.

Wydarzenia

XXI sesja Rady Powiatu Żarskiego

Ilustracja do informacji: XXI sesja Rady Powiatu Żarskiego
29 września 2016 w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXI sesja Rady Powiatu Żarskiego.
Radni zapoznali się z informacją Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu.
Podjęto uchwały:
- w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg w Powiecie Żarskim i ich parkowania na parkingach strzeżonych na rok 2017,
- w sprawie uchwalenia powiatowego programu opieki nad zabytkami.
- w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego stałej Komisji  Zdrowia i Opieki Społecznej,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego stałej Komisji Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich z późn. zm,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady, określenia jej przedmiotu działania i składu osobowego,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego stałej Komisji Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej,
- w sprawie Regulaminu korzystania z parkingów samochodowych na terenie nieruchomości Powiatu Żarskiego położonych w obrębie Olszyna gmina Trzebiel oraz w obrębie Jeziory Wysokie gmina Brody - obszar byłych Terminali Towarowych Odpraw Celnych w Olszynie,
- w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/79/2016 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żagańskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2016 roku,
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu żarskiego na 2016 r.,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2016-2025.
- w sprawie udzielenia dotacji dla 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach.
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook