.

Wydarzenia

Uroczyste otwarcie przebudowanej drogi powiatowej w Sieniawie Żarskiej

 • 29-12-2016
Ilustracja do informacji: Uroczyste otwarcie przebudowanej drogi powiatowej w Sieniawie Żarskiej
28 grudnia 2016 roku Starosta Żarski Janusz Dudojć z Radnymi Powiatu Żarskiego oraz Wójtem Gminy Żary - Leszkiem Mrożkiem i Sołtysem Sieniawy Żarskiej - Krzysztofem Stefanowiczem, uroczyście otworzyli przebudowaną drogę powiatową w Sieniawie Żarskiej.
Koszt inwestycji to 845 tys. złotych.
Zakres inwestycji obejmował:
- poszerzenie jezdni do szerokości min. 5,5 m,
- wzmocnienie istniejącej jezdni,
- budowę chodnika,
- budowę peronu autobusowego przy jezdni,
- budowę zbiornika odparowującego,
- budowę i przebudowę zjazdów publicznych oraz indywidualnych,
- usunięcie drzew i krzewów.
czytaj dalej

Starosta Janusz Dudojć podpisał umowę na ponad 1 mln zł na dofinansowanie termomodernizacji budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku

 • 23-12-2016
Ilustracja do informacji: Starosta Janusz Dudojć podpisał umowę na ponad 1 mln zł na dofinansowanie termomodernizacji budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku
 
16 grudnia 2016 r. Starosta Janusz Dudojć podpisał umowę o dofinansowanie projektu pt. "Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Realizacja projektu przyczyni się znacznie do poprawy warunków w Ośrodku i doprowadzi do zmniejszenia kosztów jego eksploatacji.
Główne cele projektu:
- kompleksowa termomodernizacja,
- ocieplenie stropodachu nad częścią kuchenną
- ocieplenie ścian zewnętrznych
- ocieplenie stropu nad drugim piętrem
- wymiana instalacji c.o w tym grzejników i c.w.u
- montaż instalacji solarnej do przygotowania c.w.u
- montaż kotła gazowego w miejsce istniejącej kotłowni węglowej
- zmiana oświetlenia na LED
- poprawa efektywności energetycznej
- redukcja emisji substancji szkodliwych do atmosfery
- zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku
- poprawa komfortu cieplnego użytkowników
 
Całkowita wartość projektu wynosi 1 270 145,91 PLN
Wkład Funduszy Europejskich wynosi 1 038 379,14 PLN
czytaj dalej

Podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim na modernizacje kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim

 • 23-12-2016
Ilustracja do informacji: Podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim na modernizacje kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim
22.12.2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Starosta Janusz Dudojć i Wicestarosta Małgorzata Issel w obecności Marszałek Elżbiety Polak i Wicemarszałka Romualda Gawlika podpisali umowę o dofinansowanie projektu: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim”.
Powiat Żarski otrzymał 22 373 874,36 zł na realizację projektu w szkołach dla których jest organem prowadzącym. Ze środków unijnych zostanie zakupiony najnowocześniejszy sprzęt do specjalistycznych pracowni.
W ramach projektu 2300 uczniów zostanie objętych szkoleniami, kursami, praktykami i stażami zawodowymi. 78 nauczycieli szkół Powiatu Żarskiego skorzysta z atrakcyjnych form doskonalenia zawodowego.
czytaj dalej

Podpisanie umowy partnerskiej z Saksońską Agencją Oświatową dot. projektu "RegionalManagment"

 • 21-12-2016
Ilustracja do informacji: Podpisanie umowy partnerskiej z Saksońską Agencją Oświatową dot. projektu "RegionalManagment"
 
20.12.2016 r. Starosta Powiatu Żarskiego podpisał umowę partnerską z Saksońską Agencją Oświatową z Görlitz dot. projektu: " RegionalManagement Kompetencje i perspektywy
zawodowe w polsko - saksońskim regionie przygranicznym"
Czas trwania projektu: 36 miesięcy
Wartość projektu: 649.277,29 €
 
Głównym celem projektu RegionalManagment jest opracowanie i przeprowadzenie transgranicznych działań edukacyjnych w kierunku rozwoju regionalnego rynku pracy w obszarze wsparcia w dziedzinach: menedżer turystyki regionalnej i menedżer kultury. Podstawą realizacji działań jest Program Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020, w którego ramach zakłada się m.in. budowanie wspólnej marki dolnośląsko-saksońskiego regionu przygranicznego wraz z tworzeniem polsko-niemieckich sieci turystycznych oraz zwiększanie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Centralnym punktem projektu jest transgraniczna sieć współpracy składająca się z zarekomendowanych przez grupę kierowniczą liceów w Lubaniu, Żarach, Zgorzelcu, Görlitz, Bautzen i Hoyerswedyie regionalnych instytucji kultury, uczniów, nauczycieli, rodziców i partnerów projektu oraz instytucji wspierających.
 
W projekcie bierze udział młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Żarach.
czytaj dalej

Szkolenia dla szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Żarskiego w Żarach i Lubsku

 • 21-12-2016
Ilustracja do informacji: Szkolenia dla szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Żarskiego w Żarach i Lubsku
Od 19 grudnia 2016 r. rozpoczęliśmy cykl szkoleń dla szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Żarskiego
w ramach ogólnopolskiej kampanii „Czad i ogień. Obudź czujność.”
W spotkaniach uczestniczyli Starosta Janusz Dudojć, Wicestarosta Małgorzata Issel, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Agnieszka Oskierko – Liczner, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Robert Słowikowski, oraz zastępca Komendanta Powiatowej PSP Paweł Hryniewicz.
W czasie szkoleń zaprezentowano „Poradnik Mieszkańca Powiatu Żarskiego” zawierający podstawowe zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych, oraz udzielano instruktażu dotyczącego sposobów reagowania na nie.
czytaj dalej

VII posiedzenie Zgromadzenia Związku Powiatów Lubuskich

 • 19-12-2016
Ilustracja do informacji: VII posiedzenie Zgromadzenia Związku Powiatów Lubuskich
15 grudnia 2016 r. w Mediatece "Światowid" w Kargowej Starosta Żarski Janusz Dudojć oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Żarskiego Helena Sagasz uczestniczyli w VII posiedzeniu Zgromadzenia Związku Powiatów Lubuskich. Członkowie Związku po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego posiedzenia podjęli uchwały w sprawie: ustalenia planu pracy komisji rewizyjnej oraz Zgromadzenia na rok 2017. Uchwalono także wieloletnią prognozę finansową Związku Powiatów Lubuskich i głosowano nad projektem uchwały budżetowej.
 
Ponadto omówiono stan przygotowań do realizacji wspólnego projektu pn. "Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług".
Starosta Zielonogórski słodkim akcentem zakończył zjazd, zapraszając wspólnie z  Dyrektorem Nestlé w Kargowej Robertem Gulczyńskim, włodarzy lubuskich powiatów na zwiedzanie linii produkcyjnej popularnych batonów i wafli.
czytaj dalej

Akt erekcyjny nowego budynku szpitala

 • 14-12-2016
Ilustracja do informacji: Akt erekcyjny nowego budynku szpitala
13 grudnia 2016 stał się symbolicznym dniem zarówno dla Powiatu Żarskiego i jego mieszkańców jak również dla Szpitala Na Wyspie. Przedstawiciele Zarządu i Rady Powiatu, a także osoby związane wprost z inicjatywą rozbudowy szpitala, dokonali wmurowania aktu erekcyjnego w ścianę nowo powstającej części szpitalnego obiektu. Po zakończeniu prac, oddział dziecięcy i ginekologiczno-położniczy zyska dodatkową powierzchnię, przybędzie także pomieszczeń na potrzeby pracowni diagnostycznych, sali porodowej i operacyjnej oraz apteki szpitalnej. Szpital zostanie scentralizowany, co bezpośrednio wpłynie na jakość świadczonych usług i komfort leczonych pacjentów. Starosta Janusz Dudojć jako pierwszy złożył swój podpis na tym szczególnym dokumencie.
czytaj dalej

Powiat ufundował sprzęt dla szpitala

 • 14-12-2016
Ilustracja do informacji: Powiat ufundował sprzęt dla szpitala
13 grudnia 2016 Starosta Żarski Janusz Dudojć uroczyście przekazał Szpitalnemu Oddziałowi Ratunkowemu 105. Kresowego Szpitala Wojskowego SPZOZ w Żarach zestaw do trepanacji czaszki. Powiat Żarski przyznał szpitalowi dotację w wysokości 28 000,00 zł, dzięki której dokonano zakupu sprzętu i doposażono SOR. Zestaw będzie służył wszystkim pacjentom, w tym także mieszkańcom powiatu żarskiego, którzy w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń wymagać będą interwencji medycznej w obrębie głowy.
czytaj dalej

Powiat Żarski na drugim miejscu w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży

 • 13-12-2016
Ilustracja do informacji: Powiat Żarski na drugim miejscu w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży
12 grudnia 2016 w urzędzie marszałkowskim w Zielonej Górze odbyło się uroczyste podsumowanie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży 2015/2016. W klasyfikacji generalnej powiatów na drugiej pozycji znalazł się powiat żarski, wyprzedzając powiat zielonogórski (ziemski), a ulegając tylko zielonogórskiemu (powiat grodzki). Puchar, medal i dyplom odebrał starosta żarski Janusz Dudojć w towarzystwie Marka Bobka i Roberta Kaszubskiego - koordynatorów sportu szkolnego w powiecie.
 
Klasyfikacja generalna szkół podstawowych:
VI miejsce - SP nr 3 Żary
 
Klasyfikacja generalna gimnazjów:
I miejsce - Gimnazjum nr 3 Żary
 
Klasyfikacja generalna miast:
II miejsce - Żary
czytaj dalej

Starosta Żarski Janusz Dudojć nagrodził najlepszych uczniów

 • 07-12-2016
Ilustracja do informacji: Starosta Żarski Janusz Dudojć nagrodził najlepszych uczniów
7 grudnia 2016 w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się uroczyste wręczenie nagród Starosty Żarskiego dla najlepszych uczniów za wybitne osiągniecia w nauce, sporcie, kulturze i sztuce oraz nauce zawodu. Nagrody pieniężne wręczali starosta Janusz Dudojć i członek Zarządu Powiatu Edward Skobelski.
 
Nagrodzeni:
Daria Franczak (Zespół Szkół Technicznych w Lubsku)
Kamila Żuklińska (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żarach)
Natalia Kozłowska (Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach)
Karol Bijata (Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach)
Ewa Dziemdziora (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach)
Adam Adamczuk (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach)
Dominika Bednarek (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach)
Bartłomiej Szałęga (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach)
Kornel Siemaszko (Zespół Szkół Budowlanych w Żarach)
Michał Poźniak (Zespół Szkół Budowlanych w Żarach)
Michał Kościński (Zespół Szkół Budowlanych w Żarach)
Marcin Czajkowski (Zespół Szkół Budowlanych w Żarach)
Michał Pachurka (Zespół Szkół Budowlanych w Żarach)
Mateusz Borowy (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku)
Mikołaj Giedrowicz (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku)
Maciej Balak (Ośrodek dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach)
Bartłomiej Doliński (Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Żarach)
Anna Kapłon (Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Żarach)
Natalia Maciejewska (Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Żarach)
Piotr Paduszyński (Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Żarach)
Paula Robińska (Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Żarach)
Weronika Wróblewska (Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Żarach)
Emilia Senderek (Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Żarach)
Hanna Wilk (Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Żarach)
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook