.

Wydarzenia

VII sesja Rady Powiatu

Ilustracja do informacji: VII sesja Rady Powiatu
29 kwietnia 2015 w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła sięVII sesja Rady Powiatu Żarskiego.
 
W programie sesji znalazło się między innymi:
1. Przyjęcie protokołu VI sesji Rady Powiatu Żarskiego.
2. Sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
3. Informacja Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracy Komisji w okresie między sesjami.  
4. Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi Powiatu Żarskiego w roku 2014 – wystąpienie Sekretarz Powiatu Pani Agnieszki Domaradzkiej.
5. Informacja na temat realizowanych projektów inwestycyjnych w tym z dofinansowaniem ze środków unii europejskiej w latach 2004-2014 – prezentacja Gł. Specjalisty Samodzielnego Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Środków Europejskich Pani Marioli Kowalskiej.
6. Informacja na temat dostosowania kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/2016 do potrzeb rynku pracy – wystąpienie Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych Bartłomieja Kubiaka.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/37/2015 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Powiat Żarski pomocy finansowej Gminie Brzeźnica oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Żarskim a Gminą Brzeźnica.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na rok 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2015 – 2025.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski, sprawy różne.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook