegatów i przedstawicieli do Zarządu Oddziału.
czytaj dalej

Podsumowanie Powiatowej Olimpiady Młodzieży w sezonie 2014/2015

 • 21-02-2016
Ilustracja do informacji: Podsumowanie Powiatowej Olimpiady Młodzieży w sezonie 2014/2015
19 lutego 2016 w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żarach odbyło się uroczyste Podsumowanie Powiatowej Olimpiady Młodzieży 2014/2015. Poznaliśmy zwycięzców w klasyfikacjach gmin, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Najlepsi sportowcy i trenerzy otrzymali nagrody pieniężne. Przy tej okazji nagrody starosty Janusza Dudojcia odebrali dyrektorzy - Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ekonomicznych w Lubsku za wysokie lokaty w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2016 miesięcznika "Perspektywy".
 
KLASYFIKACJA GMIN
1. Żary - miasto
2. Łęknica
3. Lubsko
4. Żary - gmina
5. Jasień
6. Lipinki Łużyckie
7. Brody
8. Trzebiel
9. Przewóz
10. Tuplice
 
KLASYFIKACJA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
1. SP nr 5 w Żarach
2. SP nr 3 w Żarach
3. SP w Łęknicy
4. SP nr 1 w Żarach
5. SP nr 8 w Żarach
6. SP nr 1 w Lubsku
7. SP nr 3 w Lubsku
8. SP w Jasieniu
9. SP w Lipinkach Łużyckich
10. SP nr 2 w Żarach
 
KLASYFIKACJA GIMNAZJÓW
1. Gimnazjum nr 3 w Żarach
2. Gimnazjum w Łęknicy
3. Społeczne Gimnazjum w Żarach
4. Gimnazjum nr 1 w Lubsku
5. Niepubliczne Gimnazjum dla Młodzieży w Lubsku
6. Gimnazjum w Trzebielu
7. Gimnazjum nr 2 w Żarach
8. Gimnazjum w Grabiku
9. Gimnazjum w Lipinkach Łużyckich
10. Gimnazjum nr 1 w Żarach
 
KLASYFIKACJA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
1. ZSE w Żarach
2. ZSO w Żarach
3. SLO w Żarach
4. ZSOiT w Żarach
5. ZSOiE w Lubsku
6. ZST w Lubsku
7. ZSS w Żarach
8. ZSB w Żarach
9. KLO w Żarach
 
czytaj dalej

Zarząd rozdzielił dotacje z budżetu powiatu

 • 17-02-2016
Ilustracja do informacji: Zarząd rozdzielił dotacje z budżetu powiatu
17 lutego 2016 Zarząd Powiatu Żarskiego rozdzielił dotacje z budżetu powiatu, rozpatrując wnioski złożone w konkursie ofert na realizację zadań powiatu w zakresie kultury i edukacji oraz kultury fizycznej i turystyki. Kwotę 180.000 złotych rozdzielono na 28 podmiotów.
 
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook